Postępowania upadłościowe konsumenckie

Prowadzone przez doradcę restrukturyzacyjnego adwokata Pawła Sieranta

Strona główna / Postępowania upadłościowe konsumenckie

Wszystkie postępowania (98)
Postępowania w toku (22)
Zakończone postępowania (76)
Marta Budzińska

W dniu 22 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 427/21 ogłosił upadłość Marty Budzińskiej jednocześnie określając, że Marta Budzińska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 427/21.

Wpis dodano dnia 22.10.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 208/2021 (6353) w dniu 26 października 2021 roku.

Wpis dodano dnia 27.10.2021 r.


W dniu 13 stycznia 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informację o zaistnieniu przesłanek z art. 491 (16)  ust. 1 PU w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 13.01.2022 r.

 


Syndyk masy upadłości Marty Budzińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 427/21 umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej Marty Budzińskiej, zam. Tarnobrzeg  powstałe przed dniem ogłoszeniem upadłości – w całości.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Wpis dodano dnia 17.02.2022 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 427/21 w którym umorzono zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości  Upadłej Marty Budzińskiej  zam. Tarnobrzeg  ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 35/2022 (6434)  w dniu  21 lutego 2022 roku.

Wpis dodano dnia 24.02.2022 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101/2022 (6500) w dniu 26 maja 2022 roku.

Wpis dodano dnia 26.05.2022 r.

Daria Rogus

W dniu 4 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 630/21 ogłosił upadłość Darii Rogus jednocześnie określając, że Daria Rogus jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 511/21.

Wpis dodano dnia 15.11.2021 


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 224/2021 (6369) w dniu19 listopada 2021 roku.

Wpis dodano dnia 24.11.2021 r. 


W dniu 10 luego 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 13 maja 2022 r.


Syndyk masy upadłości Darii Rogus  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 511/21 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Darii Rogus

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego  w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć  w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Wpis dodano dnia 13 maja 2022 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie  sygn. akt V GUp 511/21 w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłej Darii Rogus  zam. Tarnobrzega, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 83/2022 (6482) w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 13.,05.2022 r.


Syndyk masy upadłości Darii Rogus – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 25 kwietnia 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłej Darii Rogus zam. Tarnobrzeg - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 511/21.

Wpis dodano dnia 18.05.2022 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101/2022 (6500) w dniu 26 maja 2022 roku.

Wpis dodano dnia 26.05.2022 r.

Franciszek Budkowski

W dniu 24 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 540/21 ogłosił upadłość Franciszka Budkowskiego jednocześnie określając, że Franciszek Budkowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 553/21.

Wpis dodano dnia 03.12.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 242/2021 (6387) w dniu 15 grudnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 15.12.2021 r.


W dniu 30 czerwca 2022 r. syndyk przedłożył do  Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 128/2022 (6527) w dniu 5 lipca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 05.07.2022 r.


W dniu 3 sierpnia 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 09.08. 2022 r.


Syndyk masy upadłości Franciszka Budkowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 553/21 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Franciszka Budkowskiego zam. Tarnobrzeg.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie  sygn. akt V GUp 553/21 w którym ustalono plan spłaty wierzycieli Upadłego Franciszka Budkowskiego  zam. Tarnobrzeg, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 230/2022 (6629) w dniu 29 listopada 2022 roku.

Wpis dodano dnia 29.11.2022 r.


Syndyk masy upadłości Franciszka Budkowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 23 listopada 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Franciszka Budkowskiego zam. Tarnobrzeg - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 553/21.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 245/2022 (6644) w dniu 20 grudnia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 20.12.2022 r.

Stanisław Krupa

W dniu 13 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 694/21 ogłosił upadłość Stanisława Krupy, jednocześnie określając, że Stanisław Krupa jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 579/21.

Wpis dodano dnia 23.12.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 253/2021 (6398) w dniu 30 grudnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 12.01.2022 r. 


Syndyk masy upadłości Stanisława Krupy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie sygn. akt V GU 694/21 uchylił postanowienie z dnia 13 grudnia 2021 r. oraz umorzył postępowanie upadłościowe Upadłego Stanisława Kupy zam. Chorzelow .

 Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego  w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Wpis dodano dnia 16.02.2022 r. 


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie sygn. akt V GU 694/21, w przedmiocie uchylenia postanowienia z dnia 13 grudnia 2021 r. oraz umorzenia postępowanie upadłościowego Upadłego Stanisława Kupy ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 33/2022 (6432) w dniu 17 lutego 2022 roku.

Wpis dodano dnia 17.02.2022 r.


Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 26 maja 2022 roku.w sprawie sygn. akt VI Gz 127/22 zmienił postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 20 stycznia 2022 roku, sygn. akt V GU 694/21 poprzez jego uchylenie. 

Wpis dodano dnia 31.08.2022 r.


Syndyk masy upadłości Stanisława Krupa – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 8  listopada 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 579/21 zmienił tryb postępowania upadłościowego Upadłego Stanisława Krupa, zam. Chorzelów prowadzonego w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. up. na tryb określony w art. 4911 ust. 2 pr. up., oraz określił, że funkcję Sędziego-Komisarza oraz Zastępcy Sędziego-Komisarza będzie pełnił Sędzia.

Wpis dodano dnia 22.11.2022 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 579/21 w przedmiocie zmiany trybu postępowania upadłościowego Upadłego Stanisława Krupy, zam.: Chorzelów, prowadzonego w trybie określonym w art. 491(1) ust. 1 pr. up., na tryb określony w art. 491(1) ust. 2 pr. up., ukazało się w MSiG w dniu 22 listopada 2022 r. - nr Monitora 225/2022 (6624).


W dniu 24 listopada 2022 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza główną listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 230/2022 (6629) w dniu 29 listopada 2022 roku.

Wpis dodano dnia 29.11.2022 r.


Syndyk masy upadłości Stanisława Krupa  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie sygn. akt V GUp 579/21 w postępowaniu upadłościowym Upadłego Stanisława Krupy, zam. Chorzelów wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie Sędziego Piotra Wójcik, w miejsce Sędziego Rafała Mnicha.

Obwieszczenie o wydanym powyższym postanowieniu ukazało się w MSiG w dniu 3 marca 2023 r. - nr Monitora 44/2023 (6695).

Wpis dodano dnia 07.03.2023 r.

Dawid Skotnicki

W dniu 29 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 95/21 ogłosił upadłość Dawida Skotnickiego jednocześnie określając, że Dawid Skotnicki jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 595/21.

Wpis dodano dnia 10.01.2022 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 9/2022 (6408) w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 14.01.2022 r.

 


W dniu 2 luty 2022 r.Syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 13.05.2022 r.


W dniu 27 kwietnia 2022 r. syndyk przedłożył do  Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 13. 05.2022 r.


W dniu 3 czerwca 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 6 czerwca 2022 r.


Syndyk masy upadłości Dawida Skotnickiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 595/21 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Dawida Skotnickiego zam. Tarnobrzeg. 

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem

Wpis dodano dnia 9.08.2022 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie  sygn. akt V GUp 595/21 w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłego Dawida Skotnickiego  zam. Tarnobrzeg ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 154/2022 (6553) w dniu 10 sierpnia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 10.08.2022 r.

 


Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 24 stycznia 2023 roku.w sprawie sygn. akt VI Gz 333/22 uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 3 sierpnia 2022 roku, sygn. akt V GUp 595/21 i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. 

Wpis dodano dnia 01.02.2023 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie  sygn. akt V GUp  4/23 w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłego Dawida Skotnickiego  zam. Tarnobrzeg ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 160/2023 (6811). w dniu 21 sierpnia 2023 roku.

Wpis dodano dnia 25.08.2023 r.


Syndyk masy upadłości Dawida Skotnickiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 2 sierpnia 2023 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Dawida Skotnickiego zam. Tarnobrzeg,- z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 4/23.

Wpis dodano dnia 09.11.2023 r.

Marcin Kwaśniak

W dniu 4 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 5/22 ogłosił upadłość Marcina Kwaśniak jednocześnie określając, że Marcin Kwaśniak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 26/22

Wpis dodano dnia 11.03.2022 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 63/2022 (6462) w dniu 31 marca 2022 roku.

Wpis dodano dnia 11.04.2022 r.


W dniu 24 maja 2022 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 24.05.2022 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 102/2022 (6501) w dniu 27 maja 2022 roku.

Wpis dodano dnia 27.05.2022 r.


W dniu 24 października 2022 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 210/2022 (6609) w dniu 28 października 2022 roku.

Wpis dodano dnia 04.11.2022 r.


Syndyk masy upadłości Marcina Kwaśniak  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie sygn. akt V GUp 26/22 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Upadłego Marcina Kwaśniaka zam. Tarnobrzeg. 

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie WydziałV Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w MSiG.

Wpis dodano dnia 16.03.2023 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie sygn. akt V GUp 26/22 w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego Upadłego Marcina Kwaśniak ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr  56/2023 (6707) w dniu 21 marca 2023 roku.

Wpis dodano dnia 21.03.2023 r.


Syndyk masy upadłości Marcina Kwaśniak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 20 lutego 2023 r. w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego Upadłego Marcina Kwaśniak zam. Tarnobrzeg - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 26/22.

Wpis dodano dnia 18.04.2023 r.

Sylwia Makurat

W dniu 2 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/17/2022 ogłosił upadłość Sylwii Makurat jednocześnie określając, że Sylwia Makurat jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/30/2022

Wpis dodano dnia 07.04.2022 r.


W dniu 30 czerwca 2022 r. syndyk wysłał do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informację o zaistnieniu przesłanek
z art. 491 (16)  ust. 1 PU w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)

Wpis dodano dnia 05.07.2022 r.


Syndyk masy upadłości Sylwii Makurat – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. gen. Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem  z dnia 14 grudnia 2022 r. wydanym w sprawie o ustalenie planu spłaty, warunkowe umorzenie zobowiązań lub umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty, umorzenie lub zakończenie postępowania w sprawach upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Sylwia Makurat  sygnatura akt RZ1Z/GUp-K-upr/2/2022 warunkowo umorzył  wszystkie zobowiązania upadłej Sylwii Makurat, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 2 marca 2022 r.

Obwieszczenie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20221214/00112 w dniu 14.12.2022 r.

Wpis dodano dnia 30.12.2022 r.


Syndyk masy upadłości Sylwii Makurat – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 14 grudnia 2022 r. sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/2/2022 w przedmiocie warunkowego umorzenia wszystkich zobowiązań upadłej Sylwii Makurat,  zam. Tarnobrzeg - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt RZ1Z/GUp-s/30/2022. 

Wpis dodano dnia 27.01.2023 r. 

Przemysław Świergoń

W dniu 13 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/32/2022 ogłosił upadłość Przemysława Świergonia jednocześnie określając, że Przemysław Świergoń jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/81/2022  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20220513/00124 w dniu 13 maja 2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
-
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s/81/2022.pod którą będzie się toczyć postępowanie upadłościowe.

Wpis dodano dnia 16.05.2022 r.


W dniu 25 lipca 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/1/2022.  

Wpis dodano dnia 25 lipca 2022 r.


Syndyk masy upadłości Przemysława Świergoń – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia  20 lipca 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/1/2022 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Przemysława Świergoń. 

Obwieszczenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20230720/00344 w dniu 20.07.2023 r.

Wpis dodano dnia 21.07.2023 r.


Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/1/2022  w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Przemysława Świergoń uprawomocniło się w dniu 19 sierpnia 2023 r..

Wpis dodano dnia 25.08.2023 r.

Wojciech Kozioł

W dniu 8 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/119/2022 ogłosił upadłość Wojciecha Kozioł jednocześnie określając, że Wojciech Kozioł jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt  RZ1Z/GUp-s/155/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20220608/00141 w dniu 8 czerwca 2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/155/2022  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/155/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 09.06.2022 r.


Syndyk masy upadłości Wojciecha Kozioł osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości samochód osobowy m - ki  Ford Focus 1.6 MR’ 02, wersja Ghia, rok produkcji: 2002 o nr rej. RZE 17735, przebieg:  235 675 km na dzień 14.06.2022 r. -  za cenę nie niższą niż 2 600,00 zł.

- co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Zbigniewa Barszcza.

Oferty na zakup  samochodu osobowego powinny być składane do dnia 30 czerwca 2022 r.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej  adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 23.06.2022 r.


W dniu 3 sierpnia 2022 r. syndyk sporządził spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w aktach postępowania prowadzonych pod sygn. akt  RZ1Z/GUp-s/155/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 


W dniu 30 sierpnia 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/7/2022. 

Wpis dodano dnia 31.08.2022 r.

Tomasz Darasz

W dniu 14 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/65/2022 ogłosił upadłość Tomasza Darasz jednocześnie określając, że Tomasz Darasz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt  RZ1Z/GUp-s/167/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr  20220614/00026 w dniu 14 czerwca 2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/167/2022  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: 

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/167/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 15.06.2022 r.


W dniu 26 sierpnia 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/3/2022.

Wpis dodano dnia 31.08.2022 r.


Syndyk masy upadłości Tomasza Darasz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia  22 grudnia 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/3/2022 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Tomasza Darasz

Obwieszczenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20231222/00303 w dniu 22.12.2023 r.

Wpis dodano dnia 27.12.2023 r.


Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/3/2022  w przedmiocie  ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Tomasza Darasz uprawomocniło się w dniu 8 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie informacji o prawomocności postanowienia Sądu  ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240322/00278 w dniu 22.03.2024 r.

Wpis dodano dnia 25.03.2024 r.

Artur Naja

W dniu 1 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/124/2022 ogłosił upadłość Artura Naja jednocześnie określając, że Artur Naja jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt  RZ1Z/GUp-s/222/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20220801/00013 w dniu 01.08.2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/222/2022 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/222/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 01.08.2022 r.


W dniu 13 października 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/14/2022. 

Wpis dodano dnia 13.10.2022 r.

Konrad Duduś

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/460/2022 ogłosił upadłość Konrada Duduś jednocześnie określając, że Konrad Duduś jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/256/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20220829/00018 w dniu 29.08.2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/256/2022 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/256/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 31.08.2022 r.


W dniu 29 września 2022 r. syndyk sporządził spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w aktach postępowania prowadzonych pod sygn. akt  RZ1Z/GUp-s/256/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Wpis dodano dnia 21.10.2022 r.


W dniu 7 listopada 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych).  Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/25/2022.

Wpis dodano dnia 08.11.2022 r.


Syndyk masy upadłości Konrada Duduś – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia  7 czerwca 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/25/2022 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Konrada Duduś.

Obwieszczenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20230607/00266 w dniu 07.06.2023 r.

Wpis dodano dnia 16.06.2023 r.


Postanowienie Sądu Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia  7 czerwca 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/25/2022 w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Konrada Duduś uprawomocniło się w dniu 17 czerwca 2023 r..

Wpis dodano dnia 28.06.2023 r.

Monika Inglot

W dniu 7 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/148/2022 ogłosił upadłość Moniki Inglot jednocześnie określając, że Monika Inglot jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/266/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20220907/00174 w dniu 07.09.2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/266/2022 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/266/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 07.09.2022 r.


Syndyk masy upadłości Moniki Inglot– osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości:
- udział w wysokości 1/2 w prawie własności samochodu osobowego marki Volkswagen Polo 1.2 o nr rej. RLA 30367, rok produkcji 2002 r. za cenę nie niższą niż 1 400,00 zł brutto – co stanowi 100 % wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 15 822 81 77

Wpis dodano dnia 23.09.2022 r.


Syndyk zawiadamia o zakończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości w niniejszym postępowaniu upadłościowym:w postaci prawa własności  nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa  składającej się z działki ewidencyjnej nr 2055/4 o pow. 0, 0858 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr RZ1A/00040657/6,


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20221003/00029 w dniu 03.10.2022 r.


W dniu 11 października 2022 r. syndyk sporządził spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w aktach postępowania prowadzonych pod sygn. akt  RZ1Z/GUp-s/266/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Wpis dodano dnia 21.10.2022 r.


Syndyk masy upadłości upadłej Moniki Inglot – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/266/2022 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 30 listopada 2022 r. od godz.13:00.

Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa  składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 2055/4 o pow. 0,0858 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1A/00040657/6 – cena wywoławcza 34 120,00 zł brutto.

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości co do której oferent zamierza złożyć ofertę na rachunek bankowy do dnia 25.11.2022 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Moniki Inglot oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych)  pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/266/2022.

Przedmiotowa nieruchomość objęta aukcją ustną jest dostępna do wglądu dla osób zainteresowanych, we własnym zakresie w dogodnym terminie.

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Moniki Inglot – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/266/2022
(Sąd Rejonowyw Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 -  która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. od godz. 13: 00 w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest nieruchomość wchodząca w skład masy upadłości Moniki Inglot:

 •  prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 2055/4 o pow. 0,0858 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1A/00040657/6 – cena wywoławcza 34 120,00 zł brutto.

2.Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Moniki Inglot.

3. Cenę wywoławczą nieruchomości stanowi 100% wartości rynkowej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 21.09.2022 r.

4.  Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości Moniki Inglot. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 -  w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 13:00

5. Oferenci mają możliwość wizji lokalnej nieruchomości, we własnym zakresie.

6.  Szczegółowe informacje na temat podlegającej sprzedaży nieruchomości, oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

7. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowej nieruchomości jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wybranej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy

 nr: 88 1240 2786 1111 0011 1796 2131

- do dnia 25.11.2022 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 14  warunków.

8. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę ma aukcji ustnej.

9. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

10. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

b) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętych aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości w sytuacji wygrania aukcji przez oferenta.

d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

f) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

g) oświadczenia o złożeniu oferty na zakup nieruchomości na poczet którego licytant wpłacił wadium - za cenę wywoławczą.

h) okazanie dowodu osobistego licytanta.

11. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.  

12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwot 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

13. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt. 1 będącej przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 2.12.2022 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.   

14. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wybranej nieruchomości lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

15. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia - w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium.   

16. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

Wpis dodano dnia 31.10.2022 r


W dniu 12 stycznia 2023 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/7/2023. 

Wpis dodano dnia 18.04.2023  r.


Syndyk masy upadłości Moniki Inglot – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia  29 maja 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/7/2023 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Moniki Inglot.  

Obwieszczenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20230529/00311 w dniu 29.05.2023 r.

Wpis dodano dnia 16.06.2023 r.


Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/7/2023 w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłej Moniki Inglot uprawomocniło się w dniu 8 czerwca 2023 r..

Wpis dodano dnia 24.07.2023 r.

Krzysztof Błachowicz

W dniu 8 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/85/2022 ogłosił upadłość Krzysztofa Błachowicz jednocześnie określając, że Krzysztof Błachowicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/270/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20220908/00191 w dniu 08.09.2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/270/2022 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/270/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 08.09.2022 r.


W dniu 13 października 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o umorzenie niniejszego postępowania upadłościowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)

Wpis dodano dnia 21.10.2022 r.


Syndyk masy upadłości Krzysztofa Blachowicza – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/19/2022 umorzył  postępowanie upadłościowe Krzysztofa Błachowicza

Wpis dodano dnia 27.01.2023 r.


 

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Błachowicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/19/2022  w przedmiocie  umorzenia postępowania upadłościowego Upadłego Krzysztofa Blachowicz  - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt RZ1Z/GUp-s/270/2022. 

Wpis dodano dnia 06.04.2023 r. 

Elżbieta Ataman

W dniu 13 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/208/2022 ogłosił upadłość Elżbiety Ataman jednocześnie określając, że Elżbieta Ataman jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/273/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20220913/00073 w dniu 13.09.2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/273/2022 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/273/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 14.09.2022 r.


Syndyk masy upadłości upadłej Elżbiety Ataman  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/273/2022 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz. 10:00.  Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. udział w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. 70,08 m2 położonego w Kolbuszowej pod adresem: ul. Partyzantów 5B/28, 36-100 Kolbuszowa – dla którego Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1K/00022831/7 – cena wywoławcza 50 280,00 zł brutto.

Jednym z warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 5 028,00 zł na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 19 stycznia 2024 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Elżbiety Ataman oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych)  pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/273/2022.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 15 stycznia 2024 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Elżbiety Ataman – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/273/2022
(Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 -  która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

 1. Przedmiotem aukcji ustnej jest udział w wysokości 1/6 w  spółdzielczym  własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. 70,08 m2 położonego  w Kolbuszowej pod adresem: ul. Partyzantów 5B/28, 36-100 Kolbuszowa – dla którego Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1K/00022831/7 wchodzący w skład masy upadłości Elżbiety Ataman tj.– cena wywoławcza 50 280,00 zł brutto.
 2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Elżbiety Ataman – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).
 3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na co najmniej dwóch portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia  o sprzedaży nieruchomości,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Elżbiety Ataman,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych - Portal Publiczny,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym.

4. Cenę wywoławczą udziału 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stanowi 100% wartości rynkowej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 08.09.2023 r.,

5. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości Elżbiety Ataman. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz. 10:00.

6. Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 15 stycznia 2024 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie zamieszkiwany przez upadłą Elżbietę Ataman i jej członków rodziny.  

10.  Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 5 028,00 zł,

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:  nr: 40 1240 2786 1111 0011 1815 7189

- najpóźniej do dnia 19 stycznia 2024 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału  w aukcji ustnej.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia  zakończenia procesu sprzedaży.

11. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta, dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

12. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

13. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

- oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

- oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

- oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowego udziału w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.

- oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

- oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

- oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

- oświadczenia o wpłaceniu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na zakup udziału stanowiącego przedmiot aukcji i przedłożenia dowodu wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,

- oświadczenia podmiotu zainteresowanego, że jest świadomy tego, iż przedmiotowy udział w chwili przeprowadzenia aukcji jest zamieszkane przez upadłą i jej członków rodziny oraz, że to na ewentualnym Nabywcy lokalu ciążyć będzie ryzyko związane z wszelkimi niedogodnościami jakich może doświadczyć na skutek zakupu w drodze przedmiotowej aukcji zamieszkanego lokalu. Dodatkowo także, że w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.

- wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.

- podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach

12. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

13. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

14. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

15. Aukcja przeprowadzona będzie wyłącznie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

- cenę wywoławczą udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stanowi 100% wartości rynkowej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 08.09.2023 r.

- oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,

- licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,

- postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

- kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,

- prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z jej uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,

- Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

- po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup  udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

16. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

17. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

18. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego opisanego w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 26.01.2024 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego).

19. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

20. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

Wpis dodano dnia 21.12.2023 r.


Syndyk masy upadłości upadłej Elżbiety Ataman  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/273/2022 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 12:00.  Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. udział w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. 70,08 m2 położonego w Kolbuszowej pod adresem: ul. Partyzantów 5B/28, 36-100 Kolbuszowa – dla którego Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1K/00022831/7 – cena wywoławcza 40 220,00 zł brutto.

Jednym z warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 4 022,00 zł na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 21 lutego 2024 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Elżbiety Ataman oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych)  pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/273/2022.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 16 lutego 2024 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 - 400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77.

 

Wpis dodano dnia 24.01.2024 r.


Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Elżbiety Ataman – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/273/2022
(Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 

 -  która odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest udział w wysokości 1/6 w  spółdzielczym  własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. 70,08 m2 położonego  w Kolbuszowej pod adresem: ul. Partyzantów 5B/28, 36-100 Kolbuszowa – dla którego Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1K/00022831/7 wchodzący w skład masy upadłości Elżbiety Ataman tj.: – cena wywoławcza 40 220,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Elżbiety Ataman – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).

3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na co najmniej dwóch portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia   o sprzedaży nieruchomości,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Elżbiety Ataman,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych - Portal Publiczny,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym.

4. Cenę wywoławczą udziału 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stanowi 100% wartości rynkowej w warunkach sprzedaży wymuszonej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 08.09.2023 r.,

5. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości Elżbiety Ataman. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 23 lutego 2024 r.  o godz. 12:00.

6. Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 16 lutego 2024 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie zamieszkiwany przez upadłą Elżbietę Ataman i jej członków rodziny.  

10. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 4 022,00 zł,

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:  nr: 40 1240 2786 1111 0011 1815 7189

- najpóźniej do dnia 21 lutego 2024 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia  zakończenia procesu sprzedaży.

11. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta, dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

12. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

13. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

 1. oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.
 2.  oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 3. oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowego udziału w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.
 4.  oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.
 5. oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich,  z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,
 6. oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 7. oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 
 8. oświadczenia o wpłaceniu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na zakup udziału stanowiącego przedmiot aukcji i przedłożenia dowodu wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,
 9.  oświadczenia podmiotu zainteresowanego, że jest świadomy tego, iż przedmiotowy udział w chwili przeprowadzenia aukcji jest zamieszkane przez upadłą i jej członków rodziny oraz, że to na ewentualnym Nabywcy lokalu ciążyć będzie ryzyko związane z wszelkimi niedogodnościami jakich może doświadczyć na skutek zakupu w drodze przedmiotowej aukcji zamieszkanego lokalu. Dodatkowo także, że w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.
 10. wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.
 11. podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach

 

12. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

13. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

14. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

15. Aukcja przeprowadzona będzie wyłącznie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

 1. cenę wywoławczą udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stanowi 100% wartości w warunkach sprzedaży wymuszonej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 08.09.2023 r.
 2. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,
 3. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,
 4. postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych).
 5. kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,
 6. prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z jej uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,
 7. Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
 8. po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup  udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

16. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

17. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

18. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego opisanego w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 28.02.2024 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego).

19. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

20. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 24.01.2024 r.


Syndyk masy upadłości upadłej Elżbiety Ataman  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/273/2022 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 8 maja 2024 r. o godz. 15:00.  Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. udział w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. 70,08 m2 położonego w Kolbuszowej pod adresem: ul. Partyzantów 5B/28, 36-100 Kolbuszowa – dla którego Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr TB1K/00022831/7 – cena wywoławcza 32 680,00 zł brutto.

Jednym z warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 3 268,00 zł na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 6 maja 2024 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Elżbiety Ataman oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych)  pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/273/2022.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 26 kwietnia 2024 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 - 400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77.

 

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Elżbiety Ataman – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/273/2022
(Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 

 -  która odbędzie się w dniu 8 maja 2024 r. o godz. 15:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest udział w wysokości 1/6 w  spółdzielczym  własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. 70,08 m2 położonego  w Kolbuszowej pod adresem: ul. Partyzantów 5B/28, 36-100 Kolbuszowa – dla którego Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1K/00022831/7 wchodzący w skład masy upadłości Elżbiety Ataman tj.  cena wywoławcza 32 680,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Elżbiety Ataman – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).

3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na co najmniej dwóch portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Elżbiety Ataman,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych - Portal Publiczny,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym.

4.  Cenę wywoławczą udziału 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stanowi 64,99% z kwoty 50 280,00 zł - wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 08.09.2023 r.,

5. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości Elżbiety Ataman. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 8 maja 2024 r. o godz. 15:00.

6. Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - - w dniu 26 kwietnia 2024 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie zamieszkiwany przez upadłą Elżbietę Ataman i jej członków rodziny.  

10.  Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 3 268,00 zł,

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:  nr: 40 1240 2786 1111 0011 1815 7189

- najpóźniej do dnia 6 maja 2024 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału  w aukcji ustnej.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia  zakończenia procesu sprzedaży.

11. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta, dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

12. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

13. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

- oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

-  oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

- oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowego udziału w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.

-  oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

- oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

- oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

- oświadczenia o wpłaceniu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na zakup udziału stanowiącego przedmiot aukcji i przedłożenia dowodu wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,

- oświadczenia podmiotu zainteresowanego, że jest świadomy tego, iż przedmiotowy udział w chwili przeprowadzenia aukcji jest zamieszkane przez upadłą i jej członków rodziny oraz, że to na ewentualnym Nabywcy lokalu ciążyć będzie ryzyko związane z wszelkimi niedogodnościami jakich może doświadczyć na skutek zakupu w drodze przedmiotowej aukcji zamieszkanego lokalu. Dodatkowo także, że w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.

- wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.

- podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach

14. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

15. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

16. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

17. Aukcja przeprowadzona będzie wyłącznie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

- cenę wywoławczą udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stanowi 64,99% z kwoty 50 280,00 zł ustalonej w drodze wyceny wartości rynkowej oszacowania udziału – wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 08.09.2023 r.,

- oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,

- icytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,

- postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

- kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,

- prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z jej uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,

- Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

- po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup  udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

18. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

19. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

20. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego opisanego w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 15.05.2024 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego).

21. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

22. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 05.04.2024 r.


Syndyk masy upadłości upadłej Elżbiety Ataman  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/273/2022 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 12:00.  Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. udział w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. 70,08 m2 położonego w Kolbuszowej pod adresem: ul. Partyzantów 5B/28, 36-100 Kolbuszowa – dla którego Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr TB1K/00022831/7 – cena wywoławcza 25 140,00 zł brutto.

Jednym z warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 2 514,00 zł na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 17 czerwca 2024 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Elżbiety Ataman oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych)  pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/273/2022.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 12 czerwca 2024 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 - 400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77.

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Elżbiety Ataman – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/273/2022
(Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 -  która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest udział w wysokości 1/6 w  spółdzielczym  własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. 70,08 m2 położonego  w Kolbuszowej pod adresem: ul. Partyzantów 5B/28, 36-100 Kolbuszowa – dla którego Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1K/00022831/7 wchodzący w skład masy upadłości Elżbiety Ataman tj.:– cena wywoławcza 25 140,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Elżbiety Ataman – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).

3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na co najmniej dwóch portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia  o sprzedaży nieruchomości,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Elżbiety Ataman,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych - Portal Publiczny,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym.

4. Cenę wywoławczą udziału 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stanowi 50%  z kwoty 50 280,00 zł - wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 08.09.2023 r.,

5. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości Elżbiety Ataman. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 12:00.

6. Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie -  w dniu 12 czerwca 2024 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie zamieszkiwany przez upadłą Elżbietę Ataman i jej członków rodziny.  

10.  Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 2 514,00 zł,

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:  nr: 40 1240 2786 1111 0011 1815 7189

- najpóźniej do dnia 17 czerwca 2024 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia  zakończenia procesu sprzedaży.

11. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji.

W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta,  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie  z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

12. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

13. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

- oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

-  oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

- oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowego udziału w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.

- oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

- oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

- oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

- oświadczenia o wpłaceniu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na zakup udziału stanowiącego przedmiot aukcji i przedłożenia dowodu wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,

- oświadczenia podmiotu zainteresowanego, że jest świadomy tego, iż przedmiotowy udział w chwili przeprowadzenia aukcji jest zamieszkane przez upadłą i jej członków rodziny oraz, że to na ewentualnym Nabywcy lokalu ciążyć będzie ryzyko związane z wszelkimi niedogodnościami jakich może doświadczyć na skutek zakupu w drodze przedmiotowej aukcji zamieszkanego lokalu. Dodatkowo także, że w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.

- wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.

- podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach

 

12. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

13. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

 

14. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

15. Aukcja przeprowadzona będzie wyłącznie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

- cenę wywoławczą udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stanowi 50 % z kwoty 50 280,00 zł ustalonej w drodze wyceny wartości rynkowej oszacowania udziału – wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 08.09.2023 r.,

- oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,

- licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,

- postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

- kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,

- prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z jej uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,

- Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

- po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup  udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

16. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

17. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

18. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego opisanego w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 27.06.2024 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego).

19. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

20. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 10.05.2024 r.

 

Edyta Kwaśniak

W dniu 16 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/265/2022 ogłosił upadłość Edyty Kwaśniak jednocześnie określając, że Edyta Kwaśniak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt  RZ1Z/GUp-s/285/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20220916/00141 w dniu 16 września 2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/285/2022  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/285/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 19.09.2022 r.


W dniu 28 grudnia 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informację syndyka o zaistnieniu przesłanek z art. 491 (16) ust. 1 PU w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie umorzenia zobowiązań Upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/56/2022.

Wpis dodano dnia 30.12.2022 r.

 


Syndyk masy upadłości Edyty Kwaśniak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia  6 lipca 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/56/2022 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Edyty Kwaśniak   

Obwieszczenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20230706/00050 w dniu 06.07.2023 r.

Wpis dodano dnia 24.07.2023 r.


Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/56/2022 w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłej Edyty Kwaśniak uprawomocniło się w dniu 14 lipca 2023 r..

Wpis dodano dnia 20.09.2023 r.

Renata Rozmus

W dniu 22 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/319/2022 ogłosił upadłość Renaty Rozmus jednocześnie określając, że Renata Rozmus jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/300/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20220922/00271 w dniu 22.09.2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/300/2022 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/300/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 23.09.2022 r.


W dniu 9 grudnia 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informację syndyka o zaistnieniu przesłanek z art. 491 (16) ust. 1 PU w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie umorzenia zobowiązań Upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/48/2022.

Wpis dodano dnia 30.12.2022 r.


Syndyk masy upadłości Renaty Rozmus – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/48/2022  umorzył zobowiązania  upadłej Renaty Rozmus bez ustalania planu spłaty wierzycieli

Obwieszczenie postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłej bez ustalania planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20230705/00010 w dniu  05.07.2023 r.

Wpis dodano dnia 24.07.2023 r.


Syndyk masy upadłości Renaty Rozmus  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się w dniu 13 lipca 2023 r.  postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 5 lipca 2023 r. sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/48/2022 w przedmiocie umorzenia  zobowiązań upadłej Renaty Rozmus zam. Tarnobrzeg bez ustalenia planu spłaty wierzycieli - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt RZ1Z/GUp-s/300/2022

Wpis dodano dnia 18.10.2023 r. 

Anna Połaniecka

W dniu 7  października 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/547/2022 ogłosił upadłość Anny Połanieckiej jednocześnie określając, że Anna Połaniecka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/343/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20221007/00095 w dniu 07.10.2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/343/2022 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/343/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 07.10.2022 r.


Syndyk zawiadamia o zakończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości w niniejszym postępowaniu upadłościowym:w postaci

1. prawa własności do samodzielnego lokalu mieszkalnego o pow. 36,08 m wraz z udziałem 3608/156412 w prawie współwłasności gruntu i z udziałem 3608/156412 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali położonego w Rzeszowie pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 4/26, 35-037 Rzeszów, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00135676/0. 


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20221102/00277 w dniu 02.11.2022 r.


W dniu 4 listopada 2022 r. syndyk sporządził spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w aktach postępowania prowadzonych pod sygn. akt  RZ1Z/GUp-s/343/2022 .za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

 


Syndyk masy upadłości upadłej Anny Połanieckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/343/2022 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup samodzielnego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 09:00.

Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. prawo własności do samodzielnego lokalu mieszkalnego o pow.36,08 m2 wraz z udziałem 3608/156412 w prawie współwłasności gruntu i z udziałem 3608/156412 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali położonego w Rzeszowie pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 4/26, 35-037 Rzeszów, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00135676/0 – cena wywoławcza 210 700,00 zł brutto.

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości 10 % ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego co do którego oferent zamierza złożyć ofertę na rachunek bankowy do dnia 26.12.2022 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Anny Połanieckiej oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych)  pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/343/2022.

Przedmiotowy samodzielny lokal mieszkalny objęty aukcją ustną jest dostępny do wglądu dla osób zainteresowanych, we własnym zakresie w dogodnym terminie.

Wpis dodano dnia 06.12.2022 r.

 

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Anny Połanieckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/343/2022
(Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 -  która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 09:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

 

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest samodzielny lokal mieszkalny wchodzący w skład masy upadłości Anny Połanieckiej:

 1. prawo własności do samodzielnego lokalu mieszkalnego o pow. 36,08 m2 wraz z udziałem 3608/156412 w prawie współwłasności gruntu i z udziałem 3608/156412 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali położonego w Rzeszowie pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 4/26, 35-037 Rzeszów, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00135676/0 – cena wywoławcza 210 700,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Anny Połanieckiej.

3. Cenę wywoławczą lokalu mieszkalnego stanowi 100% wartości rynkowej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 24.10.2022 r.

4. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości Anny Połanieckiej. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 -  w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 09:00

5. Oferenci mają możliwość wizji lokalnej lokalu mieszkalnego, we własnym zakresie.

6. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży lokalu mieszkalnego, oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

7. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie zamieszkiwany przez upadłą Annę Połaniecką i jej pełnoletniego syna.

8. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego lokalu mieszkalnego jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowynr:

19 1240 2786 1111 0011 1902 4844 - do dnia 26.12.2022 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka)

– pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 14  warunków. 

9. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji.   W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę ma aukcji ustnej.

10. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

11. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych

b) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowego lokalu mieszkalnego w sytuacji wygrania aukcji przez oferenta.

d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

f) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

g) oświadczenia o złożeniu oferty na zakup lokalu mieszkalnego na poczet którego licytant wpłacił wadium - za cenę wywoławczą.

h) oświadczenia oferenta, że jest świadomy tego, iż przedmiotowy lokal mieszkalny w chwili przeprowadzenia aukcji jest zamieszkany przez upadłą i jej pełnoletniego syna oraz, że to na ewentualnym Nabywcy lokalu ciążyć będzie ryzyko związane z wszelkimi niedogodnościami jakich może doświadczyć na skutek zakupu w drodze przedmiotowej aukcji zamieszkanego lokalu. Dodatkowo także, że oferent w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.

i) okazanie dowodu osobistego licytanta.

12. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.  

13. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwota 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

14. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego opisanego w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 02.01.2023 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.   

15. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup lokalu mieszkalnego lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

16. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia - w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium.   

17. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 06.12.2022 r.


W dniu 1 marca 2023 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/45/2023.

Wpis dodano dnia 18.04.2023  r.


Syndyk masy upadłości Anny Połanieckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia  11 kwietnia 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/45/2023 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Anny Połanieckiej.  

Obwieszczenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20230411/00243 w dniu 11.04.2023 r.

Wpis dodano dnia 16.06.2023 r.


Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/45/2023  w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłej Anny Połanieckiej uprawomocniło się w dniu 21 września 2023 r..

Wpis dodano dnia 18.10.2023 r.

Michał Boroń

W dniu 12 października 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/457/2022 ogłosił upadłość Michała Boroń jednocześnie określając, że Michał Boroń jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/356/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20221012/00074 w dniu 12.10.2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/356/2022 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/356/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 12.10.2022 r.


W dniu 6 grudnia 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informację syndyka o zaistnieniu przesłanek z art. 491 (14a) ust. 1 PU w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/45/2022.

Wpis dodano dnia 30.12.2022 r.


Syndyk masy upadłości Michała Boroń – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia  22 stycznia 2024 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/45/2022 odmówił ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Michała Boroń. 

Obwieszczenie postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240122/00333 w dniu 22.01.2024 r.

Wpis dodano dnia 29.01.2024 r.


Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr45/2022  w przedmiocie odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Michała Boroń uprawomocniło się w dniu 31 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie informacji o prawomocności postanowienia Sądu  ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240208/00343 w dniu 08.02.2024 r.

Wpis dodano dnia 08.02.2024 r.

Grzegorz Glica

W dniu 19 października 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/509/2022 ogłosił upadłość Grzegorza Glica jednocześnie określając, że Grzegorz Glica jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/376/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr  20221019/00249 w dniu 19.10.2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/376/2022 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych) obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/376/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 19.10.2022 r.


W dniu 16 grudnia 2022 r. syndyk sporządził spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w aktach postępowania prowadzonych pod sygn. akt  RZ1Z/GUp-s/376/2022 .za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Wpis dodano dnia 16.12..2022 r.


Syndyk masy upadłości Grzegorza Glicy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości samochód ciężarowy do 3.5 t, m - ki  Citroën Nemo 1.4 HDI Kat.MR’ 08 E5 1.7 t, wersja (610 kg), rok produkcji: 2009 o nr rej. RT 51664, VIN: VF7AA8HSCA8015152, przebieg:  187 336 km na dzień 15.12.2022 r.  -  za cenę nie niższą niż 6 300,00 zł.

- co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Zbigniewa Barszcza.

Operat szacunkowy dotyczący samochodu ciężarowego jest dostępny w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postepowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/376/2022 oraz w wersji papierowej w Kancelarii Syndyka ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Syndyka adw. Pawła Sieranta, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 16.12..2022 r.


W dniu 8 lutego 2023 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informację syndyka o zaistnieniu przesłanek z art. 491 (16) ust. 2a PU w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań Upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/32/2023.

Wpis dodano dnia 18.04.2023 r.

Anna Rawska

W dniu 15 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/659/2022 ogłosił upadłość Anny Rawskiej jednocześnie określając, że Anna Rawska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/426/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20221115/00186 w dniu 15.11.2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/426/2022 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/426/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 16.11.2022 r.


W dniu 22 grudnia 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o umorzenie niniejszego postępowania upadłościowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)

Wpis dodano dnia 30.12.2022 r.


Syndyk masy upadłości Anny Rawskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia  4 stycznia 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/53/2022 umorzył  postępowanie upadłościowe Anny Rawskiej.  Przedmiotowe postanowienie uprawomocniło się w dniu 26 stycznia 2023 r..

Wpis dodano dnia 18.04.2023 r.

Anna Dudek

W dniu 23 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/711/2022 ogłosił upadłość Anny Dudek jednocześnie określając, że Anna Dudek  jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/517/2022.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20221223/00151 w dniu 23.12.2022 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/517/2022 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/517/2022 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 23.12.2022 r.


Syndyk masy upadłości upadłej Anny Dudek  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/517/2022 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 10:00 Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Gorzycach przy ul. Żwirki i Wigury 4/44, 39-432 Gorzyce o pow. 61,94 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1T/00060572/9 – cena wywoławcza 199 800,00 zł brutto.

Jednym z warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 19 980,00 zł na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 23 marca 2023 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Anna Dudek oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych)  pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/517/2022.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 17 marca 2023 r.w godzinach: 10.00 – 12.00.

Wpis dodano dnia 01.03.2023 r.

 

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Anny Dudek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych)
pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/517/2022
(Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 -  która odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Gorzycach przy ul. Żwirki i Wigury 4/44, 39-432 Gorzyce o pow. 61,94 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr TB1T/00060572/9  wchodzące w skład masy upadłości Anny Dudek  cena wywoławcza 199 800,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Anny Dudek – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).

3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na co najmniej dwóch portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia  o sprzedaży nieruchomości,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Anna Dudek,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych - Portal Publiczny,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym

4. Cenę wywoławczą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi 100% wartości rynkowej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 02.02.2023 r.,

5. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości Anny Dudek. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 10:00.

6. Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 17 marca 2023 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie zamieszkiwany przez upadłą Annę Dudek i jej dwójkę pełnoletnich dzieci (syna oraz córkę).

10. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 19 980,00 zł,

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:  nr: 89 1240 2786 1111 0011 2138 4758

- najpóźniej do dnia 23 marca 2023 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału  w aukcji ustnej.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia  zakończenia procesu sprzedaży.

11. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta,  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie  z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

12. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

13. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

 • oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatychoświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.
 • oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 
 • oświadczenia o wpłaceniu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot aukcji i przedłożenia dowodu wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,
 • oświadczenia podmiotu zainteresowanego, że jest świadomy tego, iż przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w chwili przeprowadzenia aukcji jest zamieszkane przez upadłą i jej dwójkę pełnoletnich dzieci (syna oraz córkę) oraz, że to na ewentualnym Nabywcy lokalu ciążyć będzie ryzyko związane z wszelkimi niedogodnościami jakich może doświadczyć na skutek zakupu w drodze przedmiotowej aukcji zamieszkanego lokalu. Dodatkowo także, że w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.
 • wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.
 • podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach

12. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

13. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

14. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

15 . Aukcja przeprowadzona będzie wyłącznie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

 • cenę wywoławczą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi 100% wartości rynkowej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 02.02.2023 r.
 • oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,
 • licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,
 • postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych).
 • kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,
 • prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z jej uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,
 • Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
 • po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

16. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

17. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

18.  Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego opisanego w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 31.03.2023 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego).

19. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

20 .Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

Wpis dodano dnia 01.03.2023 r.

 


Syndyk masy upadłości upadłej Anny Dudek  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/517/2022 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00 Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Gorzycach przy ul. Żwirki i Wigury 4/44, 39-432 Gorzyce o pow. 61,94 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1T/00060572/9 – cena wywoławcza 149 850,00 zł brutto.

Jednym z warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest wpłata wadium
w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 14 985,00 zł na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2023 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Anna Dudek oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych)  pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/517/2022.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 20 kwietnia 2023 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

Wpis dodano dnia 30.03.2023 r.


Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Anny Dudek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt RZ1Z/GUp-s/517/2022 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 -  która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Gorzycach przy ul. Żwirki i Wigury 4/44, 39-432 Gorzyce o pow. 61,94 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1T/00060572/9  wchodzące w skład masy upadłości Anny Dudek tj.:– cena wywoławcza 149 850,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Anny Dudek – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).

3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na co najmniej dwóch portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Anna Dudek,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych - Portal Publiczny,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym.

4. Cenę wywoławczą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi  100 % wyceny oszacowania wartości w warunkach sprzedaży wymuszonej, tj. kwoty 149 850,00 zł wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 02.02.2023 r.,

5. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości Anny Dudek. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00.

6. Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 20 kwietnia 2023 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie zamieszkiwany przez upadłą Annę Dudek i jej dwójkę pełnoletnich dzieci (syna oraz córkę).

10.  Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 14 985,00 zł,

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy nr: 89 1240 2786 1111 0011 2138 4758

- najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2023 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia  zakończenia procesu sprzedaży.

11. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta, dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

12. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

13. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

 • oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.
 • oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.​​​​​​
 • oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.
 • oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.
 • oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 
 • oświadczenia o wpłaceniu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot aukcji i przedłożenia dowodu wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,
 • oświadczenia podmiotu zainteresowanego, że jest świadomy tego, iż przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w chwili przeprowadzenia aukcji jest zamieszkane przez upadłą i jej dwójkę pełnoletnich dzieci (syna oraz córkę) oraz, że to na ewentualnym Nabywcy lokalu ciążyć będzie ryzyko związane z wszelkimi niedogodnościami jakich może doświadczyć na skutek zakupu w drodze przedmiotowej aukcji zamieszkanego lokalu. Dodatkowo także, że w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.
 • wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.
 • podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach

12. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

13. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

14. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

15 Aukcja przeprowadzona będzie wyłącznie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

 • cenę wywoławczą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi 100 % wyceny - wartości w warunkach sprzedaży wymuszonej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 02.02.2023 r.
 • oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,
 • licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,
 • postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych).
 • kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,
 • prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z jej uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,
 • Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
 • po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

16. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

17. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

18. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego opisanego w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 04.05.2023 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego).

19. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

20. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 30.03.2023 r.


W dniu 21 sierpnia 2023 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/222/2023. 

Wpis dodano dnia 25 sierpnia 2023 r.


Syndyk masy upadłości Anny Dudek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 października 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/222/2023 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Anny Dudek. 

Obwieszczenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20231018/00013 w dniu 18.10.2023 r.

Wpis dodano dnia 18.10.2023 r.


Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 18 października 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/222/2023  w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłej Anny Dudek uprawomocniło się w dniu 17 listopada 2023 r.

Wpis dodano dnia 28.12.2023 r.

Dariusz Kopeć

W dniu 5 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/644/2022 ogłosił upadłość Daiusza Kopeć jednocześnie określając, że DAriusz Kopeć jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/5/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20230109/00255 w dniu 09.01.2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/5/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/5/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 11.01.2023 r.


W dniu 28 marca 2023 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informację syndyka o zaistnieniu przesłanek z art. 491 (16) ust. 2a PU w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań Upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/72/2023.


Syndyk masy upadłości Dariusza Kopeć – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia  28 marca 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/72/2022 warunkowo umorzył zobowiązania Upadłego Dariusza Kopeć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Wpis dodano dnia 18.04.2023 r.


Postanowienie Sądu Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia  28 marca 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/72/2022 w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań Upadłego Dariusza Kopeć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.uprawomocniło się w dniu 6 kwietnia 2023 r..

Wpis dodano dnia 02.06.2023 r.

Hanna Serowiecka

W dniu 23 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/492/2022 ogłosił upadłość Hanny Serowieckiej jednocześnie określając, że Hanna Serowiecka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/88/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr  20230223/00255  w dniu 23 lutego 2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/88/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych) obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/88/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 23.02.2023 r.


W dniu 11 lipca 2023 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/180/2023

Wpis dodano dnia 24.07.2023  r.


Syndyk masy upadłości Hanny Serowieckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 października 2023 r. w sprawie sygn. akt:RZ1Z/GUp-K-upr/180/2023  umorzył postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli, warunkowego umorzenia zobowiązań lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. 


Syndyk masy upadłości Hanny Serowieckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 listopaa 2023 r. w sprawie sygn. akt RZ1Z/GUp-Sąd-upr/493/2023 na podstawie art. 491(5) ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe zmienił tryb postępowania w niniejszej sprawie na tryb wskazany w art. 491(1) ust. 2 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe; stwierdził, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, stwierdził, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia.

Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp/55/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Wpis dodano dnia 29.01.2024  r.

Sylwia Godek

W dniu 3 marca 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/102/2023 ogłosił upadłość jednocześnie określając, że Sylwia Głodek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/111/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr  20230303/00292 w dniu 3 marca 2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/111/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych) obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/111/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 03.03.2023 r.


Syndyk masy upadłości Sylwii Godek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/115/2023 umorzył zobowiązania Upadłej bez ustalania planu spłaty wierzycieli. 

Obwieszczenie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20230825/00054 w dniu 25.08.2023 r.

Wpis dodano dnia 25.08.2023 r.


Syndyk masy upadłości Sylwii Godek  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się w dniu 20 września 2023 r.  postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 25 sierpnia 2023 r. sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/115/2023 w przedmiocie umorzenia  zobowiązań upadłej Sylwii Godek zam. Tarnobrzeg bez ustalenia planu spłaty wierzycieli - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt RZ1Z/GUp-s/111/2023. 

Wpis dodano dnia 09.11.2023 r. 

Dariusz Jarmoła

W dniu 10 marca 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/122/2023 ogłosił upadłość jednocześnie określając, że Dariusz Jarmoła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/122/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr  20230310/00267 w dniu 10 marca 2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/122/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych) obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/122/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 10.03.2023 r.


Syndyk masy upadłości upadłego Dariusza Jarmoły – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup udziału w wysokości 3/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 7 lipca 2023 r. o godz. 13:00. Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. udział 3/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i wiatą drewnianą wraz z wartością prawa własności gruntu tj. działki ewidencyjnej nr 352 o pow. 0,0650 ha położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Chocimskiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00030798/9 – cena wywoławcza 41 520,00 zł brutto.

Jednym z warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 4 152,00 zł na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 5 lipca 2023 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Dariusz Jarmoła oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych)  pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 30 czerwca 2023 r. w godzinach: 10.00 – 13.00.

Wpis dodano dnia 07.06.2023 r.

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

udziału wchodzącego w skład masy upadłości Dariusza Jarmoły – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023 
(Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 -  która odbędzie się w dniu 7 lipca 2023 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest udział 3/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i wiatą drewnianą wraz z wartością prawa własności gruntu tj. działki ewidencyjnej nr 352 o pow. 0,0650 ha położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Chocimskiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00030798/9 wchodzący w skład masy upadłości Dariusza Jarmoły tj.: – cena wywoławcza 41 520,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Dariusza Jarmoły – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).

3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na co najmniej dwóch portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia o sprzedaży udziału,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Dariusz Jarmoła,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych - Portal Publiczny,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym.

4. Cenę wywoławczą przedmiotowego udziału stanowi 100% wartości rynkowej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 24.04.2023 r.,

5. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości Dariusza Jarmoły. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 7 lipca 2023 r.  o godz. 13:00.

6. Podmioty zainteresowane będą miały możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 30 czerwca 2023 r. w godzinach: 10.00 – 13.00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla udziału, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 -400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie zamieszkiwany przez upadłego Dariusza Jarmoły oraz pozostałych współwłaścicieli z rodzinami.

10. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 4 152,00 zł,

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:  nr: 19 1240 2786 1111 0011 2428 9131

- najpóźniej do dnia 5 lipca 2023 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. 

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia  zakończenia procesu sprzedaży.

11. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta, dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

12. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

13. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

 • oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.
 •  oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 • oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowego udziału w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.
 •  oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.
 • oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 
 • oświadczenia o wpłaceniu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na zakup udziału stanowiącego przedmiot aukcji i przedłożenia dowodu wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,
 •  oświadczenia podmiotu zainteresowanego, że jest świadomy tego, iż przedmiotowy udział w chwili przeprowadzenia aukcji jest zamieszkany przez upadłego i członków jego rodziny oraz, że to na ewentualnym Nabywcy udziału ciążyć będzie ryzyko związane z wszelkimi niedogodnościami jakich może doświadczyć na skutek zakupu w drodze przedmiotowej aukcji zamieszkanego udziału. Dodatkowo także, że w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.
 • wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.
 • podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach.

14. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

15. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

16. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

17. Aukcja przeprowadzona będzie wyłącznie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

 • cenę wywoławczą udziału stanowi 100% wartości rynkowej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 24.04.2023 r.
 • oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,
 • licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,
 • postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych).
 • kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,
 • prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z jej uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,
 • Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
 • po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup udziału lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

 

18. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

19. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

20. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży udziału opisanego w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 28.07.2023 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego).

21. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży udziału nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

22. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.


Syndyk masy upadłości upadłego Dariusza Jarmoły – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup udziału w wysokości 3/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 17 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00. Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. udział 3/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i wiatą drewnianą wraz z wartością prawa własności gruntu tj. działki ewidencyjnej nr 352 o pow. 0,0650 ha położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Chocimskiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00030798/9 – cena wywoławcza 31 140,00 zł brutto.

Jednym z warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 3 114,00 zł na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Dariusz Jarmoła oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych)  pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 7 sierpnia 2023 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 - 400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77.

Wpis dodano dnia 12.07.2023 r.

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

udziału wchodzącego w skład masy upadłości Dariusza Jarmoły – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023 
(Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 -  która odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

 

 

1.  Przedmiotem aukcji ustnej jest udział 3/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i wiatą drewnianą wraz z wartością prawa własności gruntu tj. działki ewidencyjnej nr 352 o pow. 0,0650 ha położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Chocimskiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00030798/9 wchodzący w skład masy upadłości Dariusza Jarmoły tj.: – cena wywoławcza 31 140,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Dariusza Jarmoły – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).

3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na co najmniej dwóch portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia  o sprzedaży udziału,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Dariusz Jarmoła,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych - Portal Publiczny,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym.

4. Cenę wywoławczą przedmiotowego udziału stanowi 100% wartości w warunkach sprzedaży wymuszonej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 24.04.2023 r.,

5. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości Dariusza Jarmoły. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 17 sierpnia 2023 r.  o godz. 12:00.

6. Podmioty zainteresowane będą miały możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 7 sierpnia 2023 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla udziału, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 -400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie zamieszkiwany przez upadłego Dariusza Jarmoły oraz pozostałych współwłaścicieli z rodzinami.

10. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 3 114,00 zł,

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:  nr: 19 1240 2786 1111 0011 2428 9131

- najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału  w aukcji ustnej.  

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia  zakończenia procesu sprzedaży.

11. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta,  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

12. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

13. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

- oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

- oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

- oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowego udziału w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.

- oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

- oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

- oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

- oświadczenia o wpłaceniu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na zakup udziału stanowiącego przedmiot aukcji i przedłożenia dowodu wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,

- oświadczenia podmiotu zainteresowanego, że jest świadomy tego, iż przedmiotowy udział w chwili przeprowadzenia aukcji jest zamieszkany przez upadłego i członków jego rodziny oraz, że to na ewentualnym Nabywcy udziału ciążyć będzie ryzyko związane z wszelkimi niedogodnościami jakich może doświadczyć na skutek zakupu w drodze przedmiotowej aukcji zamieszkanego udziału. Dodatkowo także, że w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.

- wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.

- podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach

14. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

15. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

16. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

17. Aukcja przeprowadzona będzie wyłącznie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

- cenę wywoławczą udziału stanowi 100% wartości w warunkach sprzedaży wymuszonej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 24.04.2023 r.

- oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,

- licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,

- postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

-  kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,

- prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z jej uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,

- Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

- po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup udziału lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

18. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

19. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

20. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży udziału opisanego w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 24.08.2023 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego).

21. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży udziału nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

22. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 12.07.2023 r.


Syndyk masy upadłości upadłego Dariusza Jarmoły – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup udziału w wysokości 3/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 6 października 2023 r. o godz. 13:00. Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. udział 3/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i wiatą drewnianą wraz z wartością prawa własności gruntu tj. działki ewidencyjnej nr 352 o pow. 0,0650 ha położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Chocimskiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00030798/9 – cena wywoławcza 31 140,00 zł brutto.

Jednym z warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 3 114,00 zł na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 3 października 2023 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Dariusz Jarmoła oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych)  pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 29 września 2023 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 - 400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77.


Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

udziału wchodzącego w skład masy upadłości Dariusza Jarmoły – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023 
(Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 -  która odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1.  Przedmiotem aukcji ustnej jest udział 3/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i wiatą drewnianą wraz z wartością prawa własności gruntu tj. działki ewidencyjnej nr 352 o pow. 0,0650 ha położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Chocimskiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00030798/9 wchodzący w skład masy upadłości Dariusza Jarmoły tj.: – cena wywoławcza 31 140,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Dariusza Jarmoły – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).

3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na co najmniej dwóch portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia  o sprzedaży udziału,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Dariusz Jarmoła,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych - Portal Publiczny,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym.

4. Cenę wywoławczą przedmiotowego udziału stanowi 100% wartości w warunkach sprzedaży wymuszonej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 24.04.2023 r.,

5. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości Dariusza Jarmoły. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 6 października 2023 r. o godz. 13:00

6. Podmioty zainteresowane będą miały możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 29 września 2023 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla udziału, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 -400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie zamieszkiwany przez upadłego Dariusza Jarmoły oraz pozostałych współwłaścicieli z rodzinami.

10. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj.
3 114,00 zł,

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:  nr: 19 1240 2786 1111 0011 2428 9131

najpóźniej do dnia 3 października 2023 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału  w aukcji ustnej.  

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia  zakończenia procesu sprzedaży.

11. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta,  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

12. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

13. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

- oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

- oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

- oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowego udziału w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.

- oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

- oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

- oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

- oświadczenia o wpłaceniu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na zakup udziału stanowiącego przedmiot aukcji i przedłożenia dowodu wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,

- oświadczenia podmiotu zainteresowanego, że jest świadomy tego, iż przedmiotowy udział w chwili przeprowadzenia aukcji jest zamieszkany przez upadłego i członków jego rodziny oraz, że to na ewentualnym Nabywcy udziału ciążyć będzie ryzyko związane z wszelkimi niedogodnościami jakich może doświadczyć na skutek zakupu w drodze przedmiotowej aukcji zamieszkanego udziału. Dodatkowo także, że w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.

- wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.

- podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach

14. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

15. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

16. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

17. Aukcja przeprowadzona będzie wyłącznie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

- cenę wywoławczą udziału stanowi 100% wartości w warunkach sprzedaży wymuszonej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 24.04.2023 r.

- oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,

- licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,

- postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

-  kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,

- prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z jej uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,

- Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

- po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup udziału lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

18. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

19. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

20. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży udziału opisanego w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 11.10.2023 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego).

21. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży udziału nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

22. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 07.09.2023 r.


Syndyk masy upadłości upadłego Dariusza Jarmoły – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym
w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup udziałów w nieruchomościach, wchodzących w skład masy upadłości która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 16 lutego 2024 r. o godz. 12:00. Przedmiotem aukcji ustnej będzie:

 1. udział w części 9/320 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym wraz z udziałem 9/320 we współwłasności działki nr 343/2 o pow. 0,0410 ha położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Chocimskiej nr 1 wraz z elementami zagospodarowania, uzbrojenia i infrastrukturą techniczną, określona dla aktualnego sposobu użytkowania, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00011687/9 – cena wywoławcza 9 300,00 zł brutto.
 2. Udział w części 9/320 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczo-garażowym wraz z udziałem 9/320 we współwłasności działki nr 353 o pow. 0,0244 ha położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Chocimskiej z elementami zagospodarowania, uzbrojenia i infrastrukturą techniczną, określona dla aktualnego sposobu użytkowania, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00053399/9 – cena wywoławcza 1 510,00 zł brutto.

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości 10 % ceny wywoławczej udziału w nieruchomości co do której oferent zamierza złożyć ofertę na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 14 lutego 2024 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Dariusz Jarmoła oraz w aktach sprawy prowadzonych przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych)  pod sygn. akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 8 lutego 2024 r. w godzinach: 10.00 – 13.00.

Wpis dodano dnia 07.09.2023 r.

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

udziałów wchodzących w skład masy upadłości Dariusza Jarmoły – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp-s/122/2023 
(Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 -  która odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest:

- udział w części 9/320 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym wraz z udziałem 9/320 we współwłasności działki nr 343/2 o pow. 0,0410 ha położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Chocimskiej nr 1 wraz z elementami zagospodarowania, uzbrojenia i infrastrukturą techniczną, określona dla aktualnego sposobu użytkowania, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00011687/9 – cena wywoławcza 9 300,00 zł brutto.

- udział w części 9/320 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczo-garażowym wraz z udziałem 9/320 we współwłasności działki nr 353 o pow. 0,0244 ha położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Chocimskiej z elementami zagospodarowania, uzbrojenia i infrastrukturą techniczną, określona dla aktualnego sposobu użytkowania, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00053399/9 – cena wywoławcza 1 510,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Dariusza Jarmoły – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).

3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na co najmniej dwóch portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia   o sprzedaży udziałów,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Dariusz Jarmoła,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych - Portal Publiczny,

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym.

4. Cenę wywoławczą przedmiotowych udziałów stanowi 100 % wyceny wartości rynkowej oszacowania - wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 02.11.2023  r.

5. Sprzedaż opisanych składników masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości Dariusza Jarmoły. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 16 lutego 2024 r.   o godz. 12:00.

6. Podmioty zainteresowane będą miały możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 8 lutego 2024 r. w godzinach: 10.00 – 13.00.

7. Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla każdego z udziału, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 -400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie zamieszkiwany przez upadłego Dariusza Jarmoły oraz pozostałych współwłaścicieli z rodzinami.

10. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowych udziałów jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wybranego udziału we współwłasności nieruchomości.

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:  nr: 19 1240 2786 1111 0011 2428 9131

- najpóźniej do dnia 14 lutego 2024 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej.  

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia  zakończenia procesu sprzedaży.

11. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta,  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

12. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

13. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

 1. oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.
 2. oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 3. oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowego udziału w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.
 4.  oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.
 5. oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,
 6. oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 7. oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 
 8. oświadczenia o wpłaceniu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na zakup udziału stanowiącego przedmiot aukcji i przedłożenia dowodu wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,
 9. oświadczenia podmiotu zainteresowanego, że jest świadomy tego, iż przedmiotowy udział w chwili przeprowadzenia aukcji jest zamieszkany przez upadłego i członków jego rodziny oraz, że to na ewentualnym Nabywcy udziału ciążyć będzie ryzyko związane z wszelkimi niedogodnościami jakich może doświadczyć na skutek zakupu w drodze przedmiotowej aukcji zamieszkanego udziału. Dodatkowo także, że w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.
 10. wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.
 11. podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach

14. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

15. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

16. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

17. Aukcja przeprowadzona będzie wyłącznie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

 1. cenę wywoławczą udziału stanowi 100% wartości rynkowej wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 02.11.2023r.
 2. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,
 3. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,
 4. postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych).
 5. kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,
 6. prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z jej uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,
 7. Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
 8. po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup udziału lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

18. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

19. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

20. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży udziału opisanego w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 21.02.2024 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego).

21. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży udziału nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

22. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 18.01.2024 r.


W dniu 8 kwietnia 2024 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/180/2024.

Wpis dodano dnia 09.04.2024 r.


Syndyk masy upadłości Dariusza Jarmoły– osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia  10 kwietnia 2024 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/180/2024 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Dariusza Jarmoły.

Obwieszczenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240410/00136 w dniu 10.04.2024 r.

Wpis dodano dnia 10.04.2024 r.


Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/180/2024  w przedmiocie  ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Dariusza Jarmoły uprawomocniło się w dniu 18 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie informacji o prawomocności postanowienia Sądu  ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240507/00306 w dniu 07.05.2024 r.

Wpis dodano dnia 08.05.2024 r.

Anna Mierzwowicz

W dniu 13 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/184/2022 ogłosił upadłość Anny Mierzwowcz jednocześnie określając, że Anna Mierzwowicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/156/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20230413/00089 w dniu 13.04.2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/156/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/156/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 13.04.2023 r.


Syndyk masy upadłości Anny Mierzwowicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/139/2023 umorzył zobowiązania Upadłej bez ustalania planu spłaty wierzycieli. 

Obwieszczenie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20230607/00116 w dniu 07.06.2023 r.

Wpis dodano dnia 16.06.2023 r.


Postanowienie Sądu Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia  7 czerwca 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/139/2023 w przedmiocie umorzenia zobowiązań Upadłej Anny Mierzwowicz bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.uprawomocniło się w dniu 15 czerwca 2023 r..

Wpis dodano dnia 28.06.2023 r.

Mirosław Baran

W dniu 21 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/192/2023 ogłosił upadłość Mirosława Baran jednocześnie określając, że Mirosław Baran jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp/12/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr  20230421/00249 w dniu 21 kwietnia 2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp"sk"-Zw/12/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych) obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp"sk"-Zw/12/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 24.04.2023 r.

 


Syndyk masy upadłości upadłego Mirosława Baran - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp/12/2023  (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy),

zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 10.00.

Przedmiotami aukcji ustanej są następujące ruchomości:

1. samochód osobowy marki Ford Mondeo 1.8 TDCi MR’07, rok produkcji: 2009 o nr rej. RTA 37207, VIN: WF0EXXGBBE9B89544 – pojazd uszkodzony,

- za cenę nie niższą niż 1 500,00 zł,

- co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Zbigniewa Barszcza.

 

2. samochód osobowy marki Toyota Yaris 1.0 MR'03 E4 , rok produkcji: 2003 o nr rej. RTA 39007, VIN: VNKJV13350A215070, przebieg: 275 635km na dzień 27.05.2023 r.

- za cenę nie niższą niż 3 700,00 zł,

- co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Zbigniewa Barszcza.

Operaty szacunkowe dotyczące w/w samochodów  osobowych są  dostępne w Kancelarii Syndyka ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel: 15 822 81 77).

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość obejrzenia przedmiotów sprzedaży na swój własny koszt i we własnym zakresie – w dniu 14 czerwca 2023 r. w godzinach 10.00-12.00 w Porębach Furmańskich 204, 39-410 Poręby Furmańskie.

 

Wpis dodano dnia 05.06.2023 r.

 


W dniu 5 czerwca 2023 r. Syndyk masy upadłości upadłego Mirosława Baran - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przedłożył Sędziemu-Komisarzowi listę wierzytelności oraz spis inwentarza  do akt postępowania ninijeszego postępowania upadłościowego. 

Wpis dodano dnia 16.06.2023 r.


Syndyk masy upadłości upadłego Mirosława Baran – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp/12/2023 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 6 października 2023 r. o godz. 11:00.

Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. nieruchomość gruntowa rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. zabudowy 105 m2 składającej się z działki ewidencyjnej o nr 908/2   o pow. 0,1393 ha z elementami zagospodarowania uzbrojenia  i infrastrukturą techniczną, położonej w Porębach Furmańskich nr 204, gm. Grębów, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi KW nr TB1T/00043881/3  - za łączną cenę nie niższą niż 163 350,00 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) - co stanowi 100 % wartości rynkowej ustalonej na podstawie opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 29.05.2023 r.     

         Jednym z warunków skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego udziału jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 16 335,00 zł na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 3 października 2023 r.

Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Mirosław Baran.

Podmiot zainteresowany będzie miał możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 29 września 2023 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 - 400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77.

Wpis dodano dnia 07.09.2023 r.


Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Mirosława Baran – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w systemie teleinformatycznym (Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod sygnaturą akt: RZ1Z/GUp/12/2023 
(Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy)

 -  która odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

 

 1. Przedmiotem aukcji ustnej jest nieruchomość gruntowa rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. zabudowy 105 m2 składającej się z działki ewidencyjnej o nr 908/2 o pow. 0,1393 ha z elementami zagospodarowania uzbrojenia i infrastrukturą techniczną, położonej w Porębach Furmańskich nr 204, gm. Grębów, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi KW nr TB1T/00043881/3 -  wchodzący w skład masy upadłości Mirosława Baran tj.:– cena wywoławcza 163 350,00 zł brutto.
 2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Mirosława Baran – adw. Paweł Sierant (dalej: Syndyk).
 3. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Mirosław Baran

-  zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży w prasie o zasięgu lokalnym.

- zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży na co najmniej trzech portalach internetowych powszechnie dostępnych, za których pośrednictwem publikowane są ogłoszenia  o sprzedaży nieruchomości.  

4. Cenę wywoławczą przedmiotowej nieruchomości stanowi 100 % wartości rynkowej ustalonej na podstawie opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 29.05.2023 r.

5. Sprzedaż opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej zorganizowanej przez syndyka masy upadłości Mirosława Baran. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 - w dniu 6 października 2023 r.  o godz. 11:00.

6. Podmioty zainteresowane będą miały możliwość wizji lokalnej przedmiotu aukcji na swój koszt we własnym zakresie - w dniu 29 września 2023 r. w godzinach: 10.00 – 12.00.

7.  Udział w aukcji stanowi potwierdzenie, że licytant szczegółowo zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, warunkami aukcji ustnej, treścią księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, a także innymi dokumentami, mającymi wpływ na ocenę, że jego udział w aukcji ustnej licytanta stanowi jego dostateczne rozeznanie oraz, że licytant nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń co do realizowanego procesu sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży przedmiotu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39 -400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

9. Przedmiot aukcji ustnej jest aktualnie zamieszkiwany przez upadłego Mirosława Baran oraz jego rodzinę.

10.  Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowej nieruchomości jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. 16 335,00 zł.

Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy  nr: 67 1240 2786 1111 0011 2551 8809 - najpóźniej do dnia 3 października 2023 r. (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej.

Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić przedmiot aukcji.

Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej.  

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez podmioty zainteresowane lub licytantów, którzy nie wygrają aukcji ustnej, jak również w wypadku unieważnienia procedury sprzedaży realizowanej w oparciu o niniejsze warunki aukcji ustnej zwracane jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium – w ciągu 14 dni od dnia  zakończenia procesu sprzedaży.

11. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji ustnej osoba zainteresowana zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego licytanta,  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie  z przepisami ksh oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

12. W przypadku działania licytanta przez pełnomocnika, przedłożenie najpóźniej w dniu aukcji ustnej oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania licytanta przez pełnomocnika w aukcji ustnej.

13. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez podmiot zainteresowany następujących oświadczeń w wersji pisemnej:

 • oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych. 
 • oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętego aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 • oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości w sytuacji wygrania aukcji przez licytanta.
 • oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.
 • oświadczenie osoby zainteresowanej będącej osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, w aukcji ustnej może brać udział jeden z nich, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 37§1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie pisemnej,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 
 • oświadczenia o wpłaceniu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na zakup nieruchomości stanowiącego przedmiot aukcji i przedłożenia dowodu wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,
 •  oświadczenia podmiotu zainteresowanego, że jest świadomy tego, iż przedmiotowa nieruchomość w chwili przeprowadzenia aukcji jest zamieszkany przez upadłego i członków jego rodziny oraz, że to na ewentualnym Nabywcy nieruchomości ciążyć będzie ryzyko związane z wszelkimi niedogodnościami jakich może doświadczyć na skutek zakupu w drodze przedmiotowej aukcji zamieszkanej nieruchomości. Dodatkowo także, że w pełni rozumie i akceptuje zaistniałą sytuację.
 • wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium.
 • podpis osoby zainteresowanej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji licytanta nie będącego osobą fizyczną na oświadczeniach

14. W procesie sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznają zdolność prawną.

15. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

16. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej, licytanci oraz upadły.

17. Aukcja przeprowadzona będzie wyłącznie w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 na następujących warunkach:

 • cenę wywoławczą nieruchomości stanowi 100 % wartości rynkowej ustalonej na podstawie opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego z dnia 29.05.2023 r.
 • oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą,
 • licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący aukcję rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach aukcji kwota postąpienia,
 • postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych).
 • kolejność odbierania oświadczeń o postąpieniu ustala prowadzący aukcję,
 • prowadzący aukcję wybiera ofertę tego uczestnika aukcji – udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z jej uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,
 • Syndyk dokonuje wyboru licytanta, któremu udzielono przybicia. Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
 • po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup nieruchomości lub w innym przypadku prowadzący aukcję zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

18. Wybór oferenta dokonany przez Syndyka nie wymaga zatwierdzenia przez Sędziego –Komisarza.

19. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

20. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 11.10.2023 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego).

21. Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg lub Sandomierz, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.  

22. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 07.09.2023 r.


Syndyk masy upadłości Mirosława Baran – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie sygn. akt RZ1Z/GUp/12/2023 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Upadłego Mirosława Baran. 

Wpis dodano dnia 07.05.2024 r.

Gabriel Wtorek

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/207/2023 ogłosił upadłość Gabreila Wtorek jednocześnie określając, że Gabriel Wtorek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/192/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20230428/00323 w dniu 28.04.2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/192/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/192/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 28.04.2023 r.


W dniu 10 lipca 2023 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/169/2023

Wpis dodano dnia 24.07.2023  r.


Syndyk masy upadłości Gabriela Wtorek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia  18  marca 2024 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/169/2023 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Gabriela Wtorek.

Obwieszczenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240318/002324 w dniu 18.03.2024 r.

Wpis dodano dnia 18.03.2024 r.

Monika Tendelska

W dniu 30 maja 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/314/2023 ogłosił upadłość Moniki Tendelskiej jednocześnie określając, że Monika Tendelska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/272/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20230530/00328 w dniu 30.05.2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/272/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/272/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 31.05.2023 r.


W dniu 18 sierpnia 2023 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/218/2023 

Wpis dodano dnia 25 sierpnia 2023 r.


Syndyk masy upadłości Moniki Tendelskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia  10 stycznia 2024 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/218/2023 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Moniki Tendelskiej. 

Obwieszczenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240110/00157 w dniu 10.01.2024 r.

Wpis dodano dnia 12.01.2024 r.


Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/218/2023  w przedmiocie  ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłej Moniki Tendelskiej uprawomocniło się w dniu 18 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie informacji o prawomocności postanowienia Sądu  ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240315/00072 w dniu 15.03.2024 r.

Wpis dodano dnia 15.03.2024 r.

Mariusz Wawrzkowicz

W dniu 15 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/719/2023 ogłosił upadłość Mariusza Wawrzkowicza jednocześnie określając, że Mariusz Wawrzkowicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/583/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20231115/00188 w dniu 15.11.2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/583/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/583/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 15.11.2023 r.


W dniu 23 lutego 2024 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informację syndyka o zaistnieniu przesłanek z art. 491 (16) ust. 1 PU w  niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie umorzenia zobowiązań Upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/98/2024.

Wpis dodano dnia 01.03.2024 r.

Jolanta Szajowska-Stelmach

W dniu 15 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/708/2023 ogłosił upadłość Jolanty Szajowskiej-Stelmach jednocześnie określając, że Jolanta Szajowska-Stelmach jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/590/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20231115/00472 w dniu 15.11.2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/590/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/590/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 16.11.2023 r.


Syndyk masy upadłości Jolanty Szajowskiej - Stelmach – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/116/2024 umorzył zobowiązania Upadłej bez ustalania planu spłaty wierzycieli. 

Obwieszczenie o umorzeniu zobowiązań upadłej bez ustalania planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240403/00326 w dniu 03.04.2024 r.

Wpis dodano dnia 04.04.2024 r.

Sebastian Gul

W dniu 17 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/491/2023 ogłosił upadłość Sebastiana Gul jednocześnie określając, że Sebastian Gul jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/596/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20231117/00017 w dniu 17.11.2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/596/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/596/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 17.11.2023 r.


W dniu 14 marca 2024 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/138/2024.

Wpis dodano dnia 15.03.2024 r.

Grzegorz Wojtyła

W dniu 29 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt RZ1Z/GU/638/2023 ogłosił upadłość Grzegorza Wojtyły jednocześnie określając, że Grzegorz Wojtyła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/618/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20231129/00193 w dniu 29.11.2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/618/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/618/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 29.11.2023 r.


W dniu 14 marca 2024 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/136/2024.

Wpis dodano dnia 15.03.2024 r.


Syndyk masy upadłości Grzegorza Wojtyły - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia  18  marca 2024 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/136/2024 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Grzegorza Wojtyły.

Obwieszczenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240318/00035 w dniu 18.03.2024 r.

Wpis dodano dnia 18.03.2024 r.

Wiktoria Borowiec

W dniu 5 grudnia 2023 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt  RZ1Z/GU/668/2023 ogłosił upadłość Wiktorii Borowiec jednocześnie określając, że Wiktoria Borowiec jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/625/2023.za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20231205/00083 w dniu 05.12.2023 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/625/2023 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/625/2023 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 07.12.2023 r.


W dniu 19 lutego 2024 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w niniejszym postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/90/2024.

Wpis dodano dnia 21.02.2024 r.


Syndyk masy upadłości Grzegorza Wojtyły - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia  27 marca 2024 r. w sprawie sygn. akt: RZ1Z/GUp-K-upr/902024 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Wiktorii Borowiec.

Obwieszczenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240327/00492 w dniu 27.03.2024 r.

Wpis dodano dnia 27.03.2024 r.

Jacek Piwowar

W dniu 5 stycznia 2024 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt  RZ1Z/GU/755/2023 ogłosił upadłość Jacka Piwowara jednocześnie określając, że Jacek Piwowar jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/1/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240105/00302 w dniu 05.01.2024 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/1/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/1/2024 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 09.01.2024 r.


W dniu 16 lutego 2024 r. syndyk złożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o umorzenie niniejszego postępowania upadłościowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/86/2024 

Wpis dodano dnia 19.02.2024 r.

Joanna Surowiec

W dniu 7 lutego 2024 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt  RZ1Z/GU/91/2024 ogłosił upadłość Joanny Surowiec jednocześnie określając, że Joanna Surowiec jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/65/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240207/00049 w dniu 07.02.2024 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/65/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/65/2024 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 07.02.2024 r.

Marcin Naszczuk

W dniu 26 lutego 2024 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt  RZ1Z/GU/92/2024 ogłosił upadłość Marcina Naszczuk jednocześnie określając, że Marcin Naszczuk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/103/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240226/00115 w dniu 26.02.2024 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/103/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/103/2024 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 29.02.2024 r.

Barbara Wasylik

W dniu 23 lutego 2024 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt  RZ1Z/GU/100/2024 ogłosił upadłość Barbary Wasylik jednocześnie określając, że Barbara Wasylik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/107/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240226/00127 w dniu 26.02.2024 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/107/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/107/2024 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 29.02.2024 r.

Żaneta Czerwonka

W dniu 29 lutego 2024 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt  RZ1Z/GU/147/2024 ogłosił upadłość Żanety Czerwonki jednocześnie określając, że Żaneta Czerwonka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/125/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240229/00344 w dniu 29.02.2024 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/125/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/125/2024 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 01.03.2024 r.


W dniu 26 marca 2024 r. syndyk złożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o umorzenie niniejszego postępowania upadłościowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych). Postępowanie w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-K-upr/158/2024. 

Wpis dodano dnia 27.03.2024 r.

Katarzyna Sharkey

W dniu 22 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt  RZ1Z/GU/83/2024 ogłosił upadłość Katarzyny Sharkey, jednocześnie określając, że Katarzyna Sharkey jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/184/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240322/00405 w dniu 22.03.2024 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/184/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/184/2024 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 25.03.2024 r.

Piotr Buczkowski

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt  RZ1Z/GU/255/2024 ogłosił upadłość Piotra Buczkowskiego, jednocześnie określając, że Piotr Buczkowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/234/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240417/00436 w dniu 17.04.2024 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/234/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/234/2024 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 18.04.2024 r.

Jan Kosior

W dniu 26 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt  RZ1Z/GU/287/2024 ogłosił upadłość Jana Kosior, jednocześnie określając, że Jan Kosior jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/240/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240426/00136 w dniu 26.04.2024 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/240/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/240/2024 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 26.04.2024 r.

Dariusz Zych

W dniu 7 maja 2024 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt  RZ1Z/GU/286/2024 ogłosił upadłość Dariusza Zych, jednocześnie określając, że Dariusz Zych jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt RZ1Z/GUp-s/260/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). 

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nr 20240507/00330 w dniu 07.05.2024 r.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi do akt zgloszeń wierzytelności pod sygn.akt: RZ1Z/GUp-s-Zw/260/2024 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych)  obsługującego postępowanie sądowe - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Zaś dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Kancelaria Adwokacka Sierant Paweł, ul. Szeroka 5,  39 – 400 Tarnobrzeg,
wskazując sygn. akt RZ1Z/GUp-s-Zw/260/2024 pod którą prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności. 

Wpis dodano dnia 07.05.2024 r.

Adriana Bednarz

W dniu 14 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 407/20 ogłosił upadłość Adriany Bednarz jednocześnie określając, że Adriana Bednarz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 334/20.

Wpis dodano dnia 05.08.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 162/2020 (6052) w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 20.08.2020 r.


Syndyk zawiadamia o zakończeniu opisu i oszacowania ½ udziału w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 83,60 m2, dla której Sąd Rejonowyw Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi nr TB1S/00046850/7 położonego w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) przy ul. Poniatowskiego 57A/18.

Wpis dodano dnia 03.09.2020 r.


Syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 03.09.2020 r.


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 177/2020 (6067) w dniu 10 wrzesnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 10.09.2020 r.


Syndyk masy upadłości upadłego Adriany Bednarz zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup udziału w wysokości 1/2 w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 83, 60 m 2 położonego w Stalowej Woli wchodzącego w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 13 listopada 2020r. o godzinie 12:00.

Przedmiotem aukcji ustnej jest:

1. udziału w wysokości ½ w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 83, 60 m 2 położonego w Stalowej Woli pod adresem: ul. Poniatowskiego 57A/18  – dla którego Sąd Rejonowy w Stalowej Woli  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1S/00046850/7 – cena wywoławcza 120 100,00 zł brutto.

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości co do której oferent zamierza złożyć ofertę.  Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Adriana Bednarz.

Przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego objęte aukcją ustną będzie dostępne do wglądu dla osób zainteresowanych, w dniu 6.11.2020r. w godzinach
10.00 – 12.00.


Warunki aukcji ustnej na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 83, 60 m 2 położonego w Stalowej Woli wchodzącego w skład masy upadłości Adriany Bednarz,  która odbędzie się w dniu 13.11.2020r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest wchodzący w skład masy upadłości Adriany Bednarz:

- udziału w wysokości ½ w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 83, 60 m 2 położonego w Stalowej Woli – dla którego Sąd Rejonowy w Stalowej Woli  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1S/00046850/7 – cena wywoławcza  120 100,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Adriany Bednarz.

3. Cenę wywoławczą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi 100% wartości wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego.

4. Sprzedaż powyższej opisanego składnika nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości Adriany Bednarz.  Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 w dniu 13.11.2020r. od godziny 12:00.

5. Oferenci mają możliwość wizji lokalnej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, która będzie dostępna do wglądu dla osób zainteresowanych, w dniu 6.11.2020r. w godzinach 10.00 – 12.00.

6.  Szczegółowe informacje na temat podlegającemu sprzedaży udziałowi spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77 lub 502 169 385.

7. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy

 nr: 80 1240 2786 1111 0011 0038 4711

- do dnia 12.11.2020r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić nieruchomość oraz podmiot na rzecz którego wadium jest wpłacane. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 15  warunków.

8. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. 

W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę ma aukcji ustnej.

9. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

10. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, Upadłego ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

b) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętych aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości w sytuacji wygrania aukcji przez oferenta.

d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

f) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

g) oświadczenia o złożeniu oferty na zakup nieruchomości na poczet którego licytant wpłacił wadium - za cenę wywoławczą.

11. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.  

12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwota 5 000zł (pięciu tysięcy złotych).

13. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt. 1 będącej przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 27 listopada 2020r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.   

14. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup nieruchomości lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

15. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia - w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium.   

16. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 22.10.2020 r.


W dniu 26 stycznia 2021 r. została zawarta umowa przenosząca udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu wchodzącym w skład masy upadłości w niniejszym postępowaniu upadłosciowym. Likwidacja masy upadłości polegająca na zbyciu składników masy upadłości została zakończona.

Wpis dodano dnia 02.02.2021 r.


W dniu 26 stycznia 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 02.02.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 22/2021 (6167) w dniu 3 lutego 2021 roku.

Wpis dodano dnia 04.02.2021 r.


W dniu 22 lutego 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 23.02.2021 r.


Syndyk masy upadłości Adriany Bednarz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 7 maja 2021r.w sprawie sygn. akt V GUp 334/20 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Adriany Bednarz  zam. Stalowa Wola.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych.

Wpis dodano dnia 10.05.2021 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 7 maja  2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 334/20, w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłej Adriany Bednarz  zam. Stalowa Wola, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 94/2021 (6239) w dniu 18 maja 2021 roku.

Wpis dodano dnia 18.05.2021 r.


Syndyk masy upadłości Adriany Bednarz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 7 maja  2021r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłej  Adriany Bednarz  zam. Stalowa Wola - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 334/20.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 118/2021 (6263). w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 22.06.2021 r.

Alina Kochowska

W dniu 21 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 739/20 ogłosił upadłość Aliny Kochowskiej jednocześnie określając, że Alina Kochowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 628/20.

Wpis dodano dnia 05.01.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 6/2021 (6151) w dniu 12 stycznia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 12.01.2021r.


Syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 99/2021 (6244) w dniu 25 maja 2021 roku.

Wpis dodano dnia 25.03.2021 r.

 


 

Syndyk masy upadłości upadłej Aliny Kochowskiej (sygn. akt V GUp 628/20)
 zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup:

1. ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 902 o pow. 0,0985 ha,

2. ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 936 o pow. 0,4913 ha,

3. ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1044 o pow. 0,2513 ha,

która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu
przy ul. Szerokiej 5 w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00.

 

1.Przedmiotem aukcji ustnej jest:

        1¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 902 o pow. 0,0985 ha – cena wywoławcza 22 020,00 zł brutto, 

        2. ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 936 o pow. 0,4913 ha – cena wywoławcza 1 500,00 zł brutto, 

        3. ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1044 o pow. 0,2513 ha – cena wywoławcza 770,00 zł brutto.

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej każdej z nieruchomości, co do której oferent zamierza złożyć ofertę. Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie
– Alina Kochowska.    

Przedmiotowe nieruchomości objęte aukcją ustną będą dostępne do wglądu dla osób zainteresowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu dogodnego dla zainteresowanych i upadłego. 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

 

1. ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich składającej się z działki ewidencyjnej o nr 902 o pow. 0,0985 ha,

2. ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich składającej się z działki ewidencyjnej o nr 936 o pow. 0,4913 ha,

3. ¼ udziału  w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich składającej się z działki ewidencyjnej o nr 1044 o pow. 0,2513 ha

 - wchodzących w skład masy upadłości Aliny Kochowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021 r., o godz.12.00 w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1.Przedmiotem aukcji ustnej są wchodzące w skład masy upadłości Aliny Kochowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:

- ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 902 o pow. 0,0985 ha – cena wywoławcza 22 020,00 zł brutto, 

- ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 936 o pow. 0,4913 ha – cena wywoławcza 1 500,00 zł brutto, 

- ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1044 o pow. 0,2513 ha – cena wywoławcza 770,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Aliny Kochowskiej.  

3. Cenę wywoławczą w stosunku do :

 • ¼ udziału w prawie w własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 902 o pow. 0,0985 ha

           - stanowi 100% wartości wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego,

 • ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 936 o pow. 0,4913 ha

          - stanowi 100% wartości wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego,

 • ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1044 o pow. 0,2513 ha

          - stanowi 100% wartości wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego.

4. Sprzedaż powyższej opisanych składników masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości Aliny Kochowskiej. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 w dniu 23 sierpnia 2021 r.
o godzinie 12:00.

5. Oferenci mają możliwość wizji lokalnej składników masy upadłości będących przedmiotem aukcji ustnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu dogodnego dla zainteresowanych i upadłego.

6. Szczegółowe informacje na temat podlegających sprzedaży składników masy upadłości, oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77.

7. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowych składników masy upadłości jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr:

                                        74 1240 2786 1111 0011 0360 0175

- do dnia 19.08.2021 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić składnik masy upadłości oraz podmiot na rzecz którego wadium jest wpłacane. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 14  niniejszych warunków.

8.  Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego,
w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę ma aukcji ustnej.

9. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem. . 

10. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

       a) oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych,

       b) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętych aukcją ustną – i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

       c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości w sytuacji wygrania aukcji przez oferenta,

       d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń,

       e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,

       f) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze ze zm.

       – w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń

      g) oświadczenia o złożeniu oferty na zakup składnika masy upadłości w postaci:

 • ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położnej w Porębach Furmańskich składającej się z działki ewidencyjnej  nr 902,
 • ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położnej w Porębach Furmańskich składającej się z działki ewidencyjnej  nr 936,
 • ¼ udziału w prawie własności nieruchomości położnej w Porębach Furmańskich składającej się z działki ewidencyjnej  nr 1044,

      na poczet którego licytant wpłacił wadium – za cenę wywoławczą.

11. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci. 

12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwota 100 zł (słownie: sto złotych).

13. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży składników masy upadłości opisanych w pkt. 1 będących przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży składników masy upadłości nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze przez syndyka odpowiedniej kancelarii notarialnej, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.   

14. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup składników masy upadłości lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

15. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia – w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata wadium.  

16. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 21.07.2021 r.


Ogłoszenie dotyczące zawiadomienia o aukcji ustnej na zakup udziałów wchodzących w skład masy upadłości Aliny Kochowskiej ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 144/2021 (6289) w dniu 28.07.2021 r.

Wpis dodano dnia 29.07.2021 r.


W dniu 11 października 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 14.10.2021 r.


W dniu 25 października 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 25.10.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 210/2021 (6355) w dniu 28 października 2021 roku.

Wpis dodano dnia 28.10.2021 r.


Syndyk masy upadłości Aliny Kochowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 28 października 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 628/20 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Aliny Kochowskiej  zam. Poręby Furmańskie.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w MSiG.

Wpis dodano dnia 05.11.2021 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 28 października  2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 628/20, w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłej Aliny Kochowskiej zam. Poręby Furmańskie., ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 220/2021 (6365) w dniu 15 listopada 2021 roku.

Wpis dodano dnia 24.11.2021 r.


Syndyk masy upadłości Aliny Kochowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 28 października 2021r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłej Aliny Kochowskiej zam. Poręby Furmańskie - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 628/20.

Wpis dodano dnia 03.12.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 235/2021 (6380). w dniu 6 grudnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 06.12.2021 r.

Andrzej Drzystek

W dniu 28 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 318/21 ogłosił upadłość Andrzeja Drzystka, jednocześnie określając, że Andrzej Drzystek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 271/21.

Wpis dodano dnia 18.06.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 122/2021 (6267) w dniu 28.06.2021 roku.

Wpis dodano dnia 28.06.2021 r.


Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia  28 września 2021r., sygn. akt V GUp 271/21, uwzględnił stanowisko Syndyka Masy Upadłości w przedmiocie odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli wyrażone w piśmie z dnia 20 sierpnia 2021 r., to jest odmówił w stosunku do upadłego Andrzeja Drzystek ustalenia planu spłaty wierzycieli, odstępując jednocześnie od sporządzenia uzasadnienia postanowienia.

 Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego  w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć  w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Wpis dodano dnia 04.10.2021 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 28 września 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 271/21 w przedmiocie odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Andrzeja Drzystka, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 194/2021 (6339). w dniu 6 października 2021 roku.

Wpis dodano dnia 14.10.2021 r.


Syndyk masy upadłości Andrzeja Drzystek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 28 września  2021r. w przedmiocie odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego  Andrzeja Drzystek - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 271/21.

Wpis dodano dnia 05.11.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 216/2021 (6361). w dniu 8 listopada 2021 roku.

Wpis dodano dnia 09.11.2021 r.

Andrzej Dymowski

W dniu 24 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 204/20 ogłosił upadłość Andrzeja Dymowskiego jednocześnie określając, że Andrzej Dymowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 291/20.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 131/2020 (6021) w dniu 8 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 14.07.2020 r.


W dniu 25 sierpnia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 25.08.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 172/2020 (6062) w dniu 3 września 2020 roku.

Wpis dodano dnia 03.09.2020 r.


W dniu 5 listopada 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 5.11.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 222/2020 (6112) w dniu 13 listopada 2020 roku.

Wpis dodano dnia 13.11.2020 r.


W dniu14 lipca 2022 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.

Wpis dodano dnia 19.07.2022 r.


Obwieszczenie o złożeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 139/2022 (6538) w dniu 21 lipca 2022 roku.

Wpis dodano dnia 21.07.2022 r.


W dniu 13 października 2022 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza sprawozdanie z wykonania ostatecznego planu podziału w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 21.10.2022 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi sprawozdania z wykonania ostatecznego planu podziału w niniejszym postępowaniu upadłościowym ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 202/2022 (6601) w dniu 18 października 2022 roku.

Wpis dodano dnia 21.10.2022 r.


Syndyk masy upadłości Andrzeja Dymowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 291/20 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Andrzeja Dymowskiego. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.

Wpis dodano dnia 23.12.2022 r.


Syndyk masy upadłości Andrzeja Dymowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 23 grudnia 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Andrzeja Dymowskiego zam. Stalowa Wola - na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 291/20.

Wpis dodano dnia 24.07.2023 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 146/2023 (6797) w dniu 31 lipca 2023 roku.

Wpis dodano dnia 31.07.2023 r.

Anna Łukasiewicz

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 263/20 ogłosił upadłość Anny Łukasiewicz jednocześnie określając, że Anna Łukasiewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 281/20.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130/2020 (6020) w dniu 7 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


W dniu 24 listopada 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 24.11.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 233/2020 (6123) w dniu 30 listopada 2020 roku.

Wpis dodano dnia 30.11.2020 r.


Syndyk masy upadłosci Anny Łukasiewicz informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych  z dnia 16 listopada 2021 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty upadłej Anny Łukasiewicz, na podstawie art. 491 14 ust.3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 281/20.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 10/2022 (6409). w dniu 17 stycznia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 17.01.2022 r.

 

Anna Grażyna Sacharczuk

W dniu 23 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 30/19 ogłosił upadłość Anny Grażyny Sacharczuk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt GUp 30/19.


W dniu 10 maja 2019r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 116/2019 (5755) w dniu 17 czerwca 2019 roku.


Główna lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza w dniu 27 września 2019r.


W dniu 7 sierpnia 2019r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza I uzupełniającą  listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 158/2019 (5797) w dniu 16 sierpnia 2019 roku.


I uzupełniająca lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza  w dniu 23 grudnia 2019r.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ustalił plan spłaty Upadłej Anny Grażyny Sacharczuk na rzecz wierzycieli. Niniejsze postanowienie uprawomocniło się w dniu 30.03.2021 r.

Na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.), z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 30/19.

Wpis dodano dnia 30.06.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 129/2021 (6274) w dniu 7 lipca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 07.07.2021 r.

Anna Waszkowska

W dniu 21 marca 2019r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 161/19 ogłosił upadłość Anny Waszkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 169/19.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).


W dniu 6 sierpnia syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności. Lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza  w dniu 24 września 2019r.


W prowadzonym postępowaniu upadłościowym zawarta została umowa sprzedaży następujących pojazdów: samochodu osobowego m-ki Opel Calibra o nr rej. RT 42064, VIN: W0L000085P9001253, poj. silnika 1998,00 cm3, rok produkcji 1993, samochodu osobowego  m-ki Opel Calibra o nr rej. EPA 9MW9, VIN: W0L000085R9001789, poj. silnika 1998,00 cm3, rok produkcji 1994, samochodu osobowego  m-ki Opel Calibra o nr rej. RT 14330, VIN: W0L000085R9002038, silnika 1998,00 cm3, rok produkcji 1993. Likwidacja masy upadłości polegająca na zbyciu składników masy upadłości została zakończona.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


W dniu 7 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) w dniu 10 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.07.2020 r.


Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych umorzył zobowiązania Upadłej Anny Waszkowskiej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości w całości.

Na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 23.03.2020 r.), z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 169/19.

Wpis dodano dnia 08.09.2020 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 179/2020 (6069) w dniu 14 września 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.09.2020 r.

Arletta Różycka

W dniu 7 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 759//20 ogłosił upadłość Arletty Różyckiej jednocześnie określając, że Arletta Różycka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 7/21.

Wpis dodano dnia 20.01.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 20/2021 (6165) w dniu 1 lutego 2021 roku.

Wpis dodano dnia 02.02.2021r.


W dniu 27 maja 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 01.06.2021 r.


Syndyk masy upadłości Arletty Różyckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 25 października 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 7/21 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Arletty Różyckiej zam. Tarnobrzeg.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w MSiG.

Wpis dodano dnia 02.11.2021 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 25 października 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 7/21, w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłej Arletty Różyckiej zam. Tarnobrzeg ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 212/2021 (6357) w dniu 2 listopada 2021 roku.

Wpis dodano dnia 05.11.2021 r.


Syndyk masy upadłości Arletty Różyckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 25 października  2021r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłej Arletty Różyckiej, zam. Tarnobrzeg  - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 7/21.

Wpis dodano dnia 02.03.2022 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 44/2022 (6443) w dniu 4 marca 2022 roku.

Wpis dodano dnia 04.03.2022 r.

Artur Syc

W dniu 16 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 532/21  ogłosił upadłość Artura Syca jednocześnie określając, że Artur Syc jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 418/21.

Wpis dodano dnia 23.09.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 190/2021 (6335) w dniu 30 września 2021 roku.

Wpis dodano dnia 04.10.2021r.


W dniu 8 grudnia 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 9 grudnia 2021 r.


Syndyk masy upadłości Artura Syca – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 418/21 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Artura Syca.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego  w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć  w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Wpis dodano dnia 02.02.2022 r.

 


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie  sygn. akt V GUp 418/21 w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłego Artura Syca  zam. Stalowa Wola, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 23/2022 (6422) w dniu 3 lutego 2022 roku.

Wpis dodano dnia 07.02.2022 r.


Syndyk masy upadłości Arutra Syca – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 4 stycznia 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Artura Syca zam. Stalowa Wola - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 418/21.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  nr 49/2022 (6448) w dniu 11 marca 2022 r. 

Wpis dodano dnia 11.03.2022 r.

                                                                                                                                

Beata Anna Panek

W dniu 16 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 408/21 ogłosił upadłość Beaty Anny Panek, jednocześnie określając, że Beata Anna Panek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 382/21.

Wpis dodano dnia 24.08.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 166/2021 (6311) w dniu 27 sierpnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 02.09.2021r.


W dniu 29 września 2021r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis inwentarza wraz ze spisem zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 04.10.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192/2021 (6337) w dniu 4 października 2021 roku.

Wpis dodano dnia 14.10.2021 r.


W dniu 25 października 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informację o zaistnieniu przesłanek z art. 491 (16)  ust. 1 PU w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 09.11.2021 r.


Syndyk masy upadłości Beaty Panek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 382/21 umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej Beaty Panek, zam. Tarnobrzeg  powstałe przed dniem ogłoszeniem upadłości  tj. 16 sierpnia 2021 r. – w całości.

Na postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w MSiG.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie sygn. akt V GUp 382/21 w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 224/2021 (6369) w dniu 19 listopada 2021 roku.

Wpis dodano dnia 24.11.2021 r.


Syndyk masy upadłości Beaty Panek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 15 listopada 2021r. o umorzeniu wszystkich zobowiązań Upadłej Beaty Panek, zam. Tarnobrzeg, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 16 sierpnia 2021 r. - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 382/21.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 11/2022 (6410). w dniu 18 stycznia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 19.01.2022 r.

Beata Figiela

W dniu 4 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU  66/20 ogłosił upadłość Beaty Figieli, jednocześnie określając, że Beata Figiela jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 116/20.

Wpis dodano dnia 20.04.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 76/2020 (5966) w dniu 20 kwietnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 21.04.2020 r.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).

Wpis dodano dnia 22.05.2020 r.


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106/2020 (5996) w dniu 2 czerwca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 02.06.2020 r.


W dniu 17 czerwca 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 18.06.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 122/2020 (6012) w dniu 25 czerwca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 30.06.2020 r.


W dniu 16 lipca 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 20.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 145/2020 (6035) w dniu 28 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 28.07.2020 r.

 


Syndyk masy upadłości Beaty Figieli – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału w 1/18 prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę  ewid. nr 1818 o pow. 0,0445 ha położoną w miejscowości Radymno, dla której Sąd Rejonowy w  Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1J /00085250/0 - za cenę nie niższą niż 15 846,00 zł,(słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści cześć złotych).

Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości sygn. akt V GUp 116/20”  na adres:  Kancelaria Adwokacka Paweł Sierant ul. Szeroka 5, 39 – 400 Tarnobrzeg do dnia 28 września 2020r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata. Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert . Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.

Szczegółowe warunki przetargu, w tym obowiązek wpłacenia wadium,  dostępne są w siedzibie kancelarii syndyka (ul. Szeroka 5, 39 – 400 Tarnobrzeg) oraz na stronie internetowej kancelarii syndyka pod adresem: http://www.sierant-wojewoda.pl.


Syndyk masy upadłości Beaty Figieli – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału  w prawie własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

gospodarczej Beaty Figieli

1. Przedmiotem przetargu jest udział w prawie własności nieruchomości w 1/18 części współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę  ewid. nr 1818 o pow. 0,0445 ha położoną w miejscowości Radymno, dla której Sąd Rejonowy w  Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1J /00085250/0 - za cenę nie niższą niż 15 846,00 zł,(słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych).

2. Sprzedaż w/w udziału w prawie własności nieruchomości nastąpi w formie nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego.

3. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:

- datę i miejscowość sporządzenia oferty,

- dokładne dane oferenta, miejsce zamieszkania/siedzibę, numer telefonu, jego status prawny,

- wskazanie konkretnej nieruchomości, której dotyczy wraz z podaniem oferowanej ceny zakupu nie niższej niż 15 846,00  zł,

- aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do złożenia oferty na zakup nieruchomości za oferowaną cenę,

- w przypadku oferenta osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim informację o rodzaju i zakresie małżeńskiego ustroju majątkowego. Jeżeli oferent pozostaje z małżonkiem we wspólności ustawowej małżeńskiej, oferta powinna zostać złożona wspólnie przez oferenta wraz z małżonkiem, ewentualnie samodzielnie przez oferenta z jednoczesnym zapisem, że nabywa nieruchomość do swojego majątku odrębnego,

- oferta powinna zostać podpisana przez oferenta lub osobę przez niego umocowaną, przy jednoczesnym załączeniu stosownego dokumentu pełnomocnictwa w odpowiedniej formie, 

- proponowaną cenę nie niższą niż kwota 15 846,00  zł  oraz określenie terminu i warunków zapłaty zgodnie z warunkami niniejszego przetargu,

- oświadczenie, że organizator przetargu umożliwił mu zapoznanie się z: warunkami przetargu, warunkami sprzedaży, dokumentacją prawną oraz geodezyjną dotyczącą nieruchomości oraz operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości,

- oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości,

- oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez biegłego tłumacza przysięgłego,

- w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,

- oświadczenie o związaniu oferenta złożoną przez niego ofertą od chwili złożenia oferty do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w sytuacji prawomocnego zatwierdzenia wyboru jego oferty,

4. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów zostaną pozostawione przez syndyka masy upadłości bez rozpoznania. Decyzja syndyka w tym zakresie będzie ostateczna i nie będzie podlegać kwestionowaniu w żadnym trybie.

Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż udziału w  prawie własności nieruchomości sygn. akt V GUp 116/20”  na adres:

Kancelaria Adwokacka Adw. Paweł Sierant

ul. Szeroka 5, 39 – 400 Tarnobrzeg.

do dnia 28 września 2020r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata.  Dodatkowo oferta winna zawierać numer konta bankowego oferenta, na który dokonany zostanie ewentualny zwrotu wadium, o którym mowa w punkcie poniżej.

5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3 000, 00 zł (w tytule przelewu należy wskazać dane nieruchomości umożliwiające jej indywidualizację), na poniżej podane konto:                                                                                 

                          Beata Figiela- osoba fizyczna nieprowadząca

                          działalności gospodarczej

                          Nr rachunku bankowego:

                          88 1240 2786 1111 0010 9806 7140  

- w terminie do dnia 28 września 2020r.

Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.

Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej wszystkie powyższe warunki.

6. Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości  w toku przetargu jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.

7. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia przetargu, stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia - na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.

8. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

9. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu i wchodzi do masy upadłości w razie:

- wycofania przez oferenta z jakiejkolwiek przyczyny oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,

- uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od zapłaty pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) z jakiejkolwiek przyczyny,  w terminie określonym w pkt 12. 

- uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości z jakiejkolwiek przyczyny,  w terminie określonym w pkt. 13, 

10. Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja co do mienia objętego przetargiem jest wyłączona.

11. Nie jest możliwy przelew praw wybranego oferenta na inny podmiot.

12. Zapłata pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

13. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w miejscu i w czasie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.

14. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia oraz nie dokonania wyboru oferty w toku przetargu bez podania przyczyny. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego.

16. Sprzedaż dokonana w  postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 

17. Spory powstałe na tle interpretacji niniejszych warunków i przebiegu przetargu rozstrzygać będzie wyłącznie Sąd upadłościowy w trybie rozpoznania zażalenia na postanowienie Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

18. Dodatkowe informacje o oferowanej do sprzedaży udziału w nieruchomości, w tym w szczególności operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 502 169 385 lub (015) 822 81 77.

                                                                                                                                                                                                                                                       Syndyk Masy Upadłości

                                                                                                                                                                                                                                                            Adw. Paweł Sierant

Wpis dodano dnia 10.09.2020 r.


W dniu 24 września 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza II uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 24.09.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 190/2020 (6080) w dniu 29 września 2020 roku.

Wpis dodano dnia 30.09.2020 r.

 


Syndyk masy upadłości Beaty Figieli – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza

 pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

udziału w 1/18 prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1818 o pow. 0,0445 ha położoną w miejscowości Radymno, dla której Sąd Rejonowy w  Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1J /00085250/0 - za cenę nie niższą niż 11 884,50  zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy).

Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości sygn. akt V GUp 116/20” na adres: Kancelaria Adwokacka Paweł Sierant ul. Szeroka 5, 39 – 400 Tarnobrzeg do dnia 23 sierpnia 2021 r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata. Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.

Szczegółowe warunki przetargu, w tym obowiązek wpłacenia wadium,  dostępne są w siedzibie kancelarii syndyka (ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg) oraz na stronie internetowej kancelarii syndyka pod adresem: http://www.sierant-wojewoda.pl w zakładce postępowanie upadłościowe konsumenckie – Beata Figiela.

Przedmiotowa nieruchomość objęta pisemnym przetargiem ofertowym będzie dostępna do wglądu dla osób zainteresowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu dogodnego dla zainteresowanych i upadłego.

 

­­­Syndyk masy upadłości Beaty Figieli – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału  w prawie własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Figieli

 

1. Przedmiotem przetargu jest udział w prawie własności nieruchomości w 1/18 części współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1818 o pow. 0,0445 ha położoną w miejscowości Radymno, dla której Sąd Rejonowy w  Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1J /00085250/0 - za cenę nie niższą niż 11 884,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy).

2. Sprzedaż w/w udziału w prawie własności nieruchomości nastąpi w formie nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego.

3. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:

- datę i miejscowość sporządzenia oferty,

- dokładne dane oferenta, miejsce zamieszkania/siedzibę, numer telefonu, jego status prawny,

- wskazanie konkretnej nieruchomości, której dotyczy wraz z podaniem oferowanej ceny zakupu nie niższej niż 11 884,50  zł,

- aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana
- zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do złożenia oferty na zakup nieruchomości za oferowaną cenę,

- w przypadku oferenta osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim informację o rodzaju i zakresie małżeńskiego ustroju majątkowego. Jeżeli oferent pozostaje z małżonkiem
we wspólności ustawowej małżeńskiej, oferta powinna zostać złożona wspólnie przez oferenta wraz z małżonkiem, ewentualnie samodzielnie przez oferenta z jednoczesnym zapisem, że nabywa nieruchomość do swojego majątku odrębnego,

- oferta powinna zostać podpisana przez oferenta lub osobę przez niego umocowaną, przy jednoczesnym załączeniu stosownego dokumentu pełnomocnictwa w odpowiedniej formie, 

- proponowaną cenę nie niższą niż kwota 11 884,50 zł oraz określenie terminu i warunków zapłaty zgodnie z warunkami niniejszego przetargu,

- oświadczenie, że organizator przetargu umożliwił mu zapoznanie się z: warunkami przetargu, warunkami sprzedaży, dokumentacją prawną oraz geodezyjną dotyczącą nieruchomości oraz operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości,

- oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości,

- oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez biegłego tłumacza przysięgłego,

- w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,

- oświadczenie o związaniu oferenta złożoną przez niego ofertą od chwili złożenia oferty do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w sytuacji prawomocnego zatwierdzenia wyboru jego oferty,

4. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów zostaną pozostawione przez syndyka masy upadłości bez rozpoznania. Decyzja syndyka w tym zakresie będzie ostateczna i nie będzie podlegać kwestionowaniu w żadnym trybie.

Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż udziału w  prawie własności nieruchomości sygn. akt V GUp 116/20”  na adres:

 

Kancelaria Adwokacka

Adw. Paweł Sierant ul. Szeroka 5,

39 – 400 Tarnobrzeg

 

do dnia 23 sierpnia 2021r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata.  Dodatkowo oferta winna zawierać numer konta bankowego oferenta, na który dokonany zostanie ewentualny zwrotu wadium, o którym mowa w punkcie poniżej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000, 00 zł (w tytule przelewu należy wskazać dane nieruchomości umożliwiające jej indywidualizację), na poniżej podane konto:                                                                 

                          Beata Figiela- osoba fizyczna nieprowadząca

                          działalności gospodarczej

                          Nr rachunku bankowego:

                          88 1240 2786 1111 0010 9806 7140  

- w terminie do dnia 23 sierpnia 2021r.

Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni
od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.

Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej wszystkie powyższe warunki.

6. Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości  w toku przetargu jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.

7. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia przetargu, stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia
- na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.

8. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

9. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu i wchodzi do masy upadłości w razie:

- wycofania przez oferenta z jakiejkolwiek przyczyny oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,

- uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od zapłaty pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) z jakiejkolwiek przyczyny,  w terminie określonym w pkt 12. 

- uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości z jakiejkolwiek przyczyny, w terminie określonym w pkt. 13, 

 

10. Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja co do mienia objętego przetargiem jest wyłączona.

11. Nie jest możliwy przelew praw wybranego oferenta na inny podmiot.

12. Zapłata pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

13. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w miejscu i w czasie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.

14. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia oraz nie dokonania wyboru oferty w toku przetargu bez podania przyczyny. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego.

16. Sprzedaż dokonana w  postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 

17. Spory powstałe na tle interpretacji niniejszych warunków i przebiegu przetargu rozstrzygać będzie wyłącznie Sąd upadłościowy w trybie rozpoznania zażalenia na postanowienie Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

18. Dodatkowe informacje o oferowanej do sprzedaży udziału w nieruchomości, w tym w szczególności operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77.

Wpis dodano dnia 23.07.2021 r.


Ogłoszenie dotyczące zawiadomienia o ofertowym przetargu na zakup w/w składnika wchodzącego w skład masy upadłości Beaty Figieli ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 146/2021 (6291)  w dniu 30.07.2021 r.

Wpis dodano dnia 30.07.2021 r.


Syndyk masy upadłości Beaty Figieli – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału w 1/18 prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1818 o pow. 0,0445 ha położoną w miejscowości Radymno, dla której Sąd Rejonowy w  Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1J /00085250/0 - za cenę nie niższą niż 7 923,00  zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote).

      Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości  sygn. akt V GUp 116/20”  na adres: Kancelaria Adwokacka Paweł Sierant ul. Szeroka 5, 39 – 400 Tarnobrzeg do dnia 13 grudnia 2021r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata. Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.

      Szczegółowe warunki przetargu, w tym obowiązek wpłacenia wadium,  dostępne są w siedzibie kancelarii syndyka (ul. Szeroka 5, 39 – 400 Tarnobrzeg) oraz na stronie internetowej kancelarii syndyka pod adresem: http://www.sierant-wojewoda.pl.


Syndyk masy upadłości Beaty Figieli – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału  w prawie własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Figieli

 

 1. Przedmiotem przetargu jest udział w prawie własności nieruchomości w 1/18 części współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę  ewid. nr 1818 o pow. 0,0445 ha położoną w miejscowości Radymno, dla której Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1J /00085250/0 - za cenę nie niższą niż 7 923,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote).
 2. Sprzedaż w/w udziału w prawie własności nieruchomości nastąpi w formie nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego.
 3. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:

- datę i miejscowość sporządzenia oferty,

- dokładne dane oferenta, miejsce zamieszkania/siedzibę, numer telefonu, jego status prawny,

- wskazanie konkretnej nieruchomości, której dotyczy wraz z podaniem oferowanej ceny zakupu nie niższej niż 7 923,00  zł,

- aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana
- zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do złożenia oferty na zakup nieruchomości za oferowaną cenę,

- w przypadku oferenta osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim informację o rodzaju i zakresie małżeńskiego ustroju majątkowego. Jeżeli oferent pozostaje z małżonkiem we wspólności ustawowej małżeńskiej, oferta powinna zostać złożona wspólnie przez oferenta wraz z małżonkiem, ewentualnie samodzielnie przez oferenta z jednoczesnym zapisem, że nabywa nieruchomość do swojego majątku odrębnego,

- oferta powinna zostać podpisana przez oferenta lub osobę przez niego umocowaną, przy jednoczesnym załączeniu stosownego dokumentu pełnomocnictwa w odpowiedniej formie, 

- proponowaną cenę nie niższą niż kwota 7 923,00 zł oraz określenie terminu i warunków zapłaty zgodnie z warunkami niniejszego przetargu,

- oświadczenie, że organizator przetargu umożliwił mu zapoznanie się z: warunkami przetargu, warunkami sprzedaży, dokumentacją prawną oraz geodezyjną dotyczącą nieruchomości oraz operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości,

- oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat  i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości,

- oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez biegłego tłumacza przysięgłego,

- w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,

- oświadczenie o związaniu oferenta złożoną przez niego ofertą od chwili złożenia oferty do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w sytuacji prawomocnego zatwierdzenia wyboru jego oferty,

4. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów zostaną pozostawione przez syndyka masy upadłości bez rozpoznania. Decyzja syndyka w tym zakresie będzie ostateczna i nie będzie podlegać kwestionowaniu w żadnym trybie.

Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż udziału w  prawie własności nieruchomości sygn. akt V GUp 116/20”  na adres:

 

Kancelaria Adwokacka

Adw. Paweł Sierant ul. Szeroka 5,

39 – 400 Tarnobrzeg

 

do dnia 13 grudnia 2021r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata.  Dodatkowo oferta winna zawierać numer konta bankowego oferenta,
na który dokonany zostanie ewentualny zwrotu wadium, o którym mowa w punkcie poniżej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000, 00 zł (w tytule przelewu należy wskazać dane nieruchomości umożliwiające jej indywidualizację), na poniżej podane konto:     

                                              

                          Beata Figiela- osoba fizyczna nieprowadząca

                          działalności gospodarczej

                          Nr rachunku bankowego:

                          88 1240 2786 1111 0010 9806 7140  

 

- w terminie do dnia 13 grudnia 2021r.

Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni
od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.

Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej wszystkie powyższe warunki.

6. Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości w toku przetargu jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.

7. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia przetargu, stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia - na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.

8. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

9. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu i wchodzi do masy upadłości w razie:

- wycofania przez oferenta z jakiejkolwiek przyczyny oferty
po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,

- uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od zapłaty pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium)  z jakiejkolwiek przyczyny,  w terminie określonym w pkt 12. 

- uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości z jakiejkolwiek przyczyny,  w terminie określonym w pkt. 13, 

10. Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja co do mienia objętego przetargiem jest wyłączona.

11. Nie jest możliwy przelew praw wybranego oferenta na inny podmiot.

12. Zapłata pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

13. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w miejscu i w czasie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.

14. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia oraz nie dokonania wyboru oferty w toku przetargu bez podania przyczyny. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego.

16. Sprzedaż dokonana w  postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 

17. Spory powstałe na tle interpretacji niniejszych warunków i przebiegu przetargu rozstrzygać będzie wyłącznie Sąd upadłościowy w trybie rozpoznania zażalenia na postanowienie Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

18. Dodatkowe informacje o oferowanej do sprzedaży udziału w nieruchomości, w tym w szczególności operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77.

                                                                                                                                                                                                                                                 Syndyk Masy Upadłości

                                                                                                                                                                                                                                                         Adw. Paweł Sierant

Wpis dodano dnia 19.11.2021 r.


Ogłoszenie dotyczące zawiadomienia o ofertowym przetargu na zakup w/w składnika wchodzącego w skład masy upadłości Beaty Figieli ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 227/2021 (6372)  w dniu 24 listopada 2021 r..

Wpis dodano dnia 09.12.2021 r.


Syndyk masy upadłości upadłej Beaty Figieli – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 116/20)  zaprasza do udziału w aukcji ustnej która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 17 lutego 2022 r. o  godz. 10:00.

Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. udział 1/18 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1818 o pow. 0,0445 ha położoną w miejscowości Radymno, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1J /00085250/0 – za najwyższą zaoferowaną cenę.

