Postępowania restrukturyzacyjne

Prowadzone przez doradcę restrukturyzacyjnego adwokata Pawła Sieranta

Strona główna / Postępowania restrukturyzacyjne

Wszystkie postępowania (4)
Postępowania w toku (2)
Zakończone postępowania (2)
MDP - COMPANY Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Postanowieniem z dnia 8  listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GReu 5/21 zmienił Nadzorcę wykonana układu w postępowaniu o uchylenie układu Dłużnika MDP – COMPANY Sp. z o.o. w Stalowej Woli w Restrukturyzacji KRS: 0000394708 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Nadzorcy wykonania układu wyznaczył Pawła Sieranta, nr lic. 403.

Obwieszczenie w przedmiocie zmiany Nadzorcy wykonania układu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 10 stycznia 2022 r. - nr Monitora 5/2022 (6404)


Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GReu 5/21 uchylił układ w przyśpieszonym postępowaniu układowym zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie dłużnika MDP-Company Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Stalowej Woli (V GRp 11/18).

Obwieszczenie w przedmiocie uchylenia układu w przyśpieszonym postępowaniu układowym w sprawie dłużnika MDP - Company Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Stalowej Woli (V GRp 11/18) ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 10 stycznia 2022 r - nr Monitora 5/2022 (6404).

 

Jacek Tomczyk

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy w sprawie sygn. akt RZ1Z/GR/14/2022 otworzył postępowanie układowe dłużnika, którym jest: Jacek Tomczyk zam.Jamy, jednocześnie wyznaczając  nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Paweł Sierant (numer licencji 403). Postępowanie restrukturyzacyjne będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GRu/1/2022 .za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20220624/00097 w dniu 24 czerwca 2022 r.

Wpis dodano dnia 19.07.2022 r.


W dniu 25.07.2022 r. nadzorca sądowy przedłożył Sędziemu-Komisarzowi spis inwentarza.


W dniu 02.08.2022 r. nadzorca sądowy przedłożył Sędziemu-Komisarzowi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika w niniejszym postępowaniu układowym. 

Wpis dodano dnia 09.08.2022 r.


Obwieszczenie informacji o dacie złożenia spisu wierzytelności ukazało się w dniu 23.08.2022 r. za numerem 20220823/00071 w systemie teleinformatycznym - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

Wpis dodano dnia 31.08.2022 r.


Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym Jacka Tomczyka prowadzonym pod sygn. akt:  RZ1Z/GRu/1/2022  zawiadamia, iż Sędzia Komisarz na podstawie art. 104 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: „PR”) zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem odbędzie się w dniu 12 stycznia 2024 r., godz. 10:00 w sali nr 7, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,  ul. gen. Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

Obwieszczenie w tym przedmiocie ukazało się w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych w dniu 19.10.2023 r. numer: 20231019/00264.

Wpis dodano dnia 11.12.2023 r.


Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2024 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt sygn. akt RZ1Z/GRu/1/2022 zatwierdził układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 12 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie w tym przedmiocie ukazało się w Krajowym Rejestru Zadłużonych w dniu 22.01.2024 r. numer:20240122/00203

Wpis dodano dnia 29.01.2024 r.


Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie sygn. akt RZ1Z/GRu/1/2022 w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 12 stycznia 2024 r. uprawomocniło się z dniem 6 lutego 2024 r.

Wpis dodano dnia 14.03.2024 r.

Elżbieta Tomczyk

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy w sprawie sygn. akt RZ1Z/GR/15/2022 otworzył postępowanie układowe dłużnika, którym jest: Elżbieta Tomczyk zam.Jamy, jednocześnie wyznaczając  nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Paweł Sierant (numer licencji 403). Postępowanie restrukturyzacyjne będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GRu/2/2022 .za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20220624/00106 w dniu 24 czerwca 2022 r.

Wpis dodano dnia 19.07.2022 r.


W dniu 25.07.2022 r. nadzorca sądowy przedłożył Sędziemu-Komisarzowi spis inwentarza.


W dniu 02.08.2022 r. nadzorca sądowy przedłożył Sędziemu-Komisarzowi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika w niniejszym postępowaniu układowym. 

Wpis dodano dnia 09.08.2022 r.


Obwieszczenie informacji o dacie złożenia spisu wierzytelności ukazało się w dniu 19.08.2022 r. za numerem 20220819/00142 w systemie teleinformatycznym - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

Wpis dodano dnia 31.08.2022 r.


Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym Elżbiety Tomczyk prowadzone pod sygn. akt:  RZ1Z/GRu/2/2022  zawiadamia, iż Sędzia Komisarz na podstawie art. 104 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: „PR”) zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem odbędzie się w dniu 12 stycznia 2024 r., godz. 11:30 w sali nr 7, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,  ul. gen. Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

Obwieszczenie w tym przedmiocie ukazało się w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych w dniu 19.10.2023 r. numer: 20231019/00277

Wpis dodano dnia 11.12.2023 r.


Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2024 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GRu/2/2022 zatwierdził układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 12 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie w tym przedmiocie ukazało się w Krajowym Rejestru Zadłużonych w dniu 25.01.2024 r. numer: 20240125/00031

Wpis dodano dnia 29.01.2024 r.


Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie sygn. akt RZ1Z/GRu/2/2022 w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 12 stycznia 2024 r. uprawomocniło się z dniem 2 lutego 2024 r.

Wpis dodano dnia 21.02.2024 r.

Aldona Kępka

Nadzorca układu, którym jest Paweł Sierant w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, Aldony Kępka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Aldona Kępka, informuje, że na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieścił w systemie KRZ o ustaleniu dnia układowego na dzień 20 lutego 2024 r..

Obwieszczenie informacji o dniu ukadłowym ukazało się w dniu 21.02.2024 r. za numerem 20240221/00056 w systemie teleinformatycznym - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

Postępowanie o zatwierdzenie układu dłużnika Aldony Kępka toczy się pod sygn. akt  RZ1Z/GRz-nu/13/2024 w systemie teleinformatycznym KRZ. 

Wpis dodano dnia 18.03.2024 r.


Nadzorca układu, w postępowaniu o zatwierdzenie układu wobec dłużnika: Aldona Kępka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Aldona Kępka z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, ul. Osiedle Młodych 1 prowadzonym w systemie teleinformatycznym pod sygnaturą akt RZ1Z/GRz-nu/13/2024 informuje, że:układ w postępowaniu dłużniczki Aldony Kępka nie został przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli, które odbyło się w dniu 16 maja 2024 r. w siedzibie Nadzorcy Układu tj. ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg.

Wpis dodano dnia 17.05.2024 r.

Kancelaria Adwokacka
Paweł Sierant oraz Janusz Wojewoda

Godziny otwarcia kancelarii są stałe. W celu umówienia się na konsultację zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy

Umów spotkanie