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż  udziału 1/18 we współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Beaty Figieli, która odbędzie się
w dniu 17 lutego 2022 r. od godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

 

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest:

- udział 1/18 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1818 o pow. 0,0445 ha położoną w miejscowości Radymno, dla której Sąd Rejonowy w  Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1J /00085250/0 – za najwyższą zaoferowaną cenę.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Beaty Figieli.

3. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 -  w dniu 17.02.2022 r. o godz. 10:00.

4. Oferenci mają możliwość wizji lokalnej udział w nieruchomości, we własnym zakresie.

5. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży udziału w nieruchomości, oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

6. Podmiot zainteresowany będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji.  W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

7. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

8. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

b) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętych aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowego udziału w nieruchomości w sytuacji wygrania aukcji przez oferenta.

d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

f) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

g) oświadczenia o złożeniu oferty na zakup udziału w nieruchomości

9. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.  

10. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwota 200 zł (dwieście złotych).

11. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży udziału w nieruchomości opisanej w pkt. 1 będącej przedmiotem aukcji nastąpi nie później niż 18 marca 2022 r. po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, którą licytant zobowiązany będzie wpłacić w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka.

12. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup udziału w nieruchomości lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

13. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

Wpis dodano dnia 02.02.2022 r.


W dniu 29 marca 2022 r. została zawarta umowa sprzedaży skłądnika masy upadłości w postaci 1/18 części zabudowanej działki ewid. nr 1818 o pow. 0,0445 ha położonej w Radymnie.. Likwidacja masy upadłości polegająca na zbyciu składników masy upadłości została zakończona.

Wpis dodano dnia 11.04.2022 r.


W dniu 30 marca 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 11.04.2022 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 65/2022 (6464) w dniu 4 kwietnia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 11.04.2022 r.


Syndyk masy upadłości Beaty Figieli – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 18 stycznia 2023 r. w przedmiocie umorzenia zobowiązań Upadłej Beaty Figieli zam. Radymno  na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 116/20.

Wpis dodano dnia 23.02.2023 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  nr 41/2023 (6692) w dniu 28 lutego 2023 r.  

Wpis dodano dnia 28.02.2023 r. 

Beata Szybiak

W dniu 26 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 180/21 ogłosił upadłość Beaty Szybiak jednocześnie określając, że Beata Szybiak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 160/21.

Wpis dodano dnia 08.04.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 74/2021 (6219) w dniu 19 kwietnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 19.04.2021r.


Syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 22.04.2021 r.


W dniu 10 maja 2021 r. syndyk przedłożył do  Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 10.05.2021 r.


Syndyk masy upadłości Beaty Szybiak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 160/21 umorzył wszystkie zobowiązania  Upadłej Beaty Szybiak  zam. Przemyśl,  

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Wpis dodano dnia 17.08.2021 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 160/21, w którym umorzono wszystkie zobowiązania  Upadłej Beaty Szybiak  zam. Przemyśl, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 161/2021 (6306) w dniu 20 sierpnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 20.08.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 175/2021 (6320). w dniu 9 września 2021 roku.

Wpis dodano dnia 10.09.2021 r.

Beata Wróblewska

W dniu 24 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 35/19 ogłosił upadłość Beaty Wróblewskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe było prowadzone pod sygn. akt V GUp 38/19.


W dniu 16 maja 2019 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności. Lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza w dniu 12 sierpnia 2019 r.


Postanowieniem z dnia 19 listopada 2019r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej Beaty Wróblewskiej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości w całości. W związku z tym prowadzone postępowanie upadłościowe zakończyło się.

Bożena Mazurek

W dniu 13 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 336/19 ogłosił upadłość Bożeny Mazurek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 291/19.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 120/2019 (5759) w dniu 24 czerwca 2019 roku.


W dniu 29 sierpnia 2019r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 198/2019 (5837) w dniu 11 października 2019 roku.


W dniu 26 września syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza I uzupełniającą  listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 194/2019 (5833) w dniu 7 października 2019 roku.


Główna lista wierzytelności i I uzupełniająca lista wierzytelności zostały zatwierdzone przez Sędziego-Komisarza w dniu 12 grudnia 2019r.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


W dniu 25 czerwca 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza II uzupełniającą  listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 30.06.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 125/2020 (6015) w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 02.07.2020 r.


Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych umorzył zobowiązania Upadłej Bożeny Mazurek powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości w całości. Niniejsze postanowienie uprawomocnienio się w dniu 29.07.2020 r.

Na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 23.03.2020 r.), z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 291/19.

Wpis dodano dnia 18.09.2020 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 190/2020 (6080) w dniu 29 września 2020 roku.

Wpis dodano dnia 29.09.2020 r.

Dariusz Wódz

W dniu 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Kielcach  Wydział V Gospodarczy Sekcja ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie sygn. akt V GU 21/21 ogłosił upadłość Dariusza Wodza, jednocześnie określając, że Dariusz Wódz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 59/21.

Wpis dodano dnia 03.03.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 47/2021 (6192) w dniu 10 marca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 11.03.2021r.


W dniu 16 kwietnia 2021 r. syndyk przedłożył Sędziemu-Komisarzowi główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 18.04.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 83/2021 (6228) w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 30.04.2021 r.


W dniu 20 maja 2021 r. Syndyk przedłożył Sędziemu-Komisarzowi spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 20.05.2021 r.


W dniu 20 sierpnia 2021 r. syndyk przedłożył Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 21.08.2021 r.


Syndyk masy upadłości Dariusza Wódz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp 59/21 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki  wchodzących w skład masy upadłości:

- 18 udziałów o łącznej wartości nominalnej 9 000,00 złotych po 500,00 złotych za każdy udział w spółce TECH-KONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu KRS: 0000749960, NIP: 864-195-64-00

- za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 11 790,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) - stanowiącej 100% wartości ustalonej w drodze opisu i oszacowania przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Marka Staszowskiego.

Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na  zakup udziałów sygn. akt V GUp 59/21”  na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 14 października 2021r.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata. Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.

W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia.

 Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w siedzibie kancelarii syndyka (ul. Szeroka 5, 39 – 400 Tarnobrzeg) oraz na stronie internetowej http://www.sierant-wojewoda.pl.

 

 Warunki na sprzedaż z wolnej ręki

składników masy upadłości Dariusza Wódz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postaci udziałów

w spółce TECH-KONSULTING sp. z o.o.
z siedzibą w Sandomierzu

 

1. Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki są składniki masy upadłości Dariusza Wódz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności  gospodarczej w postaci:

- 18 udziałów o łącznej wartości nominalnej 9 000,00 złotych po 500,00 złotych za każdy udział w spółce TECH-KONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu KRS: 0000749960, NIP: 864-195-64-00

- za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 11 790,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) - stanowiącej 100% wartości ustalonej w drodze opisu i oszacowania przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Marka Staszowskiego.

2. Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup udziałów sygn. akt V GUp 59/21 na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5,      39-400 Tarnobrzeg do dnia 14 października 2021r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata.

3. Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

- datę i miejscowość sporządzenia oferty,

- dokładne dane oferenta, miejsce zamieszkania/siedzibę, numer telefonu, jego status prawny,

- wskazanie oferowanej ceny zakupu nie niższej niż 11 790,00 zł,

- oświadczenie oferenta, że cała oferowana cena sprzedaży zostanie wpłacona na rachunek bankowy masy upadłości przed podpisaniem umowy sprzedaży,

- aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do złożenia oferty na zakup udziałów za oferowaną cenę,

- oferta powinna zostać podpisana przez oferenta lub osobę przez niego umocowaną, przy jednoczesnym załączeniu stosownego dokumentu pełnomocnictwa w odpowiedniej formie, 

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w przyszłości z tego tytułu żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń,

- oświadczenie, że oferent nie jest osobą najbliższą w stosunku do Sędziego-komisarza lub Syndyka masy upadłości, w szczególności jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, ani też osobą pozostającą w stosunku przysposobienia i ich małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu,

- oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą w/w składnika masy upadłości,

- oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez biegłego tłumacza przysięgłego,

- oświadczenie o związaniu oferenta złożoną przez niego ofertą od chwili złożenia oferty do dnia zawarcia umowy sprzedaży,

- oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą konkursową: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych oraz kontaktowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej związanej z zakupem przedmiotu sprzedaży  w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 59/21”,

- własnoręczny podpis oferenta.

4. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert równych co do ceny, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

5. Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.

6. Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja co do udziałów objętych sprzedażą jest wyłączona.

7. Nie jest możliwy przelew praw wybranego oferenta na inny podmiot.

8. Zapłata ceny w jej pełnej wysokości musi nastąpić w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości Dariusza Wódza tj.:

        Dariusz Wódz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

        Nr rachunku bankowego:    

        17 1240 2786 1111 0011 0473 0378.  

9. Koszt zawarcia umowy sprzedaży udziałów, w tym ewentualnych podatków i opłat notarialnych pokrywa oferent (kupujący).

10. Syndykowi przysługuje prawo wyboru oferenta oraz prawo zmiany warunków oraz odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego.

12. Sprzedaż dokonana w  postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 

13. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży,  w tym w szczególności operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 502 169 385 lub (15) 822 81 77.

Wpis dodano dnia 14.09.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 183/2021 (6328) w dniu 21 września 2021 roku.

Wpis dodano dnia 21.09.2021 r.


Syndyk masy upadłości Dariusza Wódz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia  20 lipca 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 59/ 21 umorzył postępowanie upadłościowe  prowadzone wobec Upadłego Dariusza Wódz  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności,  

Na postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG.  

 

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 59/21 w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego Upadłego Dariusza Wódz ukazało się w  Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 151/2022 (6550) w dniu 5 sierpnia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 09.08.2022 r.


Syndyk masy upadłości Dariusza Wódz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 20 lipca 2022 r. w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego  Upadłego Dariusza Wódz - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 59/21.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 5/2023 (6656) poz. 953 w dniu 9 stycznia 2023 roku.

Wpis dodano dnia 17.01.2023 r.

Dawid Drózd

W dniu 9 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 616/19 ogłosił upadłość Dawida Drózda osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka masy upadłości  w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt: V GUp 566/19.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 248/2019 (5887) w dniu 24 grudnia 2019 roku.

Wpis dodano dnia 28.02.2020 r.


W dniu 30 marca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza główną listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 67/2020 (5957) w dniu 6 kwietnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 20.04.2020 r.


W dniu 21 maja 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 25.05.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 103/2020 (5993) w dniu 28 maja 2020 roku.

Wpis dodano dnia 29.05.2020 r.


W dniu 25 czerwca 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza II uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 30.06.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 126/2020 (6016) w dniu 1 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 02.07.2020 r.


W dniu 7 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) w dniu 10 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.07.2020 r.


W dniu 19 sierpnia 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza III uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 19.08.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi III uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 162/2021 (6307) w dniu 23 sierpnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 23.08.2021 r.


Syndyk masy upadłości Dawida Drózda – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 566/19 ustalił plan spłaty w postępowaniu upadłościowym Upadłego Dawida Drózda  zam. Stalowa Wola.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w MSiG.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 566/19 w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłego Dawida Drózda zam. Stalowa Wola ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 7/2022 (6406) w dniu 12 stycznia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 13.01.2022 r.


Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 24 listopada 2021 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty upadłego Dawida Drózda na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 566/19.

Wpis dodano dnia 02.03.2022 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 44/2022 (6443) w dniu 4 marca 2022 roku.

Wpis dodano dnia 04.03.2022 r.

Dawid Wójcik

W dniu 28 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 581/19 ogłosił upadłość Dawid Wójcika, jednocześnie określając, że Dawid Wójcik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Lucyny Sroka oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 482/19.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 216/2019 (5855) w dniu 7 listopada 2019 roku.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).


W dniu 31 stycznia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 29/2020 (5919) w dniu 12 lutego 2020 roku.


W skład masy upadłości wchodzą: udział w wysokości 51/100 w części prawie własności pojazdu marki Mercedes Benz, nr rej. RT 42524, rok produkcji 2013r, kanapa skórzana Porsche, krzesła szt.2 Porsche, laptop Lenovo 2016.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


Syndyk masy upadłości Dawida Wójcika osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości następujące ruchomości:

 1. kanapa skórzana Porsche za cenę nie niższą niż 2 633, 00 zł,
 2. krzesła szt. 2 Porsche za cenę nie niższą niż 1 860,00 zł,
 3. laptop Lenovo 2016 za cenę nie niższą niż 1 433,00 zł,

– co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 19.06.2020 r.


W dniu 20 sierpnia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 20.08.2020 r.


Syndyk masy upadłości Dawida Wójcika osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości następujące ruchomości:

 1. kanapa skórzana Porsche za cenę nie niższą niż 1 974,75 zł,
 2. krzesła szt. 2 Porsche za cenę nie niższą niż 1 395,00 zł,
 3. laptop Lenovo 2016 za cenę nie niższą niż 1 074,75 zł,

– co stanowi 75% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 25.08.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 166/2020 (6056) w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 28.08.2020 r.


W dniu 1 października 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza II uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 01.10.2020 r.


Syndyk masy upadłości Dawida Wójcika osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości następujące ruchomości:

 1. kanapa skórzana Porsche za cenę nie niższą niż 1316,50 zł,
 2. krzesła szt. 2 Porsche za cenę nie niższą niż 930,00 zł,
 3. laptop Lenovo 2016 za cenę nie niższą niż 716,50 zł,

– co stanowi 50% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 1.10.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196/2020 (6086) w dniu 7 października 2020 roku.

Wpis dodano dnia 23.10.2020 r.


Syndyk masy upadłości Dawida Wójcika osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości :

- udział w wysokości 51/100 w prawie własności samochodu osobowego marki Mercedes - Benz A-Class o o nr rej. RT 42524, rok produkcji 2013 za cenę nie niższą niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5,39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 24.11.2020 r.


W dniu 4 grudnia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 07.12.2020 r.


W dniu 4 grudnia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej.

Wpis dodano dnia 07.12.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 243/2020 (6133) w dniu 14 grudnia 2020 roku.

Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej.ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 243/2020 (6133) w dniu 14 grudnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.12.2020 r.


W dniu 3 lutego 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza sprawozdanie z wykonania planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej. w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 03.02.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi sprawozdania z wykonania planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej.ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 26/2021 (6171) w dniu 9 lutego 2021 roku.

Wpis dodano dnia 09.02.2021 r.


Syndyk masy upadłości Dawida Wójcika – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 21 września  2021r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego  Dawida Wójcika - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 482/19.

Wpis dodano dnia 05.11.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 220/2021 (6365). w dniu 15 listopada 2021 roku.

Wpis dodano dnia 24.11.2021 r.

Dominik Rojek

W dniu 19 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 180/20 ogłosił upadłość Dominika Rojek, jednocześnie określając, że Dominik Rojek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 140/20.

Wpis dodano dnia 28.04.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 86/2020 (5976) w dniu 5 maja 2020 roku.

Wpis dodano dnia 11.05.2020 r.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).

Wpis dodano dnia 22.05.2020 r.


W dniu 7 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


W dniu 8 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) w dniu 10 lipca 2020 roku.

Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 134/2020 (6024) w dniu 13 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.07.2020 r.


W dniu 1 grudnia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza I uzupełniającą  listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 01.12.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 238/2020 (6128) w dniu 7 grudnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 07.12.2020 r.


W dniu 24 lutego 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza II uzupełniającą  listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 24.02.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 41/2021 (6186) w dniu 2 marca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 02.03.2021 r.


Postanowieniem z dnia 6 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ustalił plan spłaty Upadłego Dominika Rojka na rzecz wierzycieli. Niniejsze postanowienie uprawomocniło się w dniu 14.05.2021 r.

Na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.), z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 140/20. 

Wpis dodano dnia 11.06.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 116/2021 (6261) w dniu 18 czerwca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 18.06.2021 r.

Dorota Kochan

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 214/19 ogłosił upadłość Doroty Kochan osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 193/19.


W dniu 19 lipca 2019r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności. Lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza w dniu 10 września 2019r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 146/2019 (5785) w dniu 30 lipca 2019 roku.


W dniu 9 stycznia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza I uzupełniającą  listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 11/2020 (5901) w dniu 17 stycznia 2020 roku.


W dniu 11 lutego syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza II uzupełniającą  listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 34/2020 (5924) w dniu 19 lutego  2020 roku.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych umorzył zobowiązania Upadłej  Doroty Kochan powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości w całości.

Na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 193/19

Wpis dodano dnia 19.05.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 100/2021 (6245) w dniu 26 maja 2021 roku.

Wpis dodano dnia 27.05.2021 r.

Ewa Kołacz

W dniu 5 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 116/21 ogłosił upadłość Ewy Kołacz jednocześnie określając, że Ewa Kołacz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 120/21.

Wpis dodano dnia 15.03.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 56/2021 (6201) w dniu 23 marca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 24.03.2021r.


W dniu 28 kwietnia 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informację o zaistnieniu przesłanek z art. 491 (16)  ust. 1 PU w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 01.06.2021 r.

 


Syndyk masy upadłości Ewy Kołacz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 11 października 2021r w sprawie sygn. akt V GUp 120/21 umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej Ewy Kołacz,  zam. Tarnobrzeg powstałe przed dniem ogłoszeniem upadłości – w całości.

Na postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w MSiG.

Wpis dodano dnia 14.10.2021 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 11 października 2021 r. w sprawie sygn. akt V GUp 120/21 w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 204/2021 (6349) w dniu 20 października 2021 roku.

Wpis dodano dnia 14.10.2021 r.


Syndyk masy upadłości Ewy Kołacz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 11 października 2021r. o umorzeniu wszystkich zobowiązań Upadłej Ewy Kołacz, zam. Tarnobrzeg,powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości – w całości - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 120/21.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 221/2021 (6366). w dniu 16 listopada 2021 roku.

Wpis dodano dnia 24.11.2021 r.

Genowefa Matylda Wilusz

W dniu 26 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja restrukturyzacyjnych i upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 253/18 ogłosił upadłość dłużniczki Genowefy Matyldy Wilusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 200/18.


W dniu 13 listopada 2018r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności. Lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza w dniu 12 sierpnia 2019r.


W dniu 7 sierpnia 2019r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza uzupełniającą  listę wierzytelności. Uzupełniająca lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza w dniu 10 stycznia 2020r

Wpis dodano dnia 28.02.2020 r.


Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych umorzył zobowiązania Upadłej Genowefy Wilusz powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości w całości.

Na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.), z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 200/18.

Wpis dodano dnia 23.02.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 41/2021 (6186) w dniu 2 marca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 02.03.2021 r.

Grzegorz Trela

W dniu 18 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 555/19 ogłosił upadłość Grzegorza Treli, jednocześnie określając, że Grzegorz Trela jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt  V GUp 509/19.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 230/2019 (5869) w dniu 28  listopada 2019 roku.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


W dniu 03 marca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 05.03.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 47/2020 (5937) w dniu 09 marca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 11.03.2020 r.


W dniu 28 maja 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 01.06.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 109/2020 (5999) w dniu 05 czerwca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 08.06.2020 r.


W dniu 7 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 174/2020 (6064) w dniu 7 września 2020 roku.

Wpis dodano dnia 07.09.2020 r.

 


Syndyk masy upadłosci Grzegora Treli - informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych
i Upadłościowych z dnia 8 grudnia 2021 r. w przedmiocie umorzenia wszystkich zobowiązań upadłego Grzegorza Treli
powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości w całości  - na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 509/19.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 33/2022 (6432). w dniu 17 lutego 2022 roku.

Wpis dodano dnia 17.02.2022 r.

 

Hanna Korczak

W dniu 17 lutego 2020r. Sąd Rejonowy  w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU  78/20 ogłosił upadłość Hanny Korczak, jednocześnie określając, że Hanna Korczak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt  V GUp 76/20.

Wpis dodano dnia 28.02.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 40/2020 (5930) w dniu 27 lutego 2020 roku.

Wpis dodano dnia 28.02.2020 r.


W dniu 17 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 20.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 145/2020 (6035) w dniu 28 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 28.07.2020 r.


W dniu 6 listopada 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 9.11.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 222/2020 (6112) w dniu 13 listopada 2020 roku.

Wpis dodano dnia 13.11.2020 r.


Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych umorzył zobowiązania Upadłej Hanny Korczak powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości w całości.

Na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 76/20.

Wpis dodano dnia 17.05.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 97/2021 (6242) w dniu 21 maja 2021 roku.

Wpis dodano dnia 24.05.2021 r.

Henryka Misiak

W dniu 25 stycznia 2018r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU  431/17 ogłosił upadłość Henryki Misiak, jednocześnie określając, że Henryka Misiak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe było prowadzone pod sygn. akt V GUp 32/18.


W dniu 6 lipca 2018r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności. Lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza  w dniu 8 kwietnia
2019 r.


W dniu 31 maja syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniająca lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza w dniu 11 lipca 2019r.


Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej Henryki Misiak powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości w całości. W związku z tym prowadzone postępowanie upadłościowe zakończyło się.

Iwona Barsznica

W dniu 6 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 284/21 ogłosił upadłość Iwony Barsznicy jednocześnie określając, że Iwona Barsznica jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 364/21.

Wpis dodano dnia 18.08.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 163/2021(6308) w dniu 24 sierpnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 26.08.2021 r.


Syndyk masy upadłości Iwony Barsznicy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości:

 1. Samochód osobowy marki Volkswagen Passat, 1.9 TD, nr rej. RT 18214, VIN: WVW222312N8368553, rok produkcji 1992, za cenę nie niżą niż 2 250,00 zł brutto – co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego,
 2. Asortyment PPH „BAREL” Iwona Barsznica za cenę nie niżą niż 40 255,00 zł brutto – co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego

- ze szczegółowym wykazem asortymentu co do rodzaju i ilości towaru można zapoznać się bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 15 822 81 77.

Wpis dodano dnia 01.10.2021 r.


Syndyk masy upadłości Iwony Barsznicy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości:

1. Samochód osobowy marki Volkswagen Passat, 1.9 TD, nr rej. RT 18214, VIN: WVW222312N8368553, rok produkcji 1992, za cenę nie niżą niż 1 687,50 zł brutto – co stanowi 75% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego,

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 15 822 81 77.

Wpis dodano dnia 18.10.2021 r.


Syndyk masy upadłości Iwony Barsznicy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości:

1. Samochód osobowy marki Volkswagen Passat, 1.9 TD, nr rej. RT 18214, VIN: WVW222312N8368553, rok produkcji 1992, za cenę nie niżą niż 1 125,00 zł brutto – co stanowi 50% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego,

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 15 822 81 77.

Wpis dodano dnia 15.11.2021 r.


Syndyk masy upadłości Iwony Barsznicy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości:

1. Asortyment PPH „BAREL” Iwona Barsznica za cenę nie niższą niż 30 191,25 zł brutto – co stanowi 75% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego

- ze szczegółowym wykazem asortymentu co do rodzaju i ilości towaru można zapoznać się bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 15 822 81 77.

Wpis dodano dnia 19.11.2021 r.


Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych postanowieniem z dnia 21 grudnia 2021  r. w sprawie sygn. akt: V GUp 364/21 na podstawie art. 491(5) ust. 2 p.u. zmienił  tryb postępowania na określony w art. art. 491(1) ust.2  p.u. oraz ustalił, że funkcję sędziego – komisarza będzie pełnił sędzia.


W dniu 3 stycznia 2022 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 3.01.2022 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 2/2022 (6401)  w dniu 4 stycznia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 05.01.2022 r.


Syndyk masy upadłości Iwony Barsznicy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości:

- Asortyment PPH „BAREL” Iwona Barsznica za cenę nie niższą niż

20 127,50 zł brutto – co stanowi 50% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego

- ze szczegółowym wykazem asortymentu co do rodzaju i ilości towaru można zapoznać się bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 15 822 81 77.

Wpis dodano dnia 13.05.2022 r.


Syndyk masy upadłości Iwony Barsznicy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości:

- Asortyment PPH „BAREL” Iwona Barsznica za cenę nie niższą niż

10 063,75 zł brutto – co stanowi 25% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego

- ze szczegółowym wykazem asortymentu co do rodzaju i ilości towaru można zapoznać się bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 15 822 81 77.

Wpis dodano dnia 01.08.2022 r.


W dniu 3 sierpnia 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 151/2022 (6550) w dniu 5 sierpnia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 09.08.2022 r.


W dniu 6 grudnia 2022 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 08.12.2022 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniajacej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 238/2022 (6637)  w dniu 9 grudnia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 13.12.2022 r.


Syndyk masy upadłości Iwony Barsznicy  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie sygn. akt V GUp 364/21 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Upadłej Iwony Barsznicy. 

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w MSiG.

Wpis dodano dnia 21.02.2023 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych  z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie sygn. akt V GUp 364/21 w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego Upadłej Iwony Barsznicy ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 38/2023 (6689) w dniu 23 lutego 2023 roku.

Wpis dodano dnia 23.02.2023 r.


Syndyk masy upadłości Iwony Barsznicy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 13 lutego 2023 r. w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego Upadłej Iwony Barsznicy zam. Tarnobrzeg - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 364/21.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 51/2023 (6702) w dniu 14 marca 2023 roku.

Wpis dodano dnia 14.03.2023 r.

Jacek Mazur

W dniu 13 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 765//20 ogłosił upadłość Jacka Mazura, jednocześnie określając, że Jacek Mazur jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 15/21.

Wpis dodano dnia 22.01.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 20/2021 (6165) w dniu 1 lutego 2021 roku.

Wpis dodano dnia 02.02.2021r.


Syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 04.03.2021 r.


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 47/2021 (6192) w dniu 10 marca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 11.03.2021 r.


Syndyk masy upadłości Jacka Mazura osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości:

a) samochód osobowy  m - ki  Renault  Scenic 01-02 o nr rej. RT- 21209 rok produkcji 2000 r. za cenę nie niższą niż 2 500, 00 zł

b) samochód osobowy  m - ki  Audi A4 B5 o nr rej. RT- 35942 rok produkcji 1997 r. za cenę nie niższą niż 3 400, 00 zł

- co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego.

 Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 12.03.2021 r.


Syndyk masy upadłości Jacka Mazura osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości:

a) samochód osobowy  m - ki  Renault  Scenic 01-02 o nr rej. RT- 21209 rok produkcji 2000 r. za cenę nie niższą niż 1 875, 00 zł

b) samochód osobowy  m - ki  Audi A4 B5 o nr rej. RT- 35942 rok produkcji 1997 r. za cenę nie niższą niż 2 550, 00 zł

- co stanowi  75% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego.

 Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 29.03.2021 r.


Syndyk masy upadłości upadłego Jacka Mazura (sygn. akt V GUp 15/21)  zaprasza do udziału w aukcji ustnej

na zakup spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 37,63 m2 położonego w Tarnobrzegu przy ul. Skalna Góra 5/6, 39-400 Tarnobrzeg,

wchodzącego w skład masy upadłości, która odbędzie się
w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 7 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00.

Przedmiotem aukcji ustnej jest:

1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 37,63 m2 położone w Tarnobrzegu przy ul. Skalna Góra 5/6, 39-400 Tarnobrzeg – cena wywoławcza 84 320,00 zł brutto.

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości co do której oferent zamierza złożyć ofertę. Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Jacek Mazur.

Przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego objęte aukcją ustną będzie dostępne do wglądu dla osób zainteresowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu dogodnego dla zainteresowanych i upadłego. 

 

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 37,63 m2 położonego w Tarnobrzegu wchodzącego w skład masy upadłości Jacka Mazura,  która odbędzie się w dniu 07.06.2021 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest wchodzący w skład masy upadłości Jacka Mazura:

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 37,63 m2 położone w Tarnobrzegu przy ul. Skalna Góra 5/6, 39-400 Tarnobrzeg – cena wywoławcza  84 320,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Jacka Mazura

3. Cenę wywoławczą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi 100% wartości wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego.

4. Sprzedaż powyższej opisanego składnika nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości Jacka Mazura. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 w dniu 07.06.2021 r. od godziny 12:00.

5. Oferenci mają możliwość wizji lokalnej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu dogodnego dla zainteresowanych i upadłego.

6.  Szczegółowe informacje na temat podlegającemu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

7. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy

 nr: 26 1240 2786 1111 0011 0393 1615

- do dnia 03.06.2021 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić nieruchomość oraz podmiot na rzecz którego wadium jest wpłacane. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 14  niniejszych warunków.

8. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę ma aukcji ustnej.

9. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

10. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

b) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętych aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości w sytuacji wygrania aukcji przez oferenta.

d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

f) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

g) oświadczenia o złożeniu oferty na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na poczet którego licytant wpłacił wadium - za cenę wywoławczą.

11. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.  

12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwota 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

13. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego opisanego w pkt. 1 będącej przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 21 czerwca 2021 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze przez syndyka odpowiedniej kancelarii notarialnej, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.   

14. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

15. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia - w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium.   

16. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 14.05.2021 r.


Ogłoszenie dotyczące zawiadomienia o aukcji ustnej na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Jacka Mazura ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 97/2021 (6242)  w dniu 21.05.2021 r.

Wpis dodano dnia 24.05.2021 r.


W dniu 17 czerwca 2021 r. została zawarta umowa przenosząca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wchodzącego w skład masy upadłości w niniejszym postępowaniu upadłosciowym. Likwidacja masy upadłości polegająca na zbyciu składników masy upadłości została zakończona.

Wpis dodano dnia 17.06.2021 r.


W dniu 17 czerwca 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 17.06.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 121/2021 (6266) w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 28.06.2021 r.

 


W dniu 14 lipca 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 14.07.2021 r


Syndyk masy upadłości Jacka Mazura – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 22 września 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 15/21 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Jacka Mazura  zam. Tarnobrzeg.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 22 września 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 15/21, w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłego Jacka Mazura  zam. Tarnobrzeg, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192/2021 (6337) w dniu 4 października  2021 r.

Wpis dodano dnia 14.10.2021 r


Syndyk masy upadłości Jacka Mazura – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 22 września  2021r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Jacka Mazura zam. Tarnobrzeg - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 15/21.

Wpis dodano dnia 22.10.2021 r


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 208/2021 (6353). w dniu 26 października 2021 roku.

Wpis dodano dnia 27.10.2021 r.

Jadwiga Bohdanowicz

W dniu 12 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 99/21 ogłosił upadłość Jadwigi Bohdanowicz jednocześnie określając, że Jadwiga Bohdanowicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 137/21.

Wpis dodano dnia 24.03.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 64/2021 (6209) w dniu 2 kwietnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 08.04.2021r.


W dniu 24 czerwca 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informację o zaistnieniu przesłanek z art. 491 (16)  ust. 1 PU w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 24.06.2021 r.


Syndyk masy upadłości Jadwigi Bohdanowicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 5 listopada 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 137/21 umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej Jadwigi Bohdanowicz,  zam. Tarnobrzeg powstałe przed dniem ogłoszeniem upadłości  – w całości.

Na postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w MSiG.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 5 listopada 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 137/21 w którym umorzono zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości  Upadłej Jadwigi Bohdanowicz  zam. Tarnobrzeg  ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 221/2021 (6366) w dniu 16 listopada 2021 roku.

Wpis dodano dnia 24.11.2021 r.


 

Syndyk masy upadłości Jadwigi Bohdanowicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 5 listopada 2021r. o umorzeniu wszystkich zobowiązań Upadłej Jadwigi Bohdanowicz, zam. Tarnobrzeg, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości – w całości - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 137/21.

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 2/2022 (6401) w dniu 4 stycznia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 05.01.2022 r.

Jan Błaszcz

W dniu 8 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 685/20 ogłosił upadłość Jana Błaszcz jednocześnie określając, że Jan Błaszcz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 599/20.

Wpis dodano dnia 18.12.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 255/2020 (6145) w dniu 31.12.2020 roku.

Wpis dodano dnia 04.01.2021 r.


Syndyk zawiadamia o zakończeniu opisu i oszacowania skałdników wchodzących  w skład masy upadłości, a to:

1) nieruchomości położonej w Kąkolówce składającej się z działki ewidencyjnej nr 1760 o pow. 0,0790 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 56,98 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ2Z/00058104/3,

2) 1/8 udziału we współwłasności ustawowej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr 1032, 1035, 1038, 1333, 1663, 2654, 2657/1 o łącznej pow. 0,72 ha położonej w miejscowości Jaśliska,

3) 1/ 8 udziału we współwłasności ustawowej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr:

-  188 o pow. 0,87 ha, 191 o pow. 0,20 ha, 193 o pow. 0,19 ha, 195 o pow. 0,23 ha, 198 o pow. 0,22 ha, 204 o pow. 0,68 ha położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00033511/8,

- 207/2 o pow. 0,15 ha zabudowana budynkami, położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00033510/1,

4) 1/ 16 udziału we współwłasności ustawowej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr 371/1 o pow. 1,81 ha oraz 371/4 o łącznej pow. 1,67 ha, położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KS1K/00092706/3.

5) Samochodu osobowego  m - ki  Audi A4 B5 o nr rej. RKR 53RN, rok produkcji: 1996.

Opis i oszacowanie przekazane zostały przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Syndykowi do prowadzonych przez niego akt postępowania upadłościowego.

Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja  ds. restrukturyzacyjnych  i upadłościowych pod sygn. akt  V GUp 599/20.

Wpis dodano dnia 12.02.2021 r.


Syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 12.02.2021 r.


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 34/2021 (6179) w dniu 19 lutego 2021 roku.

Wpis dodano dnia 23.02.2021 r.


Syndyk masy upadłości upadłego Jana Błaszcza zaprasza do udziału
w aukcji ustnej na zakup nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta
w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 28 kwietnia 2021r. od godz. 10:00.

Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 1. nieruchomość położona w Kąkolówce składającej się z działki ewidencyjnej nr 1760 o pow. 0,0790 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 56,98 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ2Z/00058104/3 – cena wywoławcza 12 200,00 zł brutto,
 2. 1/8  udziału we współwłasności ustawowej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr 1032, 1035, 1038, 1333, 1663, 2654, 2657/1 o łącznej pow. 0,72 ha położonej w miejscowości Jaśliska powiat krośnieński, woj. podkarpackie - cena wywoławcza 2 290,00 zł brutto, w tym:

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 1032 o pow. 0,21 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 670,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 1035 o pow. 0,05 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 160,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 1038 o pow. 0,05 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 160,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 1333 o pow. 0,13 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 410,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 1663 o pow. 0,08 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 250,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 2654 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 320,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 2657/1 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 320,00 zł brutto.

3. 1/ 8 udziału we współwłasności ustawowej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr:  188 o pow. 0,87 ha, 191 o pow. 0,20 ha, 193 o pow. 0,19 ha, 195 o pow. 0,23 ha, 198 o pow. 0,22 ha, 204 o pow. 0,68 ha położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KS1K/00033511/8 - cena wywoławcza 7 620,00 zł brutto, w tym:

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 188 o pow. 0,87 ha - cena wywoławcza 2 760,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 191 o pow. 0,2 ha - cena wywoławcza 630,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 193 o pow.0,19 ha - cena wywoławcza 600,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 195 o pow. 0,23 ha - cena wywoławcza 730,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 198 o pow. 0,22 ha - cena wywoławcza 700,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 204 o pow. 0,68 ha - cena wywoławcza 2 200,00 zł brutto.

4. 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 207/2 o pow. 0,1520 ha zabudowana budynkami, położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KS1K/00033510/1 - cena wywoławcza 13 570,00 zł brutto.

5.  1/ 16 udziału we współwłasności ustawowej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr 371/1 o pow. 1,81 ha oraz 371/4 o łącznej pow. 1,67 ha, położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00092706/3. – cena wywoławcza 6 630,00 zł brutto, w tym:

- 1/ 16 udziału we współwłasności ustawowej działki ewidencyjnej nr 371/1 o pow. 1,81 ha  – cena wywoławcza 3 450,00 zł brutto,

- 1/ 16 udziału we współwłasności ustawowej działki ewidencyjnej nr 371/4 o pow. 1,67 ha  – cena wywoławcza 3 180,00 zł brutto.

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości co do której oferent zamierza złożyć ofertę.  Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Jan  Błaszcz.

Przedmiotowa nieruchomość objęta aukcją ustną będzie dostępna do wglądu dla osób zainteresowanych, we własnym zakresie w terminie dogodnym.

Wpis dodano dnia 06.04.2021 r.


Warunki aukcji ustnej na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Jana Błaszcza która odbędzie się

w dniu 28.04.2021 r. od godz.  10.00 w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

1. Przedmiotem aukcji ustnej są nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości Jana Błaszcza:

 • nieruchomość położona w Kąkolówce składająca się z działki ewidencyjnej nr 1760 o pow. 0,0790 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 56,98 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ2Z/00058104/3 – cena wywoławcza 12 200,00 zł brutto,
 • 1/8  udziału we współwłasności ustawowej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr 1032, 1035, 1038, 1333, 1663, 2654, 2657/1 o łącznej pow. 0,72 ha położonej w miejscowości Jaśliska powiat krośnieński, woj. podkarpackie - cena wywoławcza 2 290,00 zł brutto, w tym:

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 1032 o pow. 0,21 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 670,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 1035 o pow. 0,05 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 160,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 1038 o pow. 0,05 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 160,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 1333 o pow. 0,13 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 410,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 1663 o pow. 0,08 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 250,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 2654 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 320,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 2657/1 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Jaśliska - cena wywoławcza 320,00 zł brutto.

 • 1/ 8 udziału we współwłasności ustawowej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr:  188 o pow. 0,87 ha, 191 o pow. 0,20 ha, 193 o pow. 0,19 ha, 195 o pow. 0,23 ha, 198 o pow. 0,22 ha, 204 o pow. 0,68 ha położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00033511/8 - cena wywoławcza 7 620,00 zł brutto, w tym:

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 188 o pow. 0,87 ha - cena wywoławcza 2 760,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 191 o pow. 0,2 ha - cena wywoławcza 630,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 193 o pow. 0,19 ha - cena wywoławcza 600,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 195 o pow. 0,23 ha - cena wywoławcza 730,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 198 o pow. 0,22 ha - cena wywoławcza 700,00 zł brutto,

- 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 204 o pow. 0,68 ha - cena wywoławcza 2 200,00 zł brutto.

 • 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 207/2 o pow. 0,1520 ha zabudowana budynkami, położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KS1K/00033510/1  - cena wywoławcza 13 570,00 zł brutto.
 •  1/ 16 udziału we współwłasności ustawowej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr 371/1 o pow. 1,81 ha oraz 371/4 o łącznej pow. 1,67 ha, położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KS1K/00092706/3. – cena wywoławcza 6 630,00 zł brutto, w tym:

- 1/ 16 udziału we współwłasności ustawowej działki ewidencyjnej nr 371/1 o pow. 1,81 ha  – cena wywoławcza 3 450,00 zł brutto,

- 1/ 16 udziału we współwłasności ustawowej działki ewidencyjnej nr 371/4 o pow. 1,67 ha   – cena wywoławcza 3 180,00 zł brutto.

2.. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Jana Błaszcza.

3.. Cenę wywoławczą każdej z nieruchomości stanowi 100% wartości wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego.

4. Sprzedaż powyższej opisanych składników nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości Jana Błaszcza. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 -  w dniu 28.04.2021 r. w następujących godzinach:

-  dla nieruchomości położonej w Kąkolówce składającej się z działki ewidencyjnej nr 1760 o pow. 0,0790 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 56,98 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ2Z/00058104/3 - od godz. 10:00,

- dla 1/8  udziału we współwłasności ustawowej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr 1032, 1035, 1038, 1333, 1663, 2654, 2657/1 o łącznej pow. 0,72 ha położonej w miejscowości Jaśliska powiat krośnieński, woj. podkarpackie - od godz. 10:30,

- dla 1/ 8 udziału we współwłasności ustawowej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr:  188 o pow. 0,87 ha, 191 o pow. 0,20 ha, 193 o pow. 0,19 ha, 195 o pow. 0,23 ha, 198 o pow. 0,22 ha, 204 o pow. 0,68 ha położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KS1K/00033511/8 - od godz. 11:00,

- dla 1/8  udziału we współwłasności ustawowej działki ewid. nr 207/2 o pow. 0,1520 ha zabudowana budynkami, położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KS1K/00033510/1  - od godz. 11:30,

- dla 1/ 16 udziału we współwłasności ustawowej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr 371/1 o pow. 1,81 ha oraz 371/4 o łącznej pow. 1,67 ha, położonej
w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KS1K/00092706/3. – od godz. 12:00.

5. Oferenci mają możliwość wizji lokalnej nieruchomości, we własnym zakresie.

6..  Szczegółowe informacje na temat podlegającej sprzedaży każdej z nieruchomości, oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

7. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowej nieruchomości jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wybranej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy

 nr: 72 1240 2786 1111 0011 0340 5435

- do dnia 25.04.2021 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić nieruchomość oraz podmiot na rzecz którego wadium jest wpłacane. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie
z ust. 14  warunków.

8.. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę ma aukcji ustnej.

9. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

10. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

b) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętych aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości w sytuacji wygrania aukcji przez oferenta.

d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

f) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

g) oświadczenia o złożeniu oferty na zakup nieruchomości na poczet którego licytant wpłacił wadium - za cenę wywoławczą.

11. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.  

12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwota 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

13. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt. 1 będącej przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 5 maja 2021r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.   

14. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wybranej nieruchomości lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

15. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia - w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium.   

16. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Wpis dodano dnia 06.04.2021 r.


Ogłoszenie dotyczące zawiadomienia o aukcji ustnej na zakup nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Jana Błaszcza ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 74/2021 (6219)  w dniu 19.04.2021 r.

Wpis dodano dnia 19.04.2021 r.


Syndyk masy upadłości upadłego Jana Błaszcza (sygn. akt V GUp 599/20)  zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup nieruchomości wchodzącej  w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 7 września 2021r. o  godz. 12:00.

Przedmiotem aukcji ustnej jest:

 - 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 207/2 o pow. 0,1520 ha zabudowana budynkami, położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KS1K/00033510/1 - cena wywoławcza 10 177,50 zł brutto.

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości co do której oferent zamierza złożyć ofertę.  Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Jan  Błaszcz.

Przedmiotowa nieruchomość objęta aukcją ustną będzie dostępna do wglądu dla osób zainteresowanych po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu dogodnego dla zainteresowanych i upadłego. 

Wpis dodano dnia 10.08.2021 r.


Warunki aukcji ustnej na sprzedaż  nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Jana Błaszcza,

która odbędzie się w dniu 07.09.2021 r. od godz. 12:00

w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

 

1. Przedmiotem aukcji ustnej jest nieruchomość wchodząca w skład masy upadłości Jana Błaszcza:

 

- 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 207/2 o pow. 0,1520 ha zabudowana budynkami, położonej w miejscowości Daliowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KS1K/00033510/1 - cena wywoławcza 10 177,50 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Jana Błaszcza.

3. Cenę wywoławczą przedmiotowej nieruchomości stanowi 75 % wartości wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego.

4. Sprzedaż powyżej opisanego składnika nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości Jana Błaszcza. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 -  w dniu 07.09.2021r. o godz. 12:00.

5. Oferenci mają możliwość wizji lokalnej nieruchomości, we własnym zakresie.

6.  Szczegółowe informacje na temat podlegającej sprzedaży nieruchomości, oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77 lub 502 169 385.

7. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowej nieruchomości jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy

 nr: 72 1240 2786 1111 0011 0340 5435

- do dnia 03.09.2021 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić nieruchomość oraz podmiot na rzecz którego wadium jest wpłacane. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 14  warunków.

8. Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę na aukcji ustnej.

9. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

10. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

b) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętych aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości w sytuacji wygrania aukcji przez oferenta.

d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

f) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

g) oświadczenia o złożeniu oferty na zakup nieruchomości na poczet którego licytant wpłacił wadium - za cenę wywoławczą.

11. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.  

12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwota 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

13. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt. 1 będącej przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 14 września 2021r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, na terenie miasta Tarnobrzeg, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.   

14. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup nieruchomości lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

15. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia - w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium.   

16. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

Wpis dodano dnia 10.08.2021 r.


Ogłoszenie dotyczące zawiadomienia o aukcji ustnej na zakup nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Jana Błaszcza ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 158/2021 (6303)  w dniu 17.08.2021 r.

Wpis dodano dnia 18.08.2021 r.


W dniu 24 listopada 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 24.11.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 232/2021 (6377) w dniu 1 grudnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 06.12.2021 r.


W dniu 18 stycznia 2022 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 19.01.2022 r.


Syndyk masy upadłości Jana Błaszcza – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 599/20 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Jana Błaszcza.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć  w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Wpis dodano dnia 07.02.2022 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie  sygn. akt V GUp 599/20 w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłego Jana Błaszcza, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 28/2022 (6427) w dniu 10 lutego 2022 roku.

Wpis dodano dnia 10.02.2022 r.


Syndyk masy upadłości Jana Błaszcza– osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowychz dnia 1 lutego 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Jana Błaszcza zam. Jaśliskach - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 599/20.

Wpis dodano dnia  02.03.2022 r.  


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46/2022 (6445). w dniu 8 marca 2022 roku.

Wpis dodano dnia 08.03.2022 r.

Karol Wójcikowski

W dniu 16 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 533/21 ogłosił upadłość Karola Wójcikowskiego, jednocześnie określając, że Karol Wójcikowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 419/21.

Wpis dodano dnia 22.09.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 190/2021 (6335) w dniu 30 września 2021 roku.

Wpis dodano dnia 04.10.2021r.


W dniu 8 grudnia 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych przedłożył stanowisko w przedmiocie odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 9 grudnia 2021 r.

 


Syndyk masy upadłości Karola Wójcikowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 419/21 odmówił ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Karola Wójcikowskiego.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Wpis dodano dnia 27.01.2022 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 419/21 w przedmiocie odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Karola Wójcikowskiego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 20/2022 (6419). w dniu 31 stycznia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 02.02.2022 r.


Syndyk masy upadłości Karola Wójcikowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 24 stycznia 2022r. w przedmiocie odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego  Karola Wójcikowskiego - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 419/21.

Wpis dodano dnia 02.03.2022 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46/2022 (6445). w dniu 8 marca 2022 roku.

Wpis dodano dnia 10.03.2022 r.

Konrad Ciba

W dniu 14 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 330/20 ogłosił upadłość Konrada Ciby jednocześnie określając, że Konrad Ciba jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 205/20.

Wpis dodano dnia 25.05.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106/2020 (5996) w dniu 2 czerwca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 02.06.2020 r.


Syndyk masy upadłości Konrada Ciby osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości:

 1. Motocykl Suzuki GSX 600 R, nr rej. RT 954Y, VIN: JS1B2111400100502, za cenę nie niższą niż 4 700,00 zł brutto – co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Zbigniewa Barszcza,
 2. Kombinezon Alpinestars GP Tech V2 Tech-Air Race za cenę nie niższą niż 5 500,00 zł brutto – co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Zbigniewa Barszcza,

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 08.06.2020 r.


Syndyk masy upadłości Konrada Ciby osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że oferowany do sprzedaży Motocykl Suzuki GSX 600 R, nr rej. RT 954Y, VIN: JS1B2111400100502 w dniu 16 czerwca 2020r.  został sprzedany.

Wpis dodano dnia 19.06.2020 r.


W dniu 3 wrzesnia 2020r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 03.09.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 177/2020 (6067) w dniu 10 września 2020 roku.

Wpis dodano dnia 10.09.2020 r.


Syndyk masy upadłości Konrada Ciby – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021r w sprawie sygn. akt V GUp 205/20 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Konrada Ciby  zam. w Tarnobrzeg.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego  w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych.

Wpis dodano dnia 09.02.2021 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 205/20, w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłego Konrada Ciby  zam. w Tarnobrzegu  ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 30/2021 (6175) w dniu 15 lutego 2021 roku.

Wpis dodano dnia 18.02.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 74/2021 (6219) w dniu 19 kwietnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 19.04.2021 r.

Krzysztof Galcak

W dniu 10 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 180/19 ogłosił upadłość Krzysztofa Galcaka, jednocześnie określając, że Krzysztof Galcak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 319/19.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 145/2019 (5784) w dniu 29 lipca 2019 roku.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 205/2019 (5844) w dniu 22 października 2019 roku.


W dniu 9 stycznia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 11/2020 (5901) w dniu 17 stycznia 2020 roku.


Lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza w dniu 13 lutego 2020 r.


W skład masy upadłości wchodzą działki o nr: 1128; 1142; 1154; 1520; 1523; 1534; 1579 położonych w Turbii dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TB1S/00006771/7 oraz działki o nr: 635; 637 położonych w Wólce Turebskiej dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TB1S/00028838/5.


W prowadzonym postępowaniu upadłościowym zawarta została umowa sprzedaży udziału w wysokości 51/100 części w prawie własności samochodu m-ki Renault Grand Scenic II 2.0 o nr rejestracyjnym RST 15051.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


W dniu 7 kwietnia 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 20.04.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 76/2020 (5966) w dniu 20 kwietnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 21.04.2020 r


W dniu 7 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) w dniu 10 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.07.2020 r.


 Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.

Wpis dodano dnia 21.07.2020 r.


Obwieszczenie o możliwości przeglądania planu podziału ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 170/2020 (6060) w dniu 1 września 2020 roku.

Wpis dodano dnia 1.09.2020 r.


W dniu 12 siepnia 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza sprawozdanie z wykonania planu podziału w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 13.08.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi sprawozdania z wykonania planu podziału ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 158/2021 (6303) w dniu 17 sierpnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 18.08.2021 r.


W dniu 2 listopada 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza II uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 05.11.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 215/2021 (6360) w dniu 5 listopada 2021 r.

Wpis dodano dnia 08.11.2021 r.


Syndyk masy upadłości Krzysztofa Galcaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 17 czerwca 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Krzysztofa Galcaka zam. Turbia na podstawie art. 491(14) ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 319/19.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 162/2022 (6561) w dniu 23 sierpnia 2022  roku.

Wpis dodano dnia 31.08.2022 r.

Krzysztof Skórka

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Skórki – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2021r.  w sprawie sygn. akt V GUp 23/20 wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Skórki, zam. Przemyśl - w osobie Pawła Sieranta, nr lic. 403 w miejsce Syndyka Artura Bobrowicza.

Wpis dodano dnia 16.04.2021 r.


Obwieszczenie o  wydanym  postanowieniu z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 23/20 w przedmiocie wyzanczenia Syndyka Masy Upadłości  w osobie Pawła Sieranta ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 77/2021 (6222) w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 23.04.2021r.


Postanowieniem z dnia 14 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych umorzył zobowiązania Upadłego Krzysztofa Skórki powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości bez ustalania planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem wierytelności, o których mowa w art. 491 21 ust. 2 PU.

Na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 23/20.

Wpis dodano dnia 24.06.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 124/2021 (6269) w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 02.07.2021 r.

Małgorzata Filipowska

W dniu 20 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 749/19 ogłosił upadłość Małgorzaty Filipowskiej jednocześnie określając, że Małgorzata Filipowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.  Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt  V GUp 32/20.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 27/2020 (5917) w dniu 10 lutego 2020 roku.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).

Wpis dodano dnia 28.02.2020 r.


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 44/2020 (5934) w dniu 4 marca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 5.03.2020 r.


W dniu 25 czerwca 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 30.06.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 126/2020 (6016) w dniu 1 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 02.07.2020 r.


Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 22 czerwca 2021 r. o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty upadłej Małgorzaty Filipowskiej  na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.), z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 32/20.

Wpis dodano dnia 17.09.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 185/2021 (6330) w dniu 23 września 2021 roku.

Wpis dodano dnia 14.10.2021 r.

Małgorzata Kosiór

W dniu 18 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 681/20 ogłosił upadłość Małgorzaty Kosiór jednocześnie określając, że Małgorzata Kosiór jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 621/20..

Wpis dodano dnia 05.01.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 6/2021 (6151) w dniu 12 stycznia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 12.01.2021r.


W dniu 13  kwietnia 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych informację o zaistnieniu przesłanek z art. 491 (16)  ust. 1 PU w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 15.04.2021 r.


Syndyk masy upadłości Małgorzaty Kosiór – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2022 r.w sprawie sygn. akt V GUp 621/20 umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej Małgorzaty Kosiór,  zam. Tarnobrzeg  -  powstałe przed dniem ogłoszeniem upadłości – w całości.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Wpis dodano dnia 31.08.2022 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 621/20 w którym umorzono zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości  Upadłej Małgorzaty Kosiór  zam. Tarnobrzeg  ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 174/2022 (6573) w dniu 8 września 2022 roku.

Wpis dodano dnia 08.09.2022 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 190/2022 (6589) w dniu 30 września 2022 roku.

Wpis dodano dnia 30.09.2022 r.

Marek Rzepecki

W dniu 10 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 199/19 ogłosił upadłość Marka Rzepeckiego jednocześnie określając, że Marek Rzepecki jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 320/19.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 145/2019 (5784) w dniu 29 lipca 2019 roku.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 167/2019 (5806) w dniu 29 sierpnia 2019 roku.


W dniu 31 stycznia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 29/2020 (5919) w dniu 12 lutego 2020 roku.


W skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 14/61 o pow. 40,98 m2 obciążony ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieodpłatnej, dożywotniej służebności osobistej polegającą na prawie korzystania z całego lokalu mieszkalnego na rzecz Jakuba Rzepeckiego, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi KW   nr  TB1T/00079991/8.


W prowadzonym postępowaniu upadłościowym zawarta została umowa sprzedaży telewizora marki Philips 28.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.

 


Syndyk masy upadłości Marka Rzepeckiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia,  że postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020r. Sędzia Komisarz zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego  w Tarnobrzegu, przy ul. Kopernika 14/61, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie o pow. 40,98 m2, obciążonego ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieodpłatnej, dożywotniej służebności osobistej polegającej na prawie korzystania z całego lokalu na rzecz Jakuba Rzepeckiego,  dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TB1T/00079991/8.

Przedmiotem przetargu jest w/w lokal mieszkalny.

Operat szacunkowy przedmiotowego lokalu udostępniony do wglądu w kancelarii syndyka - Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym uzgodnieniu daty zapoznania się z nim oraz w aktach sprawy  V GUp 320/19  Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych  i upadłościowych.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi  58 300,00 zł .

Pisemne oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa  sygn. akt V GUp 320/19” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, przy czym o terminowym złożeniu oferty decydować będzie data dotarcia jej do adresata. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości przedmiotu sprzedaży, tj. w kwocie 5 830,00 zł na rachunek i w terminie wskazanym  w warunkach przetargu, przy czym ostatnim dniem wpłaty wadium będzie dzień 29 stycznia 2021r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym syndyka).

 Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35 – 303 Rzeszów  w dniu 3 lutego 2021r., godzina 10:00, sala nr 18.

            Szczegółowe warunki przetargu :

1. Cena wywoławcza – 58 300,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) – co stanowi 100% wartości nieruchomości wynikającej z opisu i oszacowania z dnia 20 sierpnia 2019 r. sporządzonego przez biegłego sądowego Marka Staszowskiego.

2. Sprzedaż w/w nieruchomości, na podstawie zgody Sędziego-Komisarza z dnia 24 czerwca 2020 r. w całości nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.

Pisemna oferta kupna powinna zawierać:

-dokładne dane oferenta oraz jego status prawny,

-aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, zaś w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości za oferowaną cenę,

- podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

- proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz określenie,
że zapłata całości ceny sprzedaży nastąpi w terminie i na warunkach jak w pkt 14 niniejszych warunków przetargu,

- oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,

- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym w/w nieruchomości, a także warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, spisem inwentarza aktualnym na dzień określenia warunków przetargu przez Sędziego-Komisarza, dostępnym do wglądu w Kancelarii Adwokackiej Paweł Sierant przy ul. Szerokiej 5 w Tarnobrzegu oraz opisem
i oszacowaniem określającym wartość rynkową w/w nieruchomości upadłego z dnia 20 sierpnia 2019 r., sporządzonym przez biegłego sądowego Marka Staszowskiego,

- oświadczenie oferenta o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapłatę proponowanej ceny,

- oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości,

- oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

- w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,

3. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa sygn. akt V GUp 320/19” na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg.

5. O terminowym złożeniu oferty decydować będzie data dotarcia jej do adresata.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  10% wartości przedmiotu sprzedaży, tj. w kwocie 5 830,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) na rachunek upadłego prowadzony przy syndyka, tj. Bank PKO S.A w Warszawie I Oddział  w Sandomierzu, Kancelaria Adwokacka Paweł Sierant 12 1240 2786 1111 0010 9170 8121 na 3 dni przed ustaloną datą otwarcia ofert przez syndyka oraz dołączenie numeru rachunku bankowego oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

7. Wyboru oferty dokona Syndyk. Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość przeprowadzenia na posiedzeniu jawnym, o którym mowa powyżej, dodatkowej aukcji ustnej na sprzedaż w/w nieruchomości w sytuacji gdy złożone oferty będą w swej treści wskazywały zbliżoną cenę. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona przez syndyka pomiędzy oferentami, którzy skutecznie złożyli oferty na zakup nieruchomości, na której sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. – za cenę nie niższą niż cena wywoławcza. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwota 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wybór oferty dokonany przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji będzie prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.

8. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie niezłożenia oferty spełniającej powyższe warunki.

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od wydania przez Sędziego-Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia – na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.

10. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

11. Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie:

 1. wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
 2. uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, na której sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. w terminie określonym w pkt. 12,
 3. niestawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta do zawarcia umowy w wyznaczonym przez syndyka masy upadłości miejscu
  i terminie.

12. Notarialna przedwstępna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza.

13. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

14. Całkowita cena sprzedaży nieruchomości, na której sprzedaż zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., pomniejszona o wpłacone wadium powinna zostać zaksięgowana na koncie bankowym prowadzonym przez syndyka na potrzeby postępowania upadłościowego Marka Rzepeckiego – osoby  fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wskazanym w pkt. 6 niniejszych warunków przetargu, najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości, na której sprzedaż w formie przetargu zgodę wydał Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz wgląd w opis i oszacowanie w/w nieruchomości z dnia 20 sierpnia 2019 r. sporządzone przez biegłego sądowego Marka Staszowskiego można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5,39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77.

Wpis dodano dnia 16.12.2020 r.


Obwieszczenie dotyczące przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego  w Tarnobrzegu, przy ul. Kopernika 14/61, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie o pow. 40,98 m2, obciążonego ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieodpłatnej, dożywotniej służebności osobistej polegającej na prawie korzystania z całego lokalu na rzecz Jakuba Rzepeckiego,  dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TB1T/00079991/8 ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 249/2020 (73855) w dniu 22 grudnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 04.01.2021 r.


Syndyk masy upadłości Marka Rzepeckiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie sygn. akt V GUp 320/19 w postępowaniu upadłościowym  Upadłego Marka Rzepeckiego zam. Tarnobrzeg, zatwierdził wybór oferenta do nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 14/61, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie o pow. 40,98 m2 dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze TB1T/00079991/8 (nr składnika masy ujawniony w spisie inwentarza- 1).

Wpis dodano dnia 18.02.2021 r.


Obwieszczenie dotyczące postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie sygn. akt V GUp 320/19 w postępowaniu upadłościowym  Upadłego Marka Rzepeckiego zam. Tarnobrzeg, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 37/2021 (6128) w dniu 24 lutego 2021 r. 

Wpis dodano dnia 25.02.2021 r.


W dniu 14 kwietnia 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 14.04.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 75/2021 (6220) w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 22.04.2021 r.


Syndyk masy upadłości Marka Rzepeckiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowychz dnia 23 listopada 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Marka Rzepeckiego zam. Tarnobrzeg na podstawie art. 491(14) ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 320/19.

Wpis dodano dnia 30.12.2022 r.

Mateusz Adam Bajek

W dniu 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU  457/18 ogłosił upadłość Mateusza Adama Bajek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 382/18.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).


W prowadzonym postępowaniu upadłościowym zawarta została umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Kępiu Zaleszańskim, gmina Zaleszany, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie, obejmującej działkę numer ewid 1144/3 stanowiącą łąki trwałe  o powierzchni 0,2108 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TB1S/00025774/7. Dodatkowo w skład masy upadłości wchodził  udział w wysokości ? w prawie własności samochodu osobowego m – ki  BMW E46 o nr rej. RST MG 27, VIN: WBAAM110X0JM35502, poj. silnika 1991,00 cm3, który to pojazd również został zbyty. Likwidacja masy upadłości polegająca na zbyciu składników masy upadłości została zakończona.


W dniu 22 lutego 2019r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności. Lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza w dniu 10 stycznia 2020r.


W dniu 19 lipca 2019r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza I uzupełniającą  listę wierzytelności. I uzupełniająca lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza w dniu 18 września 2019r.


W dniu 9 stycznia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza II uzupełniającą  listę wierzytelności. II uzupełniająca lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza w dniu 18 lutego 2020r.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


W dniu 25 czerwca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.

Wpis dodano dnia 30.06.2020 r.


Obwieszczenie o możliwości przeglądania planu podziału ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 126/2020 (6016) w dniu 1 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 2.07.2020 r.


W dniu 7 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.

 


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) w dniu 10 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.07.2020 r.


W dniu 4 stycznia 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza sprawozdanie z wykonania planu podziału w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 04.01.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi sprawozdanie z wykonania planu podziału w niniejszym postępowaniu upadłościowym ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 5/2021 (6150) w dniu 11 stycznia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 11.01.2021 r.


Syndyk masy upadłości Mateusza Bajek  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 382/18 ustalił plan spłaty w postępowaniu upadłościowym Upadłego Mateusza Bajek zam. Kępie Zaleszańskie.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w MSiG.

Wpis dodano dnia 11.04.2022 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie  sygn. akt V GUp 382/18 w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłego Mateusza Bajek zam. Kępie Zaleszańskie, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 72/2022 (6471) w dniu 13 kwietnia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 13.05.2022 r.


Syndyk masy upadłości Mateusza Bajek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 22 marca 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Mateusza Bajek zam. Kepie Zaleszańskie - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 382/18.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  nr 90/2022 (6489) w dniu 11 maja 2022 r. 

Wpis dodano dnia 13.05.2022 r.

Mirosław Mizera

W dniu 8 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU  353/19 ogłosił upadłość Mirosława Mizery  jednocześnie określając, że Mirosław Mizera jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt  V GUp 18/20.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 15/2020 (5905) w dniu 23 stycznia 2020 roku.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).


W skład masy upadłości wchodzą następujące ruchomości: notebook ASUS N551JX, kserokopiarka Brother DCP-9020CDW, aparat cyfrowy Olympus E-PL6 + EZ.

Wpis dodano dnia 28.02.2020 r.


W dniu 7 kwietnia 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 20.04.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 76/2020 (5966) w dniu 20 kwietnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 21.04.2020 r.


W dniu 14 maja 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 18.05.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 99/2020 (5989) w dniu 22 maja 2020 roku.

Wpis dodano dnia 26.05.2020 r.


W dniu 2 lipca 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza II uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 02.07.2020 r.


W dniu 7 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 131/2020 (6021) w dniu 8 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 14.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) w dniu 10 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.07.2020 r.


Syndyk masy upadłości Mirosława Mizery – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 29 marca 2021r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego Mirosława Mizery na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego(w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 18/20.

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 179/2021 (6324) w dniu 15 września 2021 roku.

Wpis dodano dnia 17.09.2021 r.

Małgorzata Stachowicz

W dniu 10 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 425/21  ogłosił upadłość Małgorzaty Stachowicz jednocześnie określając, że Małgorzata Stachowicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 408/21.

Wpis dodano dnia 22.09.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 190/2021 (6335) w dniu 30 września 2021 roku.

Wpis dodano dnia 04.10.2021r.


W dniu 12 listopada 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 24.11.2021 r.


Syndyk masy upadłości Małgorzaty Stachowicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 408/21 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Małgorzaty Stachowicz  zam. Tarnobrzeg.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w MSiG.

Wpis dodano dnia 24.11.2021 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie sygn. akt V GUp 408/21, w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłej Małgorzaty Stachowicz zam. Tarnobrzeg, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 232/2021 (6377) w dniu 1 grudnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 06.12.2021 r.


Syndyk masy upadłości Małgorzaty Stachowicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 18 listopada 2021 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłej Małgorzaty Stachowicz, zam. Tarnobrzeg - z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 408/21.

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 4/2022 (6403). w dniu 7 stycznia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 10.01.2022 r.

Marian Sztuka

W dniu 7 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 228/20 ogłosił upadłość Mariana Sztuka jednocześnie określając, że Marian Sztuka jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olech oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 199/20.

Wpis dodano dnia 20.05.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 103/2020 (5993) w dniu 28 maja 2020 roku.

Wpis dodano dnia 29.05.2020 r.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).

Wpis dodano dnia 30.06.2020 r.


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 126/2020 (6016) w dniu 1 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 02.07.2020 r.


Syndyk masy upadłości Mariana Sztuki – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 199/20 umorzył postępowanie upadłościowe  Upadłego Mariana Sztuki,  zam. Czermin.

Na postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się  obwieszczenia w MSiG.

Wpis dodano dnia 07.05.2021 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 199/20 w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego Upadłego Mariana Sztuki ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91/2021 (6236) w dniu 13 maja 2021 r..

Wpis dodano dnia 14.05.2021 r.


Syndyk masy upadłości Mariana Sztuki – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 30 kwietnia 2021 r. w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego  Mariana Sztuki zam. Czermin na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 199/20.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  nr 237/2021 (6382). w dniu 8 grudnia 2021 r.  

Wpis dodano dnia 09.12.2021 r.

Mateusz Czuchra

W dniu 15 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 529/21  ogłosił upadłość Mateusza Czuchry jednocześnie określając, że Mateusz Czuchra jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 414/21.

Wpis dodano dnia 24.09.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 190/2021 (6335) w dniu 30 września 2021 roku.

Wpis dodano dnia 04.10.2021r.


Syndyk masy upadłości Mateusza Czuchry osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości samochód osobowy m - ki  Audi A3 1.6  Kat. MR’ 96 8L o nr rej. RMI 84096 rok prod. 2000, kolor: srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym, wersja Ambition, wskazanie drogomierza (na dzień 07.10.2021 r.) : 229 881 km - za cenę nie niższą niż 4 275,00 zł - co stanowi 75 % wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Zbigniewa Barszcza .

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej  adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 15 822 81 77.

Wpis dodano dnia 13.10.2021r.


Syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 14.10.2021 r.


Syndyk masy upadłości Mateusza Czuchry osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości samochód osobowy m - ki  Audi A3 1.6  Kat. MR’ 96 8L o nr rej. RMI 84096 rok prod. 2000, kolor: srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym, wersja Ambition, wskazanie drogomierza (na dzień 07.10.2021 r.) : 229 881 km - za cenę nie niższą niż 2 850,00 zł - co stanowi 50 % wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Zbigniewa Barszcza .

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej  adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 15 822 81 77.

Wpis dodano dnia 15.11.2021r.


W dniu 22 listopada 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 22.11.2021 r.


W dniu 9 grudnia 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 9 grudnia 2021 r.


Syndyk masy upadłości Mateusza Czuchry – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 414/21 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Mateusza Czuchry, zam. Dąbrówka Wisłocka.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Wpis dodano dnia 24.02.2022 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie  sygn. akt V GUp 414/21 w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłego Mateusza Czuchry ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 44/2022 (6443) w dniu 4 marca 2022 roku.

Wpis dodano dnia 04.03.2022 r.


Syndyk masy upadłości Mateusza Czuchry – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 11 lutego 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Mateusza Czuchry zam. Dąbrówka Wisłocka - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 414/21.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 68/2023 (6719) w dniu 6 kwietnia 2023 roku.

Wpis dodano dnia 06.04.2023 r.

Michał Dębski

W dniu 13 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 240/21 ogłosił upadłość Michała Dębskiego jednocześnie określając, że Michał Dębski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 230/21.

Wpis dodano dnia 21.05.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 103/2021 (6248) w dniu 31.05.2021 roku.

Wpis dodano dnia 31.05.2021 r.


Syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 18.06.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2021 (6278) w dniu 13 lipca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 13.07.2021 r.


W dniu 9 sierpnia 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 10.08.2021 r.


Syndyk masy upadłości Michała Dębskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021r.w sprawie sygn. akt V GUp 230/21 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Michała Dębskiego zam. Tarnobrzeg.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG.

Wpis dodano dnia 13.01.2022 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 230/21, w którym ustalono plan spłaty wierzycieli Upadłego Michała Dębskiego zam. Tarnobrzeg, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 10/2022 (6409) w dniu 17 stycznia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 17.01.2022 r.


Syndyk masy upadłości Michała Dębskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 20 grudnia 2021r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Michała Dębskiego zam. Tarnobrzeg - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 230/21.

Wpis dodano dnia 11.03.2022 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 50/2022 (6449) w dniu 14 marca 2022 roku.

Wpis dodano dnia 15.03.2022 r.

Paweł Preyzner

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 250/20 ogłosił upadłość Pawła Preyzner, jednocześnie określając, że Paweł Preyzner jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olech oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 170/20.

Wpis dodano dnia 27.04.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 86/2020 (5976) w dniu 5 maja 2020 roku.

Wpis dodano dnia 11.05.2020 r.


W dniu 25 czerwca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 30.06.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 126/2020 (6016) w dniu 1 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 02.07.2020 r.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).

Wpis dodano dnia 20.07.2020 r.


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 145/2020 (6035) w dniu 28 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 28.07.2020 r.


W dniu 18 grudnia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 18.12.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 255/2020 (6145) w dniu 31.12. 2020 roku.

Wpis dodano dnia 04.01.2021 r.


Syndyk masy upadłości Pawła Preyznera – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości upadłego

 

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Dobiesławiu 80, (gm. Darłowo, pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie) składająca się z prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 146  o pow. 0,2029 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w zabudowie wolnostojącej, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KO1K/00051441/9 - za cenę nie niższą niż 205 026,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych).

2.  Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego,

3. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:

 • datę i miejscowość sporządzenia oferty,
 • dokładne dane oferenta, miejsce zamieszkania/siedzibę, numer telefonu, jego status prawny,
 • wskazanie konkretnej nieruchomości, której dotyczy wraz   z podaniem oferowanej ceny zakupu nie niższej niż 205 026,00 zł,
 • aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do złożenia oferty na zakup nieruchomości za oferowaną cenę,
 • w przypadku oferenta osoby fizycznej pozostającej  w związku małżeńskim informację o rodzaju i zakresie małżeńskiego ustroju majątkowego. Jeżeli oferent pozostaje                 z małżonkiem we wspólności ustawowej małżeńskiej, oferta powinna zostać złożona wspólnie przez oferenta wraz z małżonkiem, ewentualnie samodzielnie przez oferenta z jednoczesnym zapisem, że nabywa nieruchomość do swojego majątku odrębnego,
 • oferta powinna zostać podpisana przez oferenta lub osobę przez niego umocowaną, przy jednoczesnym załączeniu stosownego dokumentu pełnomocnictwa w odpowiedniej formie, 
 • proponowaną cenę nie niższą niż kwota 205 026,00 zł oraz określenie terminu i warunków zapłaty zgodnie  z warunkami niniejszego przetargu,
 • oświadczenie, że organizator przetargu umożliwił mu zapoznanie się z: warunkami przetargu, warunkami sprzedaży, dokumentacją prawną oraz geodezyjną dotyczącą nieruchomości oraz operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości,
 • oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat  i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości,
 • oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez biegłego tłumacza przysięgłego, 
 • w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,
 • oświadczenie o związaniu oferenta złożoną przez niego ofertą od chwili złożenia oferty do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w sytuacji prawomocnego zatwierdzenia wyboru jego oferty,

4. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów zostaną pozostawione przez syndyka masy upadłości bez rozpoznania. Decyzja syndyka w tym zakresie będzie ostateczna i nie będzie podlegać kwestionowaniu w żadnym trybie.

Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości   sygn. akt V GUp 170/20 na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 22 lutego 2021r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata.  Dodatkowo oferta winna zawierać numer konta bankowego oferenta, na który dokonany zostanie ewentualny zwrotu wadium, o którym mowa w punkcie poniżej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20 502, 60 zł  (w tytule przelewu należy wskazać dane nieruchomości umożliwiające jej indywidualizację), na poniżej podane konto: 

      Paweł Preyzner - osoba fizyczna nieprowadząca  działalności gospodarczej

      Nr rachunku bankowego:

      83 1240 2786 1111 0010 9852 5943

                                                                              

- w terminie do dnia 22 lutego 2021r.

 

Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej wszystkie powyższe warunki.

6. Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości  w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.

7. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia przetargu, stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia - na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.

8. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

9. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu i wchodzi do masy upadłości w razie:

 • wycofania przez oferenta z jakiejkolwiek przyczyny oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
 • uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od zapłaty pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) z jakiejkolwiek przyczyny,  w terminie określonym w pkt 12. 
 • uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości z jakiejkolwiek przyczyny,  w terminie określonym w pkt. 13, 

10. Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja co do mienia objętego przetargiem jest wyłączona.

11. Nie jest możliwy przelew praw wybranego oferenta na inny podmiot.

12. Zapłata pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

13. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w miejscu i w czasie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.

14. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia oraz nie dokonania wyboru oferty w toku przetargu bez podania przyczyny. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego.

16. Sprzedaż dokonana w  postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 

17. Spory powstałe na tle interpretacji niniejszych warunków i przebiegu przetargu rozstrzygać będzie wyłącznie Sąd upadłościowy w trybie rozpoznania zażalenia na postanowienie Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

18. Dodatkowe informacje o oferowanej do sprzedaży nieruchomości, w tym w szczególności operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 502 169 385 lub 15 822 81 77.

Wpis dodano dnia 02.02.2021 r.


Obwieszczenie o przetargu ofertowym na sprzedaż powyższej nieruchomości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 26/2021 (6171) w dniu 9 lutego 2021 roku oraz w prasie tj. Głosie Koszalińskim w dniu 4 lutego 2021 r.

Wpis dodano dnia 09.02.2021 r.


Syndyk masy upadłości Pawła Preyznera – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie sygn. akt V GUp 170/20 w postępowaniu upadłościowym  Upadłego Pawła Preyznera zatwierdził wybór oferenta do nabycia prawa własności lnieruchomości położonej w Dobiesławiu 80, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze KO1K/00051441/9.

Wpis dodano dnia 01.03.2021 r.


Obwieszczenie dotyczące postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 1 marca  2021 r. w sprawie sygn. akt V GUp 170/20 w postępowaniu upadłościowym  Upadłego Pawła Preyznera ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 64/2021 (6209) w dniu 2 kwietnia 2021 r. 

Wpis dodano dnia 08.04.2021 r.


W dniu 15 kwietnia 2021 r. syndyk przedłożył Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności.

Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 76/2021 (6221) w dniu 21 kwietnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 22.04.2021 r.


W dniu 7 maja 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 07.05.2021 r.


W dniu 7 maja 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza plan podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo.  

Wpis dodano dnia 07.05.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91/2021 (6236) w dniu 13 maja 2021 roku.

Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej.ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91/2021 (6236) w dniu 13 maja 2021 roku.

Wpis dodano dnia 21.05.2021 r.


W dniu 9 lipca 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza sprawozdanie z wykonania planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej. w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 09.07.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych sprawozdania z wykonania planu podziału ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 136/2021 (6281) w dniu 16 lipca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 19.07.2021 r.


Syndyk masy upadłości Pawła Preyznera – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych,z dnia 7 grudnia 2021r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego Pawła Preyznera na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 170/20.

Wpis dodano dnia 02.02.2022 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 23/2022 (6422). w dniu 3 lutego 2022 roku.

Wpis dodano dnia 7.02.2022 r.

Paweł Węgrzyn

W dniu 24 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU  65/20 ogłosił upadłość Pawła Węgrzyna, jednocześnie określając, że Paweł Węgrzyn jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 97/20.

Wpis dodano dnia 04.03.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 48/2020 (5938) w dniu 10 marca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 11.03.2020 r.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).

Wpis dodano dnia 20.04.2020 r.


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 78/2020 (5968) w dniu 22 kwietnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 23.04.2020 r.


W dniu 13 maja 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 18.05.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95/2020 (5985) w dniu 18 maja 2020 roku.

Wpis dodano dnia 22.05.2020 r.


W dniu 3 czerwca 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 04.06.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 113/2020 (6003) w dniu 12 czerwca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.06.2020 r.


Syndyk masy upadłości Pawła Węgrzyna osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości jednej drugiej udziału samochodu osobowego SEAT TOLEDO rok produkcji 2000 nr rej: RTA 26607-za cenę nie niższą niż 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) – co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 19.06.2020 r.


W dniu 10 grudnia 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza II uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 11.12.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 246/2020 (6136) w dniu 17 grudnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 17.12.2020 r.


Syndyk masy upadłości Pawła Węgrzyna – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza:

pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości osoby fizycz:nej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pawła Węgrzyna

 

 1. Przedmiotem przetargu są:
 • nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki  ewidencyjnej nr 31/1 o pow. 0,3700 ha, położonej w Ciszycy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00081269/7  – za kwotę nie niższą niż 3 800,00 zł (słownie trzy tysiące osiemset złotych),  co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką z dnia 06.04.2020r.,
 •   nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki ewidencyjnej nr 433/1 o pow. 0,5800 ha, położonej w Ciszycy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00019600/5,  – za kwotę nie niższą niż 6 400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych),  co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką z dnia 06.04.2020r.,
 •  nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się  z działki ewidencyjnej nr 1393/1 o pow. 0,6063 ha, położonej w Trześni składającej się z działki ewidencyjnej nr dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1T/00042987/9 – za kwotę nie niższą niż 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych), co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką z dnia 06.04.2020r.

2. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego.

3. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:

- datę i miejscowość sporządzenia oferty,

- dokładne dane oferenta, miejsce zamieszkania/siedzibę, numer telefonu, jego status prawny,

- wskazanie konkretnej nieruchomości, której dotyczy wraz z podaniem oferowanej ceny zakupu nie niższej niż:

a) w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki  ewidencyjnej nr 31/1 o pow. 0,3700 ha, położonej w Ciszycy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00081269/7 - 3 800,00 zł,

b) w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 433/1 o pow. 0,5800 ha, położonej w Ciszycy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00019600/5 - 6 400,00 zł,

c) w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej  się z działki ewidencyjnej nr 1393/1 o pow. 0,6063 ha, położonej w Trześni składającej się z działki ewidencyjnej nr dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr TB1T/00042987/9 – 7 800,00 zł

- aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do złożenia oferty na zakup nieruchomości za oferowaną cenę,

- w przypadku oferenta osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim informację o rodzaju i zakresie małżeńskiego ustroju majątkowego. Jeżeli oferent pozostaje z małżonkiem we wspólności ustawowej małżeńskiej, oferta powinna zostać złożona wspólnie przez oferenta wraz  z małżonkiem, ewentualnie samodzielnie przez oferenta z jednoczesnym zapisem, że nabywa nieruchomość do swojego majątku odrębnego,

- oferta powinna zostać podpisana przez oferenta lub osobę przez niego umocowaną, przy jednoczesnym załączeniu stosownego dokumentu pełnomocnictwa w odpowiedniej formie, 

- proponowaną cenę nie niższą niż kwota wskazana w pkt. 3 ppkt. a - c oraz określenie terminu i warunków zapłaty zgodnie z warunkami niniejszego przetargu,

- oświadczenie, że organizator przetargu umożliwił mu zapoznanie się z: warunkami przetargu, warunkami sprzedaży, dokumentacją prawną oraz geodezyjną dotyczącą nieruchomości oraz operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości,

- oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat  i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości,

- oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez biegłego tłumacza przysięgłego,

- w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,

- oświadczenie o związaniu oferenta złożoną przez niego ofertą od chwili złożenia oferty do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w sytuacji prawomocnego zatwierdzenia wyboru jego oferty,

 

4. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów zostaną pozostawione przez syndyka masy upadłości bez rozpoznania. Decyzja syndyka w tym zakresie będzie ostateczna i nie będzie podlegać kwestionowaniu w żadnym trybie.

Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości sygn. akt V GUp 97/20”  na adres:

Kancelaria Adwokacka Adw. Paweł Sierant ul. Szeroka 5,

39 – 400 Tarnobrzeg.

do dnia 15  lutego 2021 r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata.  Dodatkowo oferta winna zawierać numer konta bankowego oferenta, na który dokonany zostanie ewentualny zwrotu wadium, o którym mowa w punkcie poniżej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1000 zł w stosunku do każdej nieruchomości  gruntowej.

 (w tytule przelewu należy wskazać dane nieruchomości umożliwiające jej indywidualizację), na poniżej podane konto:                                                                                 

                          Paweł Węgrzyn- osoba fizyczna nieprowadząca  działalności gospodarczej

                          Nr rachunku bankowego:

                          78 1240 2786 1111 0010 9745 4183

 

- w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.

Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.

Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej wszystkie powyższe warunki.

6.Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości w toku przetargu jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.

7. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia przetargu, stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia - na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.

8. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

9. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu i wchodzi do masy upadłości w razie:

- wycofania przez oferenta z jakiejkolwiek przyczyny oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,

- uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od zapłaty pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium)  z jakiejkolwiek przyczyny,  w terminie określonym w pkt 12. 

- uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości z jakiejkolwiek przyczyny,  w terminie określonym w pkt. 13, 

10. Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja co do mienia objętego przetargiem jest wyłączona.

11. Nie jest możliwy przelew praw wybranego oferenta na inny podmiot.

12. Zapłata pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

13. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w miejscu i w czasie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.

14. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia oraz nie dokonania wyboru oferty w toku przetargu bez podania przyczyny. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego.

16. Sprzedaż dokonana w  postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 

17. Spory powstałe na tle interpretacji niniejszych warunków i przebiegu przetargu rozstrzygać będzie wyłącznie Sąd upadłościowy w trybie rozpoznania zażalenia na postanowienie Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

18. Dodatkowe informacje o oferowanych do sprzedaży nieruchomości, w tym w szczególności operaty szacunkowe można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 502 169 385 lub (015) 822 81 77.

                                                                                                                                                                                                                                                              Syndyk Masy Upadłości

                                                                                                                                                                                                                                                                  Adw. Paweł Sierant

 

Wpis dodano dnia 19.01.2021 r.


Ogłoszenie dotyczące zawiadomienia o przetargu ofertowym na zakup nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Pawła Węgrzyna ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 16/2021 (6161)  w dniu 26 stycznia 2021 r.

Wpis dodano dnia 27.01.2021 r.


Syndyk masy upadłości Pawła Węgrzyna – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25 lutego 2021r w sprawie sygn. akt V GUp 97/20 w postępowaniu upadłościowym  Upadłego Pawła Węgrzyna zatwierdził wybór oferenta na zakup wchodzącej  w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1393/1 o pow. 0,6063 ha, położonej w Trześni, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział  VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1T/00042987/9 – za kwotę 7 900,00 zł, która to oferta została złożona  na piśmie w dniu 12 lutego 2021r.

Obwieszczenie dotyczące postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sygn. akt V GUp 97/20 w postępowaniu upadłościowym  Upadłego Pawła Węgrzyna  zam. Tarnobrzeg, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 50/2021 (6195) w dniu 15 marca
2021 r. 

Wpis dodano dnia 15.03.2021 r.


Syndyk masy upadłości Pawła Węgrzyna – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia o zakończeniu opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Świężyce, oznaczonej numerem 284 o powierzchni 0,13 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00034993/7.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 89/2021 (6234) w dniu 11 maja 2021 roku.

Wpis dodano dnia 11.05.2021 r.


Syndyk masy upadłości Pawła Węgrzyna – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki  ewidencyjnej nr 31/1 o pow. 0,3700 ha, położonej w Ciszycy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00081269/7 – za kwotę nie niższą niż 2 850,00 zł (słownie dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych), co stanowi 75% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką z dnia 06.04.2020 r.,
 2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 433/1 o pow. 0,5800 ha, położonej w Ciszycy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KI1S/00019600/5 – za kwotę nie niższą niż 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych), co stanowi 75% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką z dnia 06.04.2020 r.,
 3. nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 284 o powierzchni 0,13 ha, położonej w obrębie Świężyce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00034993/7 – za kwotę nie niższą niż 4 300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych), co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką z dnia 29.04.2021 r.

Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości sygn. akt V GUp 97/20” na adres: Kancelaria Adwokacka Paweł Sierant ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 11 sierpnia 2021 r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 000,00 zł w stosunku do każdej nieruchomości na rachunek i w terminie wskazanym w warunkach przetargu, przy czym ostatnim dniem wpłaty wadium będzie dzień 9 sierpnia 2021 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym syndyka).

 

Syndyk masy upadłości Pawła Węgrzyna – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pawła Węgrzyna

 

 1. Przedmiotem przetargu są:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki  ewidencyjnej nr 31/1 o pow. 0,3700 ha, położonej w Ciszycy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00081269/7 – za kwotę nie niższą niż 2 850,00 zł (słownie dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych), co stanowi 75 % wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką z dnia 06.04.2020r.,

- nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki ewidencyjnej nr 433/1 o pow. 0,5800 ha, położonej w Ciszycy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00019600/5, – za kwotę nie niższą niż 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych),  co stanowi 75 % wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką z dnia 06.04.2020r.,

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 284 o powierzchni 0,13 ha, położonej w obrębie Świężyce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00034993/7 – za kwotę nie niższą niż 4 300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych), co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Agatę Gorycką z dnia 29.04.2021 r.

2. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego.

3. Pisemna oferta kupna powinna zawierać:

- datę i miejscowość sporządzenia oferty,

- dokładne dane oferenta, miejsce zamieszkania/siedzibę, numer telefonu, jego status prawny,

- wskazanie konkretnej nieruchomości, której dotyczy wraz z podaniem oferowanej ceny zakupu nie niższej niż:

a) w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki  ewidencyjnej nr 31/1 o pow. 0,3700 ha, położonej w Ciszycy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KI1S/00081269/7 – 2 850,00 zł,

b) w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 433/1 o pow. 0,5800 ha, położonej w Ciszycy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00019600/5 – 4 800,00 zł,

c) w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 284 o powierzchni 0,13 ha, położonej w obrębie Świężyce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00034993/7 – za kwotę nie niższą niż 4 300,00 zł

- aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h., że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do złożenia oferty na zakup nieruchomości za oferowaną cenę,

- w przypadku oferenta osoby fizycznej pozostającej  w związku małżeńskim informację o rodzaju i zakresie małżeńskiego ustroju majątkowego. Jeżeli oferent pozostaje z małżonkiem we wspólności ustawowej małżeńskiej, oferta powinna zostać złożona wspólnie przez oferenta wraz z małżonkiem, ewentualnie samodzielnie przez oferenta z jednoczesnym zapisem, że nabywa nieruchomość do swojego majątku odrębnego,

- oferta powinna zostać podpisana przez oferenta lub osobę przez niego umocowaną, przy jednoczesnym załączeniu stosownego dokumentu pełnomocnictwa w odpowiedniej formie, 

- proponowaną cenę nie niższą niż kwota wskazana w pkt. 3 ppkt. a - c oraz określenie terminu i warunków zapłaty zgodnie  z warunkami niniejszego przetargu,

- oświadczenie, że organizator przetargu umożliwił mu zapoznanie się z: warunkami przetargu, warunkami sprzedaży, dokumentacją prawną oraz geodezyjną dotyczącą nieruchomości oraz operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości,

- oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat  i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości,

- oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez biegłego tłumacza przysięgłego,

- w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana,

- oświadczenie o związaniu oferenta złożoną przez niego ofertą od chwili złożenia oferty do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w sytuacji prawomocnego zatwierdzenia wyboru jego oferty,

4. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów zostaną pozostawione przez syndyka masy upadłości bez rozpoznania. Decyzja syndyka w tym zakresie będzie ostateczna i nie będzie podlegać kwestionowaniu w żadnym trybie.

Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości sygn. akt V GUp 97/20”  na adres:

Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Sierant ul. Szeroka 5,

39 – 400 Tarnobrzeg.

do dnia 11 sierpnia 2021 r. o terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata. Dodatkowo oferta winna zawierać numer konta bankowego oferenta, na który dokonany zostanie ewentualny zwrotu wadium, o którym mowa w punkcie poniżej.

 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1000 zł w stosunku do każdej nieruchomości  gruntowej.

 (w tytule przelewu należy wskazać dane nieruchomości umożliwiające jej indentyfikację), na poniżej podane konto:                                                                                 

                          Paweł Węgrzyn- osoba fizyczna nieprowadząca

                          działalności gospodarczej

                          Nr rachunku bankowego:

                          78 1240 2786 1111 0010 9745 4183

 

- w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r.

 

Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej wszystkie powyższe warunki.

6. Wybór oferty dokonanej przez syndyka masy upadłości  w toku przetargu jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.

7. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia przetargu, stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia - na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.

8. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana i prawomocnie zatwierdzona przez Sędziego – Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.

9. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu i wchodzi do masy upadłości w razie:

- wycofania przez oferenta z jakiejkolwiek przyczyny oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,

- uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od zapłaty pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium)  z jakiejkolwiek przyczyny,  w terminie określonym w pkt 12. 

- uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości z jakiejkolwiek przyczyny,  w terminie określonym w pkt. 13, 

10. Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja co do mienia objętego przetargiem jest wyłączona.

11. Nie jest możliwy przelew praw wybranego oferenta na inny podmiot.

12. Zapłata pełnej kwoty (pomniejszonej o wpłacone wadium) zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

13. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w miejscu i w czasie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza.

14. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia oraz niedokonania wyboru oferty w toku przetargu bez podania przyczyny. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego.

16. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 

17. Spory powstałe na tle interpretacji niniejszych warunków i przebiegu przetargu rozstrzygać będzie wyłącznie Sąd upadłościowy w trybie rozpoznania zażalenia na postanowienie Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

18. Dodatkowe informacje o oferowanych do sprzedaży nieruchomości, w tym w szczególności operaty szacunkowe można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w biurze Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 502 169 385 lub (15) 822 81 77.

 

Wpis dodano dnia 07.07.2021 r.


Obwieszczenie o przetargu ofertowym na sprezdaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 135/2021 (6280), poz. 45786 w dniu 15 lipca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 16.07.2021 r.


W dniu 29 września 2021r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 29.09.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 194/2021 (6339) w dniu 6 października 2021 roku.

Wpis dodano dnia 14.10.2021 r.


W dniu 22 października 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza III uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 22.10.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi III uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 210/2021 (6355) w dniu 28 pażdziernika roku.

Wpis dodano dnia 05.11.2021 r.


Syndyk masy upadłosci Pawła Węgrzyna informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych  z dnia 2 marca 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty upadłego Pawła Węgrzyna  na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 97/20.

Wpis dodano dnia 28.03.2022 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postrępowania upadłościowego  ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 64/2022 (6463) w dniu 1 kwietnia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 11.04.2022 r.

Piotr Barsznica

W dniu 20 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 447/20 ogłosił upadłość Piotra Barsznicy jednocześnie określając, że Piotr Barsznica est osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 347/20.

Wpis dodano dnia 05.08.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 162/2020 (6052) w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 20.08.2020 r.


Syndyk  zawiadamia o zakończeniu opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie) przy ul. Modrzewiowej 16, stanowiącej działkę ewid. nr 2729 o pow. 0,0213 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej pow. użytkowej 113 m2 – dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1T/00023298/3.

Wpis dodano dnia 03.09.2020 r.


Syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 03.09.2020 r.


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 177/2020 (6067) w dniu 10 wrzesnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 10.09.2020 r.


Syndyk masy upadłości upadłego Piotra Barsznicy zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5 w dniu 13 listopada 2020r. o godzinie 11:00.

Przedmiotem aukcji ustnej jest:

1. nieruchomość położona w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie) przy ul. Modrzewiowej 16, stanowiąca działkę ewid. nr 2729 o pow. 0,0213 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 113 m2 – dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1T/00023298/3 – cena wywoławcza 268 100,00 zł

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium o wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości co do której oferent zamierza złożyć ofertę.  Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie - Piotr Barsznica.

Przedmiotowa nieruchomość objęta aukcją ustną będzie dostępna do wglądu dla osób zainteresowanych, w dniu 06.11.2020r. w godzinach 10.00 – 12.00.


Warunki aukcji ustnej na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Piotra Barsznicy która odbędzie się w dniu 13.11.2020r. o godz. 11.00 w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

 1. Przedmiotem aukcji ustnej jest nieruchomość wchodząca w skład masy upadłości Piotra Barsznicy:

- nieruchomość położona w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie) przy ul. Modrzewiowej 16, stanowiąca działkę ewid. nr 2729 o pow. 0,0213 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 113 m2 – dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1T/00023298/3 – cena wywoławcza 268 100,00 zł brutto.

2. Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Piotra Barsznicy.

3. Cenę wywoławczą nieruchomości stanowi 100% wartości wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego.

4. Sprzedaż powyższej opisanego składnika nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości Piotra Barsznicy. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 w dniu 13.11.2020r. od godziny 11:00.

5. Oferenci mają możliwość wizji lokalnej nieruchomości, która będzie dostępna do wglądu dla osób zainteresowanych, w dniu 6.11.2020r. w godzinach 10.00 – 12.00.

6.  Szczegółowe informacje na temat podlegającej sprzedaży nieruchomości, oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (015) 822 81 77 lub 502 169 385.

7. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowej nieruchomości jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy

 nr: 15 1240 2786 1111 0011 0059 0066

- do dnia 12.11.2020r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić nieruchomość oraz podmiot na rzecz którego wadium jest wpłacane. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej. W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 15  warunków.

8.   Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji.

 W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do  dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana - zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę ma aukcji ustnej.

9. Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

10. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza Upadłego, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych.

b) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętych aukcją ustną - i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

c) oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości w sytuacji wygrania aukcji przez oferenta.

d) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

f) oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze ze zm.– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

g) oświadczenia o złożeniu oferty na zakup nieruchomości na poczet którego licytant wpłacił wadium - za cenę wywoławczą.

11. W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.  

12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwota 5 000zł (pięciu tysięcy złotych).

13. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt. 1 będącej przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 27 listopada 2020r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawarta na skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze odpowiedniej kancelarii notarialnej, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.   

14. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup nieruchomości lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

15. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia - w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata  wadium.   

16. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

Wpis dodano dnia 22.10.2020 r.


W dniu 4 grudnia 2020r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 07.12.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 243/2020 (6133) w dniu 14 grudnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.12.2020 r.


W dniu 11 stycznia 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 04.02.2021 r.


Syndyk masy upadłości Piotra Barsznicy  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie sygn. akt V GUp 347/20 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Piotra Barsznicy  zamieszkałego Borów 7b, 39-400 Tarnobrzeg.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie WydziałV Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG.

Wpis dodano dnia 08.03.2023 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie  sygn. akt V GUp 34720 w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłego Piotra Barsznica, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 51/2023 (6702) w dniu 14 marca 2023 roku.

Wpis dodano dnia 14.03.2023 r.


Syndyk masy upadłości Piotra Barsznicy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowegow Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 7 marca 2023 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Piotra Barsznicy zam. Tarnobrzeg - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 347/20.

Wpis dodano dnia 13.04.2023 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 75/2023 (6726) w dniu 18 kwietnia 2023 roku.

Wpis dodano dnia 18.04.2023 r.

Radosław Korman

W dniu 10 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 308/19 ogłosił upadłość Radosława Kormana, jednocześnie określając, że Radosław Korman jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 325/19.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 145/2019 (5784) w dniu 29 lipca 2019 roku.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).


W dniu 9 stycznia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 14/2020 (5904) w dniu 22 stycznia 2020 roku.


W prowadzonym postępowaniu upadłościowym zawarta została umowa sprzedaży pojazdu marki Fiat Siena o nr rej. RT 31705, rok. produkcji 2000 r.,VIN:SUF17800003061788. Likwidacja masy upadłości polegająca na zbyciu składników masy upadłości została zakończona.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


W dniu 21 maja 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 25.05.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 103/2020 (5993) w dniu 28 maja 2020 roku.

Wpis dodano dnia 29.05.2020 r.


W dniu 7 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) w dniu 10 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.07.2020 r.


Syndyk masy upadłości Radosława Kormana – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty upadłego Radosława Kormana zam. Tarnobrzeg na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 325/19.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  nr 227/2021 (6372) w dniu 24 listopada 2021 r. 

Wpis dodano dnia 09.12.2021 r.

Robert Babula

W dniu 12 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 96/19 ogłosił upadłość Roberta Babula osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt  V GUp 151/19.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 59/2019 (5698) w dniu 25 marca 2019 roku.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).


W prowadzonym postępowaniu upadłościowym zawarta została umowa sprzedaży ruchomości w postaci agregatu prądotwórczego FOGO FH 7000, telefonu komórkowego SAMSUNG Galaxy S7 oraz telewizora SAMSUNG 48?. Likwidacja masy upadłości polegająca na zbyciu składników masy upadłości została zakończona.


W dniu 19 lipca 2019r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności. Lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza w dniu 26 listopada 2019r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 146/2019 (5785) w dniu 30 lipca 2019 roku.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


W dniu 7 maja 2020 r. syndyk przedłożył Sędziemu -Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.

Wpis dodano dnia 18.05.2020 r.


Obwieszczenie o możliwości przeglądania planu podziału ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 99/2020 (5989) w dniu 22 maja 2020 roku.

Wpis dodano dnia 25.05.2020 r.


W dniu 7 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 10.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2020 (6023) w dniu 10 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 15.07.2020 r.


W dniu 22 lipca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza sprawozdanie z wykonania planu podziału w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 23.07.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi sprawozdanie z wykonania planu podziału w niniejszym postępowaniu upadłościowym ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 146/2020 (6036) w dniu 29 lipca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 29.07.2020 r.


Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ustalił plan spłaty Upadłego Roberta Babuli na rzecz wierzycieli. Niniejsze postanowienie uprawomocniło się w dniu 06.01.2021 r.

Na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.), z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 151/19.

Wpis dodano dnia 03.02.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 28/2021 (6173) w dniu 11 lutego 2021 roku.

Wpis dodano dnia 12.02.2021 r.

Robert Kraiński

W dniu 4 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 52/20 ogłosił upadłość Roberta Kraińskiego, jednocześnie określając, że Robert Kraiński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.   Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 50/20.

Wpis dodano dnia 17.02.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 34/2020 (5924) w dniu 19 lutego 2020 roku.

Wpis dodano dnia 28.02.2020 r.


W dniu 16 czerwca 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza zerową listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 18.06.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi zerowej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 122/2020 (6012) w dniu 25 czerwca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 30.06.2020 r.


W dniu 23 listopada 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I  uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 24.11.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 233/2020 (6123) w dniu 30 listopada 2020 roku.

Wpis dodano dnia 30.11.2020 r.


Syndyk masy upadłosci Roberta Kraińskiego informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 9 listopada 2021 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty upadłego Roberta Kraińskiego, na podstawie art. 491 14 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 50/20.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 10/2022 (6409). w dniu 17 stycznia 2022 roku.

Wpis dodano dnia 17.01.2022 r.

Roman Barsznica

W dniu 25 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 453/21  ogłosił upadłość Romana Barsznicy jednocześnie określając, że Roman Barsznica jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 395/21.

Wpis dodano dnia 02.09.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 174/2021(6319) w dniu 8 września 2021 roku.

Wpis dodano dnia 10.09.2021 r.


W dniu 8 grudnia 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 9 grudnia 2021 r.


Syndyk masy upadłości Romana Barsznicy  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 395/21 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Romana Barsznicy.

Na  mocy art. 229 pr. up. w zw. z art. 357 § 6 k.p.c. Sąd odstąpił od sporządzenia uzasadnienia w/w postanowienia.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w MSiG.

Wpis dodano dnia 17.12.2021 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 395/21, w którym ustalono plan spłaty wierzycieli Upadłego Romana Barsznicy zam. Tarnobrzeg ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 246/2021 (6391) w dniu 21 grudnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 22.12.2021 r.


Syndyk masy upadłości Romana Barsznicy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowychz dnia 15 grudnia 2021r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłego Romana Barsznicy  zam. Tarnobrzeg-  z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 395/21

Wpis dodano dnia  02.03.2022 r.  


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46/2022 (6445). w dniu 8 marca 2022 roku.

Wpis dodano dnia 08.03.2022 r.

Sara Chwedczuk

W dniu 26 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 118/21 ogłosił upadłość Sary Chwedczuk, jednocześnie określając, że Sara Chwedczuk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 111/21.

Wpis dodano dnia 04.03.2021 r.


Syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym,

Wpis dodano dnia 17.03.2021 r.


Syndyk masy upadłości Sary Chwedczuk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości samochód osobowy m - ki  Honda Civic 2.2 CDTi MR’ 06o nr rej. RT 50459 za cenę nie niższą niż 10 600,00 zł

- co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Zbigniewa Barszcza .

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 17.03.2021 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 53/2021 (6198) w dniu 18 marca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 18.03.2021r.


Syndyk masy upadłości Sary Chwedczuk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości samochód osobowy m - ki  Honda Civic 2.2 CDTi MR’ 06o nr rej. RT 50459 rok produkcji 2006, pojemność / moc silnika: 2204 ccm / 103kW (140 KM), kolor czerwony -  za cenę nie niższą niż 7 950,00 zł

- co stanowi 75% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Zbigniewa Barszcza .

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 13.04.2021 r.


W dniu 16 kwietnia 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Wpis dodano dnia 22.04.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 79/2021 (6224) w dniu 26 kwietnia 2021 roku.

Wpis dodano dnia 26.04.2021 r.


W dniu 29 czerwca 2021 r. syndyk przedłożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych projekt planu spłaty wierzycieli w  niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Wpis dodano dnia 29.06.2021 r.


Syndyk masy upadłości Sary Chwedczuk – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie sygn. akt V GUp 111/21 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Sary Chwedczuk zam. Tarnobrzeg  NIP: 8641945862.

Na powyższe postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć  w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek  Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Wpis dodano dnia 24.02.2022 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie  sygn. akt V GUp 111/21 w którym ustalono plan spłaty wierzycieli  Upadłej Sary Chwedczuk ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 44/2022 (6443) w dniu 4 marca 2022 roku.

Wpis dodano dnia 04.03.2022 r.


Syndyk masy upadłości Sary Chwedczuk – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 18 lutego 2022 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli Upadłej Sary Chwedczuk zam. Tarnobrzeg - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 111/21.

Wpis dodano dnia 28.03.2022 r.

Stanisław Obara

W dniu 20 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 100/19 ogłosił upadłość Stanisława Obary osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe było prowadzone pod sygn. akt V GUp 90/19.


W związku ze zgłoszonym wnioskiem upadłego o umorzenie prowadzonego postępowania upadłościowego, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych umorzył postępowanie. W związku z tym prowadzone postępowanie upadłościowe zakończyło się.

Tadeusz Fudali

W dniu 15 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych  i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 404/20 ogłosił upadłość Tadeusza Fudali jednocześnie określając, że Tadeusz Fudali jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 338/20.

Wpis dodano dnia 24.07.2020 r.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 149/2020 (6039) w dniu 3 sierpnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 10.08.2020 r.


Syndyk masy upadłości Tadeusza Fudali – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 338/20 umorzył zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości  Upadłego Tadeusza Fudali,  zam. w Nowej Dębie.

Na postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego  w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w MSiG.

Wpis dodano dnia 01.02.2021 r.


Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie sygn. akt V GUp 338/20, w którym umorzono zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości  Upadłego Tadeusza Fudali,  zam. w Nowej Dębie. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 22/2021 (6167) w dniu 3 lutego 2021 roku.

Wpis dodano dnia 04.02.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 50/2021 (6195) w dniu 15 marca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 15.03.2021 r.

Wioleta Pawlak

W dniu 20 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 535/19 ogłosił upadłość Wiolety Pawlak, jednocześnie określając, że Wioleta Pawlak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 516/19.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 232/2019 (5871) w dniu 2 grudnia 2019 roku.


Syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis inwentarza w niniejszym postępowaniu upadłościowym, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów).


Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 17/2020 (5907) w dniu 27 stycznia 2020 roku.


W dniu 16 stycznia 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza główną listę wierzytelności.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 27/2020 (5917) w dniu 10 lutego 2020 roku.


W skład masy upadłości wchodzą: prawo własności nieruchomości samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 58,62m2 położonego w Krzeczowicach pod adresem Krzeczowice 13/5 wraz z udziałem 5862/39323 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem 5862/39323 w częściach wspólnych budynku  i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali,  dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku prowadzi KW nr PR1R/00034397/7 oraz samochód osobowy marki Citroen Berlingo o nr  rejestracyjnym: RPZ 19302.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


W dniu 23 marca 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 30.03.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 65/2020 (5955) w dniu 2 kwietnia 2020 roku.


W dniu 9 kwietnia 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza II uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 20.04.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 83/2020 (5973) w dniu 29 kwietnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 30.04.2020 r.


W dniu 12 maja 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza III uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 18.05.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi III uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95/2020 (5985) w dniu 18 maja 2020 roku.

Wpis dodano dnia 22.05.2020 r.


W dniu 28 maja 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza IV uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 01.06.2020 r.


Syndyk masy upadłości Wiolety Pawlak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości samochód osobowy marki Citroen Berlingo o nr rej. RPZ 19302? za cenę nie niższą niż 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych) – co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 03.06.2020 r.


Syndyk masy upadłości Wiolety Pawlak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości upadłej samodzielny lokal mieszkalny nr 5 o pow. 58,62m2 położony w Krzeczowicach pod adresem Krzeczowice 13/5 wraz z udziałem 5862/39323 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem 5862/39323 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku prowadzi KW nr PR1R/00034397/7  za cenę nie niższą niż 55 740,00  zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) – co stanowi 100% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 03.06.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi IV uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108/2020 (5998) w dniu 4 czerwca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 04.06.2020 r.


W dniu 26 sierpnia 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza V uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 26.08.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi V uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 169/2020 (6059) w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Wpis dodano dnia 01.09.2020 r.


Syndyk masy upadłości Wiolety Pawlak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości upadłej samodzielny lokal mieszkalny nr 5 o pow. 58,62m2 położony w Krzeczowicach pod adresem Krzeczowice 13/5 wraz z udziałem 5862/39323 w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z  udziałem 5862/39323 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla którego Sąd Rejonowy  w Przeworsku prowadzi KW nr PR1R/00034397/7 – za cenę nie niższą niż 41 805, 00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięć złotych) - co stanowi 75 % wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Oferty osób zainteresowanych nabyciem prawa należy składać do 10 października 2020r. na wskazany wyżej adres.

Wpis dodano dnia 10.09.2020 r.


Syndyk masy upadłości Wiolety Pawlak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości samochód osobowy marki Citroen Berlingo o nr rej. RPZ 19302? za cenę nie niższą niż 2 925,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) – co stanowi 75% wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego.

Szczegóły transakcji mogą zostać omówione bezpośrednio w Kancelarii Adwokackiej adw. Paweł Sierant, ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 502 169 385.

Wpis dodano dnia 05.10.2020 r.


W prowadzonym postępowaniu upadłościowym zawarta została umowa sprzedaży wchodzącego w skład masy upadłości samochód osobowy marki Citroen Berlingo o nr rej. RPZ 19302, rok produkcji 2004 

Wpis dodano dnia 14.10.2020 r.


W dniu 24 listopada 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza VI uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 24.11.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi VI uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 233/2020 (6123) w dniu 30 listopada 2020 roku.

Wpis dodano dnia 30.11.2020 r.


W dniu 25 czerwca 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza VII uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 28.06.2021r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi VII uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 124/2021 (6269) w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 02.07.2020 r.

 


Syndyk masy upadłości upadłego Wiolety Pawlak (sygn. akt V GUp 516/19)  zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup:

prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 58,62 m2,

 położonego w Krzeczowicach pod adresem Krzeczowice 13/5 

wraz z udziałem  5862/39323 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu

wraz z udziałem 5862/39323 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali,

dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku prowadzi KW nr PR1R/00034397/7

 

- która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu
przy ul. Szerokiej 5 w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godzinie 13:00.

 

Przedmiotem aukcji ustnej jest:

1. prawo własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 58,62 m2, położonego w Krzeczowicach pod adresem Krzeczowice 13/5 wraz z udziałem 5862/39323 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem 5862/39323 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku prowadzi KW nr PR1R/00034397/7
– cena wywoławcza 27 870,00 zł brutto.

 

Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej składnika masy upadłości, co do którego oferent zamierza złożyć ofertę. Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie – Wioleta Pawlak.

Przedmiotowy składnik masy upadłości objęty aukcją ustną będzie dostępny do wglądu dla osób zainteresowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu dogodnego dla zainteresowanych i upadłego. 

 

Warunki aukcji ustnej na sprzedaż

1. prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 58,62 m2, położonego
w Krzeczowicach pod adresem Krzeczowice 13/5  wraz z udziałem  5862/39323 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem 5862/39323 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku prowadzi
KW nr PR1R/00034397/7,

- wchodzącego w skład masy upadłości Wiolety Pawlak– osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021 r., o godz.13.00 w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 5.

 

 1. Przedmiotem aukcji ustnej jest  wchodzące w skład masy upadłości Wiolety Pawlak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:

prawo własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 58,62 m2, położonego w Krzeczowicach pod adresem Krzeczowice 13/5  wraz z udziałem  5862/39323 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem 5862/39323 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokalmi, dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku prowadzi KW nr PR1R/00034397/7,

– cena wywoławcza 27 870,00 zł brutto.

2.Organizatorem aukcji ustnej jest Syndyk masy upadłości Wiolety Pawlak. 

3. Cena wywoławcza:

 • prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 58,62 m2, położonego w Krzeczowicach pod adresem Krzeczowice 13/5  wraz z udziałem  5862/39323 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem 5862/39323 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla którego Sąd Rejonowy
  w Przeworsku prowadzi KW nr PR1R/00034397/7,

- stanowi 50% wartości wynikającej z operatu sporządzonego przez biegłego Marka Staszowskiego,

 

4. Sprzedaż powyższej opisanego składnika masy upadłości nastąpi w formie aukcji ustnej organizowanej przez syndyka masy upadłości Wiolety Pawlak. Aukcja ustna rozpocznie się w Kancelarii Syndyka w Tarnobrzegu ul. Szeroka 5 w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godzinie 13:00.

5. Oferenci mają możliwość wizji lokalnej składnika masy upadłości będącego przedmiotem aukcji ustnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu dogodnegodla zainteresowanych i upadłego.

6. Szczegółowe informacje na temat podlegającego sprzedaży składnika masy upadłości, oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu w Kancelarii Syndyka – ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 77.

7. Warunkiem skutecznego przystąpienia do aukcji ustnej przedmiotowego składnika masy upadłości jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy

 nr: 27 1240 2786 1111 0010 9488 3049

- do dnia 19.08.2021 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka) – pod rygorem niedopuszczenia osoby zainteresowanej do udziału w aukcji ustnej. Wpłacający wadium w tytule wpłaty zobowiązany jest określić składnik masy upadłości oraz podmiot na rzecz którego wadium jest wpłacane. Wadium nieodpowiadające powyższym wymaganiom nie będzie stanowić skutecznego złożenia wadium, przez co podmiot zainteresowany nie będzie miał możliwości udziału w aukcji ustnej.

W takim wypadku wadium zostanie zwrócone zgodnie z ust. 14  niniejszych warunków.

8.  Podmiot zainteresowany, który skutecznie uiścił wadium w sposób określony powyżej będzie dopuszczony do udziału w aukcji ustnej z chwilą dokonania pisemnej rejestracji. W ramach przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji osoba zainteresowana zobowiązana jest do dokładnego określenia statusu prawnego (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka itp.) oraz dołączenia aktualnego odpisu z właściwych ewidencji i rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami k.s.h. oraz oświadczenie, że podmiot jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę ma aukcji ustnej.

9.Po spełnieniu wymogów prawidłowo przeprowadzonej pisemnej rejestracji do aukcji, podmiot zainteresowany staje się licytantem.

10. Skuteczna pisemna rejestracja jest równoznaczna ze złożeniem przez licytanta następujących oświadczeń:

a)oświadczenia, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Upadłego ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych,

b)oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu objętych aukcją ustną – i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

c)oświadczenia o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości w sytuacji wygrania aukcji przez oferenta,

d)oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami aukcji ustnej i ich akceptacji bez zastrzeżeń,

e)oświadczenia o wyrażeniu zgody na utrwalanie przebiegu aukcji ustnej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,

f)oświadczenia, że organizator aukcji pouczył licytanta o przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze ze zm.
– w związku z tym licytantowi znane są te przepisy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń,

g) oświadczenia o złożeniu oferty na zakup składnika masy upadłości w postaci:

 • prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 58,62 m2, położonego w Krzeczowicach pod adresem Krzeczowice 13/5  wraz z udziałem  5862/39323 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem 5862/39323 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku prowadzi KW nr PR1R/00034397/7,

na poczet którego licytant wpłacił wadium – za cenę wywoławczą.

11.W aukcji ustnej mogą brać udział jedynie organizator aukcji ustnej, osoby przybrane do pomocy przez organizatora aukcji ustnej oraz licytanci.  

12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przez organizatora aukcji z tym z licytantów, który
w ramach aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej stanowiącej równowartość oszacowania. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie kwota 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych).

13. Zawarcie  notarialnej umowy sprzedaży składnika masy upadłości opisanego w pkt. 1 będącego przedmiotem aukcji nastąpi po uiszczeniu przez wybranego licytanta pełnej ceny sprzedaży, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym organizatora aukcji – syndyka w przypadku realizacji zapłaty w drodze przelewu bankowego). Jeżeli wybrany licytant nie uiści pełnej ceny sprzedaży na rzecz organizatora aukcji we wskazanym powyżej terminie - uważa się, że umowa sprzedaży nie została zawartana skutek okoliczności leżących po stronie licytanta, a wpłacone wadium przez tego licytanta przepada na rzecz organizatora aukcji i zasili fundusze masy upadłości. Umowa sprzedaży składnika masy upadłości nastąpi w formie aktu notarialnego, który zostanie zawarty po ustaleniu przez strony dogodnego terminu oraz po wyborze przez syndyka odpowiedniej kancelarii notarialnej, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia aukcji ustnej. Odmowa przystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy notarialnej skutkować będzie utratą wpłaconego wadium za jednoczesnym zwrotem pozostałej kwoty.   

14. Po wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup składnika masy upadłości lub w innym przypadku organizator aukcji zamknie aukcję ustną oznajmiając o tym ustnie licytantom.

15. Wadium złożone przez osoby zainteresowane lub licytantów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od zakończenia aukcji ustnej, bądź stwierdzenia bezskuteczności aukcji, jej odwołania lub unieważnienia – w wartości nominalnej (bez odsetek) na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata wadium.  

16. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia aukcji ustnej na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

Wpis dodano dnia 23.07.2020 r.


Ogłoszenie dotyczące zawiadomienia o aukcji ustnej na zakup w/w składnika wchodzącego w skład masy upadłości Wiolety Pawlak ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 146/2021 (6291)  w dniu 30.07.2021 r.

Wpis dodano dnia 30.07.2021 r.


W dniu 9 września 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi spisu zlikwidowanych składników masy upadłosci ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 179/2021 (6324) w dniu 15.09.2021 roku.

Wpis dodano dnia 17.09.2021 r.


W dniu 28 stycznia 2022 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza VIII uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 28.01.2022 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi VIII uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 22/2022 (6421) w dniu 2 lutego 2022 roku.

Wpis dodano dnia 02.02.2022 r.


Syndyk masy upadłości Wiolety Pawlak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postanowieniem z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie sygn. akt V GUp 516/19 ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Wiolety Pawlak. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie.

Wpis dodano dnia 16.05.2023 r.


Syndyk masy upadłości Wiolety Pawlak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 15 maja 2023 r. w przedmiocie ustalenia planu spłaty Wierzycieli  Upadłej Wiolety Pawlak zam. Krzeczowice na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) -
z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt
V GUp 516/19.

Wpis dodano dnia 02.06.2023 r.

 


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107/2023 (6758) w dniu 5 czerwca 2023 roku.

Wpis dodano dnia 12.06.2023 r.

Władysława Przygrodzka

W dniu 30 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 611/19 ogłosił upadłość Władysławy Przygrodzkiej, jednocześnie określając, że Władysława Przygordzka jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 490/19.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 218/2019 (5857) w dniu 12 listopada 2019 roku.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


W dniu 02 marca 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza główną listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 05.03.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi głównej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 47/2020 (5937) w dniu 09 marca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 11.03.2020 r.


W dniu 27 maja 2020r. syndyk przedłożył do Sędziego-Komisarza I uzupełniają listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 04.06.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108/2020 (5998) w dniu 4 czerwca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 04.06.2020 r.


Syndyk masy upadłości Władysławy Przygrodzkiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 5 grudnia 2022 r. w przedmiocie umorzenia wszystkich zobowiązań  Upadłej Władysławy Przygrodzkiej zam. Tarnobrzeg na podstawie art. 491(14) ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.) - z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 490/19.

Wpis dodano dnia 27.01.2023 r. 


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  nr 20/2023 (6671) w dniu 30 stycznia 2023 r.  

Wpis dodano dnia 30.01.2023 r. 

Zofia Głaz

W dniu 15 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w sprawie sygn. akt V GU 580/19 ogłosił upadłość Zofii Głaz, jednocześnie określając, że Zofia Głaz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt  V GUp 472/19.


Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 214/2019 (5853) w dniu 5 listopada 2019 roku.

Wpis dodano dnia 26.02.2020 r.


W dniu 28 maja 2020 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza „zerową” listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 01.06.2020 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi „zerowej” listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 109/2020 (5999) w dniu 05 czerwca 2020 roku.

Wpis dodano dnia 08.06.2020 r.


W dniu 27 maja 2021 r. syndyk przedłożył do Sędziego -Komisarza I uzupełniającą listę wierzytelności.

Wpis dodano dnia 27.05.2021 r.


Obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu -Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105/2021 (6250) w dniu 2 czerwca 2021 roku.

Wpis dodano dnia 02.06.2021 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 175/2021 (6320). w dniu 9 września 2021 roku.

Wpis dodano dnia 10.09.2021 r.

Kancelaria Adwokacka
Paweł Sierant oraz Janusz Wojewoda

Godziny otwarcia kancelarii są stałe. W celu umówienia się na konsultację zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy

Umów spotkanie